Actul de constituire si membrii fondatori ai Fundatiei Europene Titulescu

La implinirea celor 30 de ani de la infiintare, si la implinirea – astăzi – a 80 de ani de la moartea marelui diplomat roman, m-am gandit să reamintesc cine au fost membrii fondatori ai Fundatiei Europene Titulescu. Pentru a intelege sprijinul larg, entuziast, de atunci, pentru proiectul nostru, vă rog să aveti răbdare să parcurgeti lista eminentelor personalităti ce au constituit grupul membrilor fondatori.

Actul de constituire al Fundaţiei Europene Titulescu.

         Credincioasă tradiţiilor sale ştiinţifice, culturale şi morale şi conştientă de misiunea nobilă ce-i revine pentru dezvoltarea spiritului umanist românesc, cât şi afirmarea sa atât la nivel naţional cât şi internaţional, Academia Română a hotărât să creeze la Bucureşti, în martie 1991, Fundaţia Europeană Titulescu. Această Fundaţie poartă numele celui care prin opera lui, cât şi prin activităţile creatoare a făcut onoare patriei sale şi umanităţii. Această fundaţie onorează în egală măsură acest forum academic, Academia Română, al cărui membru eminent a fost Nicolae Titulescu,

         Obiectivul principal al Fundaţiei Europene Titulescu este de a onora memoria acestui mare jurist, diplomat şi om politic, încurajând studiul relaţiilor internaţionale contemporane în Europa. Ea se va strădui să menţină interesul pentru această personalitate istorică care a fost Nicolae Titulescu şi pentru opera sa teoretică şi practică. Acest interes şi-a găsit expresia concretă în analiza acţiunilor diplomatice şi politice pe care le-a întreprins în serviciul României, al cooperării în Europa şi al păcii.

         În acest scop Fundaţia îşi propune:

         – să editeze opera ştiinţifică, diplomatică şi politică a lui Nicolae Titulescu în limbi europene de largă circulaţie;

         – să editeze o publicaţie anuală consacrată studiilor asupra vieţii şi operei lui Nicolae Titulescu;

         – să creeze o bibliotecă „Nicolae Titulescu“;

         – să organizeze în fiecare an la Braşov un curs de vară pentru tineri diplomaţi din diferite ţări, ale cărui teme de studiu vor fi consacrate dreptului, relaţiilor internaţionale şi problemelor pe care le implică construcţia europeană cât şi edificarea păcii;

         – să acorde tinerilor cercetători români şi străini burse de studiu şi de cercetare în probleme specifice Europei;

         – să organizeze conferinţe, seminarii, grupe de lucru pe probleme ale instituţiilor internaţionale contemporane în Europa;

         – să instituie un premiu anual internaţional. Acest premiu va fi acordat în fiecare an persoanelor care se remarcă prin contribuţii teoretice şi practice la promovarea unităţii europene;

         – să conserve patrimoniul şi mărturiile legate de viaţa şi opera lui Nicolae Titulescu;

         – să îndeplinească voinţa testamentară a lui Nicolae Titulescu, ca rămăşiţele sale pământeşti să se odihnească în Transilvania, la Braşov.

         Patrimoniul şi resursele Fundaţiei sunt alcătuite din donaţii, legate şi subvenţii din partea statului român, cât şi din donaţii şi subvenţii din partea persoanelor fizice şi juridice române şi străine. Donaţiile şi resursele care vor constitui patrimoniul Fundaţiei nu vor putea în niciun fel să fie înstrăinate sau folosite altfel decât pentru realizarea scopurilor hotărâte de către acestea. În caz de dizolvare a Fundaţiei, destinaţia patrimoniului va fi decisă de către Academia Română şi de către Ministerul Afacerilor Externe.

         Organizaţii neguvernamentale române sau străine pot, de asemenea, deveni membre ale Fundaţiei.

         Fundaţia Europeană Titulescu va funcţiona sub egida Academiei Române şi va avea Membri Fondatori şi Membri de Onoare, care vor alege un Consiliu alcătuit din 27 de membri.

         Acest Consiliu va asigura reprezentarea şi administrarea Fundaţiei, preşedintele Academiei Române şi ministrul Afacerilor Externe sunt membri de drept ai Consiliului. Un Comitet Director va fi desemnat pentru a asigura conducerea efectivă a Fundaţiei de către membrii Consiliului. O comisie de control va avea sarcina de a verifica în permanenţă totalitatea gestiunii.

         Toţi membrii Fundaţiei vor primi anual informări privind activitatea şi realizările acesteia. Academia Română şi Ministerul Afacerilor Externe vor acorda sprijinul lor Fundaţiei pentru a-i asigura cea mai bună funcţionare posibilă.

         Făcut la Bucureşti, la 15 martie 1991.

FONDATORI

          1. Dna Argeşeanu Sanda

              Nepoată a lui Nicolae Titulescu

          2. Dl Badinter Robert

              Preşedintele Consiliului Constituţional, Paris

          3. Prof. Bariety Jacques

              Universitatea Sorbona, Paris

              Preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Istorie

              Contemporană

          4. Prof. Barrat Jacques

              Universitatea Paris II

          5. Dr. Berindei Dan

              Secretar general al Comitetului Naţional de Istorie din

              România

          6. Prof. du Bois Pierre

              Institutul Universitar de Studii Europene, Geneva

          7. Prof.Borejsza Jerzy

              Director al Centrului Ştiinţific al Academiei Poloneze                                de Ştiinţe, Paris

          8. Prof. Cassan Hervé

              Universitatea Paris V

          9. Prof. Castellan Georges

              Universitatea Paris III,

              Vicepreşedinte al Asociaţiei Intenaţionale de Studii 

              Sud-Est Europene

         10. Dl Chiriacescu Sergiu

               Profesor, Rectorul Universiteţii din Braşov

         11. Dr. Ciubarian Alexandr O.

               Director, Institutul de Istorie Universală, Moscova

         12. Prof. Conac Gérard

               Director al Centrului de Cercetări în Domeniul

               Dreptului Constituţional

         13. Dl Coposu Corneliu

               Doctor în drept, Bucureşti

         14. Prof. Coppieters Emmanuel

               Administrator, Director general de Onoare al

            Institutului Regal pentru Relaţii Internaţionale, Bruxelles

         15. Dl Couve de Murville Maurice

               Senator, fost prim-ministru al Franţei

         16. Prof. Deletant Denis

               Facultatea de Studii Slavice şi Est-Europene,

               Universitatea din Londra

         17. Dl Delouvrier Paul

               Preşedintele Asociaţiei Jean Monnet din Franţa

         18. Dna Dontas Donna

               Director, Ministerul Afacerilor Externe al Greciei

         19. Acad. Drăgănescu Mihai

               Preşedintele Academiei Române

         20. Acad. Dumitrescu-Buşulenga Zoe

               Vicepreşedinte al Academiei Române

         21. Prof. Duroselle Jean-Baptiste

               Membru al Institutului Franţei, fost Director al

               Centrului de Studii pentru Relaţii Internaţionale

         22. Dl Duţu Alexandru

               Director, Institutul de Studii Est-Europene, Bucureşti

         23. Dna Emanoil Mariella

               Nepoată a lui Nicolae Titulescu

         24. Dl Ene Constantin

               Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe al României

         25. Dr. Fotino Nicolae

               Membru al Consiliului de conducere al Asociaţiei de

               Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI)

         26. Dl Freymond Jacques

               Director onorific la Institutul Universitar de Înalte

               Studii Internaţionale, Preşedinte al Centrului European

               de Cultură, Geneva

         27. Prof. Gieysztor Aleksander

               Preşedintele Consiliului pentru Cercetări Ştiinţifice

               din Polonia

         28. Dl Golemsky Franciszek

               Cercetător la Institutul Polonez de Relaţii Internaţionale

         29. Dna Hermers Bodart Kyra

               Secretar general al Academiei Diplomatice

               Internaţionale, Paris

         30. Dl Igiroşianu Iosif

              Doctor în drept, Bucureşti

         31. Dl Ercument Kuran

               Profesor, Universitatea din Ankara

         32. Dl de Launay Jacques

               Secretar general al Comisiei Internaţionale pentru

               Istorie, Bruxelles

         33. Dl Lăzărescu Dan

               Deputat, vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept

               Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI), Bucureşti

         34. Dl Lelievre Jacques

               Consilier diplomatic al Preşedintelui Senatului

               Republicii Franceze

         35. Dl Lenoir René

               Director al Şcolii Naţionale de Administraţie,

               fost ministru

         36. Prof. Lesage Michel

               Universitatea Paris I, directorul Institutului de 

               Cercetări Comparative asupra Instituţiilor şi Dreptului

         37. Dl Mircea Maliţa

               Membru corespondent al Academiei Române, secretar 

               general al ADIRI

         38. Dl Mănescu Corneliu

               Preşedintele Asociaţiei de Drept Internaţional şi

               Relaţii Internaţionale

         39. Dl Massot François

               Preşedintele grupului de prietenie Franţa-România din

               Adunarea Naţională a Republicii Franceze

         40. Prof. de Montbrial Thierry

               Directorul Institutului Francez de Relaţii Internaţionale

         41. Prof. Mureşan Camil

               Membru corespondent al Academiei Române

         42.Dl Năstase Adrian

               Ministrul Afacerilor Externe al României

         43. Dl Nöel Emile

               Preşedintele Institutului Universitar European, Florenţa

         44. Dl d’Ormesson Jean

               Membru al Academiei Franceze

         45. Prof. Pearton Maurice

               Richmond College, Marea Britanie

         46. Prof. Platon Gheorghe

               Universitatea Iaşi, membru corespondent al 

               Academiei Române

         47. Prof. Pleşu Andrei

               Ministrul Culturii al României

         48. Dl Poher Alain

               Preşedintele Senatului Republicii Franceze

         49. Prof. Popi Gligor

               Academia Pedagogică din Vîrşeţ, Iugoslavia

         50. Prof. Prodan David

               Membru al Academiei Române

         51. Dl Puech Jean

               Senator, preşedintele Grupului de prietenie Franţa-

               România din Senatul Republicii Franceze

         52. Dna Rareş-Nenişor Marietta

               Artist emerit, Bucureşti

         53. Prof. Rigaux François

               Universitatea Catolică din Louvain, Belgia

         54. Dl Roman Petre

               Prim-ministru al României

         55. Dl Schumann Maurice

               Membru al Academiei Franceze, fost ministru al

               Afacerilor Externe

         56. Prof. Seton-Watson Lucy

               Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale, Londra

         57. Dl Sorescu Marin

               Scriitor, membru corespondent al Academiei Române

         58. Prof. Svolopoulos Constantinos

               Universitatea din Atena, 

      preşedintele Fundaţiei Karamanlis

         59. Prof. Tejchman Miroslav

               Directorul Institutului de Istorie a Ţărilor Est-

               Europene, Academia Cehoslovacă de Ştiinţe

         60. Prof. Theodorescu Răzvan

               Universitatea Bucureşti

         61. Prof. Uscătescu George

               Universitatea din Madrid

         62. Prof. Vanku Milan

               Universitatea din Priština, Iugoslavia

         63. Dl Vauzelle Michel

               Deputat, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe a

               Adunării Naţionale a Republicii Franceze

         64. Dl Vieru Grigore

               Poet, Chişinău, membru de onoare al Academiei Române

         65. Dl Batowsky Henryk

               Academia Poloneză de Ştiinţe şi Litere, Cracovia

         66. Dl Carteron Jean-Paul

               Preşedintele Consiliului Fundaţiei pentru Cooperare

               Economică Mondială

         67. Dr. Jankowitsch Peter

               Secretar de stat pentru integrare europeană, Viena

         68. Prof. Colliard Jean-Claude

               Director, Cabinetul Preşedintelui Adunării Naţionale a

               Franţei.”


12 gânduri despre “Actul de constituire si membrii fondatori ai Fundatiei Europene Titulescu

 1. Cine și cum poate deveni membru al FET ?
  Cum pot participa la activitățile FET tineri, încă studenți (la drept)?
  Aș propune, dacă se poate, să dezvoltați puțin și să oferiți mai multe informații pentru tinerii tentați de implicare în activitatea FET !
  Mulțumiri anticipate!

  Apreciat de 1 persoană

 2. Exceptionala pleiada de nume ilustre din spatiul democratic si intelectual european…..
  Dar la momentul actual, cati or mai fi in viata, domnule Nastase ? Pe de alta parte, credeti ca democratia traditionala (daca se poate spune asa) bazata pe reguli si principii umaniste, mai este viabila in acest secol al relativismului hedonist ?
  Cum poate supravitui un proiect atat de generos intr-o lume caracterizata prin iubirea de sine ca reper universal ?
  Cineva spunea ca secolul 21 va fi religios si cultural (am completat formula pentru ca sunt doua concepte inseparabile dupa parerea mea), sau nu va fi deloc. S-a inselat oarecum, inca este, dar oare pana cand ?
  Un bilet ,,dus” pana la planeta Marte (un cimitir virtual viitor menit sa ne aduca atat…conservarea biologica cat si linistea eterna) este scump, foarte scump….

  Apreciază

 3. Mi se pare extrem de ciudat si-mi vine foarte greu ca la implinirea celor 30 de ani de la infiintare a FET si a implinirii a 80 de ani de la moartea marelui diplomat roman Nicolae Titulescu, sa alatur acestei ilustre personalitati si a celor care sunt membri fondatori, numele celor de azi, conducatori „ilustri” ai Romaniei si n-am sa insir numele acestora din imens respect pentru cel pomenit astazi. Am convingerea ca multi dintre acestia nici macar nu stiu cine a fost N. Titulescu.

  Apreciat de 1 persoană

 4. Gravă deteriorare a drepturilor omului în SUA: Viaţa nu are prioritate. Masacru şi în Georgia, cu cel puţin opt morţi (după cel din Chicago, cu 15 împuşcaţi)

  ONU si ONG-urile continua sa ramana oarbe si mute la grava deteriorare a drepturilor omului in Statele Unite, unde viata, primul drept fundamental al omului, nu are prioritate.

  Dupa masacrul de acum cateva zile din orasul Chicago, cu 15 impuscati, marti s-au inregistrat alte crime colective in serie, in statul american Georgia, cu cel putin 8 morti.

  Ingrozitoarele asasinate din Statele Unite au avut loc in saloane de masaj din Atlanta si dintr-un oras din apropiere, iar victimele, toate femei, sunt de origine asiatica.

  Aceste evenimente macabre vin dupa turneul asiatic al secretarului de stat american Blinken, pigmentat ipocrit cu retorici despre drepturile omului in Coreea de Nord.

  Tacerea Casei Albe e condamnabila, poate parea sa consimta. Fara doliu national, martiri, ritualul ingenunchierii sau uriase despagubiri, ca in cazul George Floyd? Nimic, nimic?

  PS/NB: Fiecare viata conteaza. Suita asasinatelor politico-rasiste din SUA tinde sa fie nesfarsita. Ea poate fi oprita prin eforturile coordonate si neprecupetite ale tuturor Natiunilor.

  Orice incepe cu primul pas. Daca nu faci nimic, nimic nu se intampla. Trebuie schimbata abordarea crizei drepturilor omului din SUA, in contextul mediului criminal sistemic.

  Tarile de origine etnica ale persoanelor ucise in Statele Unite trebuie sa se sesizeze din oficiu si sa ia atitudine, sa adreseze proteste politice si note diplomatice, sa-i convoace pe ambasadorii americani, sa comemoreze victimele, sa ceara despagubiri pentru familii si urmasi.

  Primul pas in acest sens trebuie sa-l faca patriile mame din Asia ale celor 8 femei asiatice ucise bestial in Statele Unite. Este o datorie de onoare, de memorie si de conationalitate a tarilor de origine fata de toti apartinatorii de neam, oriunde s-ar afla.

  Apreciat de 1 persoană

 5. Off-topic

  O precizare, pentru un reply dat de cineva, la o idee „nebuneasca”, postata de mine, pe topicul FET de pe 9 martie, pe acest blog.

  Nu ma gândeam la o unificare cu forta cu R.Moldova.Nu e necesar.Trebuie inceput cu un mic test, cu un referendum bine făcut* in prealabil si multa sustinere media.Odata declansat acest proces,daca exista vointa politica, se poate merge pana la capăt, cu succes, banuiesc.Ajutam R.Moldova de ani buni pe toate palierele, iar multi dintre locuitorii sai sunt deja cetateni UE.

  R.Moldova pare ca isi doreste aderarea la UE din toti porii.Aderarea s-ar putea face direct , dar cat ar dura ?Chiar si daca diplomatia romaneasca ar face eforturi sustinute.

  Unirea nu ar insemna si intrarea automata a provinciei in UE ?
  Asta ar putea fi un topic de discutie si actiune?
  Oare Nato ce pozitie ar adopta in cazul unei mici extinderi ?Administratia Biden ar privi oare cu interes reintregirea Romaniei, stat angajat intr-un parteneriat strategic cu SUA? Putin are deja Crimeea si sigur o va si pastra.Nu ar fi unirea nostra cumva si o mica revansa anti-Putin ,pentru cancelariile vestului, ce lupta aprig cu regimul rus actual?

  Apreciat de 1 persoană

  • Din păcate, cancelariile Vestului au o altă viziune în privința unirii, și a anume una de tip globalist și hegemonic. Suveraniștii și unioniștii locali din est, respectiv naționaliștii și secesioniștii din vest sunt încadrați în aceeași categorie (considerată incompatibilă cu ,,valorile” spațiului euro-atlantic: POPULISMUL.
   Noi, în naivitatea noastră, putem să credem orice, având în vedere că singura libertate adevărată în capitalism, pe care nu o poate îngrădi nimeni, este imaginația..

   Apreciază

  • Banui ca europenii nu au interes sa faca ei unirea. Unirea trebuie sa o facem noi cu basarabenii, daca o vor si o cer si ei si noi. E adevarat, e nevoie sa ai aliati puternici externi care sa sustina aceasta miscare de reintregire nationala, si nu stiu daca Biden e acel om de stat caruia sa ii pese de Romania, asa numitul „partener strategic”. Europa nu pare sa fie interesata a aibe o perfierie puternica in Est, iar romanii nu stiu daca inteleg conceptul.
   Globalistii nu vor o Romania nationala mai mare si mai puternica. Ei sunt fericiti cu liderii pe care ii avem si cu slabiciunea pe multe linii pe care ne-o mentinem cu dirzenie….

   Apreciază

 6. Bizoane, iti dau un sfat suta la suta amical: Nu vorbi de lucruri sfinte in biserica, apropo de betia de cuvinte…..doar noi, cei care te citim pana la capat, stim sa (te) traducem…. 😉
  Hai sa te scot la mal: Evreii NU sunt albi. Daca le spui asa, ii superi iremediabil. Ce sunt ? Pai sa citim ce gandesc ei insisi (..si sa te fereasca Dumnezeu si Avraam de furia lor daca nu esti de aceeasi parere) :
  ,,Menachem Begin, fost prim ministru al Israelului: „Rasa noastră este Master Race. Noi suntem zei divini pe această planetă. Suntem tot atât de diferiți de rasele inferioare, precum sunt ele de insecte. De fapt, comparativ cu rasa noastră, alte rase sunt animale. Destinul nostru este de a conduce rasele inferioare. Regatul nostru pământesc va fi stăpânit de liderii noștri cu un sceptru de oțel. Iar masele ne vor linge picioarele și ne vor servi ca sclavi” Henry Kissinger în 1974: „Depopularea trebuie să fie cea mai mare prioritate a politicii externe pentru lumea a treia”. Dr. Mandelstein, la Congresul Internațional a sioniștilor din 1897: „Evreii își vor folosi toată influența și puterea pentru a preveni progresul și prosperitatea tuturor celorlalte națiuni și sunt deciși să adere la destinul lor istoric, acela de a cuceri puterea mondială”. Ariel Sharon, fost prim ministru al Israelului: „Vreau să vă spun ceva foarte clar: Nu vă faceți griji în legătură cu presiunile americane asupra Israelului. Noi, poporul evreu, controlăm America și americanii știu asta”. George Soros, un afacerist evreu originar din Ungaria, actualmente unul din multimiliardarii planetei, spunea în 1995, la Forumul Economic de la Davos, Elveția: „Lumea are nevoie de o nouă ordine mondială și vă previn că urmează o perioadă de puternică dezordine în întreaga lume”.
  PS
  Se mai mira unii ca Israelul a primit doze Pfizer chiar inaintea poporului american multicultural….(Z)

  Apreciază

   • Am tras si eu o tzira cu ochiul, si sunt ceva surse, nu convingatoare. Toti preiau de la un jurnalist care a murit, despre un prim ministru care a murit. Pe amindoi ii judeca Domnul.
    Pentru mine e ilogic ca cineva dintr-o natie care a suferit Holocaustul (si Menachem sra polonez!!!) sa promoveze teorii fasciste. Daca insa afirmatiile s-ar dovedi veridice, se poate discuta despre context, si daca domnul cu pricina avea ceva lipsa de cepuri la tartacutza.
    Chestia cu vaccinurile insa care au ajuns miraculos in Israel poate fi legat de bani (Benji ar fi platit de 3 ori mai mult) si relatia sa cu CEO Pfizer, plus s-a amintit si contextl militar-strategic al Israelului. De aia e bine sa ai relatii. Cite telefoane i-a dat Iohannis in miez de noapte lui Bourla, plingindu-si poporul si implorind vaccinuri mai multe pentru romani de la Pfizer? Ei, Benji pare ca isi iubeste intr-adevar poporul, bravo lui!

    https://www.scoop.co.nz/stories/HL0907/S00025.htm

    Apreciază

 7. ..Si sa-ti mai spun ceva , Ghita …. chiar daca stii, probabil, despre ce este vorba, este bine de clarificat. Poate dezvolti…. eu chiar acum trebuie sa plec pe santier:
  ,,Planul Kalergi, pregătit în 1923, vizează genocidul rasei albe, în special în Europa, prin încurajarea amestecării pentru a forma o populație „inferioară, pasivă, previzibilă și manipulabilă”. A stabilit că, încurajând o regiune multiculturală și mestiză, a fost posibil să se genereze o rasă superioară: elita aristocratică evreiască.
  Conform planului, această elită ar avea capacitățile și abilitățile de a construi un continent unit și puternic. Această premisă postulată de contele și politicianul austro-japonez Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi este exprimată în 28 de teze; subliniază importanța pozării unui rasism utopic în care evreii domină Europa și mai târziu lumea.”
  (Nota – Kalergi: fiul ambasadorului Imperiului Austro-Ungar în Japonia Heinrich Graf von Coudenhove-Kalergi și al soției acestuia, Mitsuko Coudenhove-Kalergi (n. Aoyama Mitsu))

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.