Din nou despre privatizarea Petrom

FullSizeRender 5FullSizeRender 5Periodic, dar in special inainte de campaniile electorale, apar, inclusiv pe blog, comentarii in legătură cu privatizarea Petrom. Cred, de aceea, că cel mai bun lucru este să public, periodic, Raportul Comisiei senatoriale care s-a ocupat de procesul privatizării Petrom, in 2006-2008!

Oricum, CONCESIONAREA NU VÂNZAREA  petrolului sau a gazului natural s-a făcut pe o perioadă de 10 ani, asa incât, după 2014, concesiunea putea să nu mai fie prelungită sau redeventa putea să fie mărită la un nivel la care OMV să nu mai fie interesată să continue exploatarea lor. De ce nu se măreste redeventa, nu trebuie să mă intrebati pe mine..

Explicatiile referitoare la privatizare -cine s-a angajat, etc – le puteti găsi in Raportul Senatului, in măsura in care nu preferati să-l cititi doar pe Ilie Serbănescu.

*****************

„Raportul final al comisiei de anchetă a Senatului României avand drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea „SNP PETROM” (nr.XLVl/50/19.O6.2008), Comisie înfiinţată în baza Hotărârii Senatului nr. 42 din 13 decembrie 2006.”

„1. Prima etapa – acordurile cu FMI si Banca Mondiala

Programul PSAL, negociat cu Banca Mondiala, aprobat prin HG nr. 374/1999 , a prevazut ca o conditionalitate a acordarii imprumuturilor, printre altele si privatizarea SNP PETROM SA. (Anexa 1)

In aprilie 1999 , SNP PETROM SA si Ministerul lndustriei si Resurselor au scmnat doua contracte de consultanta cu ABN AMBRO Bank si Rothschital pentru majorarea etapizata de capital prin oferirea spre vanzare pe piata internationala de capital a unui pachet de actiuni de pana la 35%. Actiunea nu s-a finalizat si cele doua contracte au fost reziliate.

Aducerea la indeplinire a „Planului de actiune pentru imbunatatirea mediului de afaceri – Anexa 2 , Matricea , PSAL 2 – Propunerea de Program de Politici de Reforms ( 11. Privatizarea si externalizarea intreprinderilor mari de stat)” , aprobata de fostul Prim-Ministru domnul Mugur lsarescu si fostul Ministru domnul Traian Basescu , s-a concretizat prin negocierile din anul 2000 cu Banca Mondiala prin care s-a convenit ca pentru eliberarea celei de-a doua transe de imprumut , Guvernul Romaniei sa ofere un pachet de cel putin 51% din actiunile SNP PETROM SA pentru privatizare, in acord cu planul de privatizare aprobat printr-o oferta competitionala.

In perioada 1998-2000 datoriile SNP PETROM au inregistrat valoarea de 10.303 miliarde lei. Guvernul a incercat sa reduca din indatorarea PETROM prin preluarea de catre stat la datoria publica a creditelor in valuta acordate de Bancorex si anularea datoriilor fostei Companii Romane de Petrol, care a fuzionat prin absorbtie cu SNP PETROM , fata de AVAB…

Obligatia privatizarii SNP PETROM SA asumata de statul roman exista in temeiul HG nr.374 din 13 mai 1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programuiui pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) , si a Programuiui de dezvoltare institutional a sectorului privat, hotarare adoptata in temeiul OG nr.51/26.04.1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord, dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans in valoare de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica in valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat…

In mai 2002, prin HG nr.556 pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societati comerciale, s-a prevazut ca privatizarea SNP PETROM SA se face in cadrul programului PSAL II convenit cu Banca Mondiala, cu consultanti internationali, prin oferirea de actiuni catre investitori strategici. De asemenea s-a stabilit ca privatizarea va putea fi facuta in urma analizei tuturor metodelor aplicabile , inclusiv posibilitatea vanzarii unui pachet de 51% din actiuni.

Astfel, in noiembrie 2002, a fost constituita Comisia de privatizare la SNP PETROM SA aprobata de Parlament.

In august 2003, prin OUG nr.55 s-a stabilit dreptul salariatilor de a achizitiona actiuni pana la limita de 8% din capitalul social, dreptul BERD de a participa ca investitor financiar la capitalul social, intr-o cota de 5% si majorarea capitalului social al SNP PETROM cu valoarea terenurilor.

Tot arunci a fost promovata , prin HG nr.924 , strategia de privatizare a SNP PETROM SA Bucuresti prin dobandirea de catre un investitor strategic sau de un consortiu de investitori a unui pachet de 51%, printr-o metoda combinata intre vanzarea de actiuni prin negociere pe baza de oferte preliminare si neangajante si majorarea de capital social prin aport de capital.

Strategia de privatizare a SNP PETROM SA a fost stabilita de comun acord cu Banca Mondiala.

Semnarea contractului de privatizare s-a realizat in conditiile in care Romania nu avea confirmat de catre UE statutul de economie de piata functionala , statut care la randul lui era conditional de intelegerile si acordurile cu Banca Mondiala , FMI si UE.

Obligatia privatizarii SNP PETROM SA, asumata de catre statul roman, rezulta in mod expres din prevederile OUG nr.l 14/19.09.2002 pentru ratificarea Acordului de imprumut (al doilea imprumut pentru ajustarea structurala sectorului privat) dintre Romania si BIRD .

La 27.11.2002 a fost adoptata OUG nr. 172 de constituire a Comisiei de privatizare la SNP PETROM SA.

La inceputul anului 2004 , Romania nu avea confirmat de catre UE statutul de economie de piata functionala . Acest statut depindea si de privatizarea SNP PETROM : astfel in „TO DO list „-ul din 14 iulie 2004, masura 33 prevede obligatii cu termene precise legate de privatizarea SNP PETROM , cum ar fi transmiterea ofertei finale pana la 16 aprilie 2004 si realizarea selectiei ofertantului pana la 30 iunie 2004.

Prin Legea nr.468/4.11.2004 pentru ratificarea Angajamentului stand­by de tip preventiv dintre Romania si FMI , precum si a Memorandumului tehnic de intelegere, se stabilesc o serie de obligatii si masuri in ceea ce priveste privatizarea SNP PETROM SA.

Astfel, a fost adoptata de Parlament Legea nr.555/02.12.2004 care a stabilit cadrul juridic pentru privatizarea SNP PETROM SA, obligatiile contractuale si modalitatile de executare a contractului de privatizare.

Contractul de privatizare

Privatizarea SNP PETROM SA s-a efectuat in baza Contractului de privatizare din data de 23 iulie 2004 , incheiat intre Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si OMV Aktiengesellschaft din Austria.

In baza procedurilor aprobate , statul roman, prin Ministerul Economiei si Comertului , respectiv Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie , a incheiat la data de 11 decembrie 2002, un Contract de servicii financiare (Contract de consultanta) cu consortiul format din Credit Suisse First Boston Ltd.(CSFB) si ING Bank NV, Sucursala Londra (ING), in urma unui proces de licitatie deschisa.

Metoda de privatizare stabilita prin HG nr.924/2003 a fost o metoda combinata intre vanzarea de actiuni prin negociere pe baza de oferte preliminare si neangajante si majorarea de capital social prin aport de capital.

Contractul de privatizare semnat la data de 23 iulie 2004 intre Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si OMV Aktiengesellschaft din Austria , are ca obiect vanzarea/ cumpararea unui numar de 12.739.341.312 actiuni ale Societatii , reprezentand 33,34% din capitalul social al Societatii si majorarea capitalului social al Societatii cu un numar de actiuni care sa-i permita OMV sa detina 51% din capitalul social.

Semnarea Contractului de privatizare, in forma si continutul negociate intre Parti, a fost aprobata prin HG nr. 1090/2004 privind unele masuri pentru privatizarea SNP PETROM SA Bucuresti.

In esenta, Cumparatorul – OMV a platit statului roman suma de 668,815 milioane de euro pentru 33,34% din pachetul de actiuni , iar prin majorarea de capital social in valoare de 830,6 milioane euro – suma ramasa in conturile SNP PETROM – a obtinut 17,55% din actiuni, necesare pentru a detine 51% din capitalul social.

La solicitarea Guvernului, Parlamentul Romaniei a adoptat in luna noiembrie 2004 Legea nr.555/2004 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului PETROM SA Bucuresti.

CONSTATARI ALE COM ISIEI DE ANCHETA

Comisia de ancheta a studiat documentele care privesc privatizarea SNP PETROM SA, avand la dispozitie pachetul de legi si hotarari de guvem care reglementeaza privatizarea si unele documente lamuritoare solicitate institutiilor implicate in privatizare.

Au fost audiate persoane implicate in procesul de privatizare , de la care s-au obtinut lamuriri si informatii utile privind aspecte ale privatizarii.

Comisia de ancheta a colaborat cu expert! independenti , specializati in evaluari si drept commercial international , pentru a lamuri unele aspecte tehnice de specialitate si pentru o mai buna cunoastere a problemelor specifice.

CONSIDERATII PRIVIND LEGALITATEA PROCESULLI PRIVATIZARII SNP PETROM

Referitor la aspectele juridice legate de privatizarea SNP PETROM SA se cuvin a fi facute o serie de consideratii dupa cum urmeaza :

Cadrul legal general a fost stabilit prin masurile de privatizare si externalizare a intreprinderilor mari de stat , cuprinse in Programul de actiuni PSAL 2 , aprobat prin HG nr.374 din 13 mai 1999. La acea data , Guvernul Romaniei era condus de domnul Mugur Isarescu, in prezent Guvernatorul BNR , iar Ministrul imputernicit cu negocierea PSAL 2 , actualul Presedinte al Romaniei, domnul Traian Basescu.

Legislatia specifica s-a dezvoltat prin mai multe acte normative , respectiv legi si hotarari de guvem , din care au izvorat alte norme ce au condus la finalizarea privatizarii.

In urma studierii tuturor aspectelor legate de respectarea legislatiei in vigoare la data privatizarii SNP PETROM S.A., Comisia de ancheta a ajuns la concluzia ca au fost respectate toate legile , normele si hotarariie de guvem in vigoare.

CONSIDERATII PRIVIND RAPORTUL DE EVALUARE SI DIAGNOSTIC

RaportuI de Evaluare – aprilie 2004

Acest studiu a fost elaborat de Credit Suisse First Boston Ltd. (CFSB) si ING Bank NV Sucursala Londra la cererea MSnisterulul Industriei si Resurselor conform „Contractului pentru Servicii Financiare” incheiat la 11 decembrie 2002, in legatura cu posibila privatizare a SNP PETROM SA.

Analiza Raportului de Evaluare si Diagnostic realizat de Consultant, reliefeaza ca estimarea valorii SNP PETROM a fost proiectata dupa mai multe metode de evaluare , dupa cum urmeaza:

A – Metoda Fluxurilor de Numcrar Aciualizate (DCF)

Este o metoda fundamentata pe rezultatele financiare ale societatii si care incorporeaza diversi parametri normativi , operationali si financiari ce afecteaza activitatea economica a acesteia.

Exemple de parametri utilizati: productie, pret titei, pret gaze, productivitate, cheltuieli de capital, cota piata etc.

Valoarea estimata prin aceasta abordare este cuprinsa intre 1,4 si 1,8 miliarde USD.

Observatii:

– Valoarea obtinuta in urma aplicarii acestei metode a fost putemic influentata de performantele Financiare ale companiei, care a finalizat ultimul an in pierdere.

– Scenariile avute in vedere nu au previzionat cresteri ale preturilor si veniturilor mai mari de 3-8% desi realitatea si evolutia pietei mondiale au infirmat aceste ipoteze.

B Metoda Activului Net Aiustat

Este tot o metoda bazata pe analiza patrimoniului (active – datorii) si care a fost aplicata pe cele 3 segmente de baza ale activitatii : Exploatare si Productie , Rafinare si Petrochimie, Distributie si Marketing .

Valoarea activului net ajustat a fost 1,569 miliarde USD. Observatii:

– Activele societatii au fost luate in calcul la valori contabile istorice

– Metoda este dependenta de prognoze cu un grad mare de incertirudine

C. Metoda Evaluarii Companiilor Comparabile

Este o metoda care se bazeaza pe o perioada de previziuni de 2-3 ani, generand o valoare ipotetica la care actiunile Petrom ar putea fi vandute public prin intermediul Pietei de capital.

Valoarea evaluata a fost-cuprinsa intre 1,5 si 2 miliarde USD.

Observatii:

– Datorita gradului ridical de subiectivism care intervine in compararea grupului de companii aflat in analiza , aceasta metoda nu a putut fi aplicata cu rezultate concludente

D. Metoda Analizei Tranzactiilor Comparabile

Este o metoda care se bazeaza pe compararea unor tranzactii de companii similare.

Valoarea evaluate a fost cuprinsa intre 1,6 si 2,1 miliarde USD.

Observatii:

– Tranzactiiie care au fost luate in considerate nu s-au mai concretizat prin vanzare , ca urmare valoarea obtinuta nu este relevanta.

RECOMANDARI ALE COMISIEI DE ANCHETA

In concluzie, tinand seama de toate aspectele relevate cat si de obiectul de investigare al Comisiei de ancheta, respectiv ” investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea SNP PETROM”, Comisia de ancheta nu a determinat incalcari ale legislatiei in vigoare la data privatizarii.

Totusi, avand in vedere contexrul actual al cresterii preturilor la gaze si hidrocarburi si dificultatea cu care populatia face fata acestor scumpiri, se impun cateva masuri pe care Guvernul Romaniei ar trebui sa le ia.

Recomandari ale Comisiei de ancheta :

1.Guvernul trebuie sa verifice respectarea de catre Petrom – OMV a programului asumat de investitii, de dezvoltare si modemizare a productiei, de indeplinire a programului de mediu si vor informa Parlamentul Romaniei in termen de 3 luni.

2.Guvernul trebuie sa solicite Consiliului de Administratie al Petrom -OMV o informare cu privire la furnizori, contractori si subcontractori cat si a modului de derulare a licitatiilor de atribuire a contractelor catre acestia , in baza transparentei derularii acestora , tinand cont ca statul roman detine 20% din actiunile societatii restul de pana la 49% fiind distribuite astfel: 20% Fondul Proprietatea , 2% BERD, 7% alti actionari.(N.B. să nu mă întrebaţi de ce au ajuns 20% din acţiuni la Fondul Proprietatea şi nici ce face compania Franklin Templeton cu ele!)

3.Guvernul trebuie sa verifice cum s-au achitat de datoria lor reprezentantii institutiilor statului roman , membri inConsiliul de Administratie al Petrom – OMV ( valorificarea „actiunii de aur”)

4.Guvernul trebuie sa activeze clauza stipulata in Contractul de privatizare, care prevedeca „..In situatii de criza, membrii consiliului de administratie vor lua de asemenea in considerare si interesele consumatorilor, precum si interesul national al Romaniei, incercand sa realizeze un echilibru intre acestea si interesele actionarilor cu conditia ca aceste actiuni sa nu aduca societatea intr-o pozitie dezavantajoasa din punct de vedere concurential in comparatiei cu concurentii sai pe piata romana urmand a se constitui un FOND DE SOLIDARITATE alimentat de catre Petrom pe o parte si eventual cu o cota parte din dividendele cuvenite partii romane. Acest fond poate fi folosit pentru a ajuta populatia sa suporte mai usor marirea preturilor la gaze si hidrocarburi.

5.Guvernul trebuie sa verifice cuantumul redeventei in report cu cuantumul redeventei in celelalte state europene. Guvemul trebuie sa raspunda Parlamentului Romaniei in termen de 3 luni. Guvemul, de comun acord cu OMV , ar trebui sa renegocieze nivelul redeventei stabilit prin Contractul de Privatizare si Legea 555/2004.

6.Curtea de Conturi a Romaniei, potrivit atributiilor sale va stabili modul de indeplinire a obligatiilor asumate de Parti in cadrul contractului de privatizare a companiei PETROM.”

 

************

 

Vorbind despre Petrom, nu am înţeles de ce reprezentanţii statului (vezi cum au fost “splituite” cele 49% acţiuni care reveneau statului român), şi care, bănuiesc, au avut “remuneraţii” frumoase în această calitate, timp de 13 ani, nu au scos un cuvând despre felul în care au reprezentat statul român în Petrom.

Aflăm doar, din reclamele Petrom de la televizor, că ei sunt cel mai mare “contribuabil” la bugetul de stat şi aflăm care este valoarea investiţiilor realizate. Nu ar fi normal să ştim cine au fost şi, mai ales, să le cerem să explice, într-o conferinţă de presă, cum şi-au făcut datoria de “reprezentanţi”?

 

28 de gânduri despre “Din nou despre privatizarea Petrom

 1. Eu n-am auzit multe relatari despre privatizarea PETROM in aceasta perioada, probabil, avandu-se in vedere ca OMV-PETROM este cel mai mare contributor la bugetul de stat al Romaniei.
  In schimb, mi se pare ciudat sa se vorbeasca, pe surse judiciare, de o asazisa anchetare a contractului semnat in 2003 cu Bechtel, cand, de fapt, ar trebui analizate actele aditonale semnate in 2005 si 2011. In plus, poate ar trebui analizat si (eventual) anchetat) de ce guvernul PDL+Traian Basescu a/au schimbat macazul spre coridorul 4, cand aveam deja o autostrada importanta in lucru. Argumentul cu ,,finantarea europeana” nu sta in picioare. De aceea avem demnitari si oameni politici: Sa se ,,bata”, la Bruxelles, pentru a impune prioritatile Romaniei, nu ale altora.
  Iata ca, datorita lipsei de viziune si unitate, dispersiei energiilor si banilor- caracteristici ale politicienilor romani, nu avem niciuna terminata. Dar miliarde de euro papate de firme straine si de o sumedenie de firme de consultanta – tip capusa (inclusiv firma doamnei CLOTILDE ARMAND), avem din belsug.
  Daca se analizeaza atent, sa gaseste cu usurinta mersul si destinatia banilor.

  Apreciază

 2. Litania vadanei OMV
  OMV Petrom încheiat acorduri de acoperire împotriva riscurilor de preț al țițeiului (hedging) care ne-au limitat parțial expunerea la variațiile prețului la țiței începând cu cel de-al treilea trimestru al anului 2015 și până în al doilea trimestru al anului 2016. Confrom documentului, OMV Petrom a monetizat cu profit toate instrumentele de acoperire împotriva riscului de preț al țițeiului pentru perioada cuprinsă între trimestrul al patrulea 2015 până în trimestrul al doilea 2016 inclusiv, înainte de scadenta lor. În prezent nu există încheiate acorduri de acoperire împotriva riscului de preț al țițeiului (hedging) care să limiteze expunerea la riscul de scădere a prețului țițeiului. O scădere substanțială a prețului țițeiului sau a gazelor naturale ar avea un efect negativ semnificativ asupra rezultatelor operaționale și estimărilor rezervelor companiei. Mai mult, prețurile mai mici la țiței și gaze naturale pot de asemenea să diminueze cantitatea de țiței și gaze naturale pe care compania o poate produce în mod economic a proiectelor aflate în plan sau în derulare.

  Mai mult, modificări semnificative abrupte și/sau de durată ale prețurilor pentru țiței, gaze naturale și produse petroliere, precum și pentru electricitate, ar putea afecta validitatea ipotezelor pe care se bazează deciziile strategice și, ca urmare, măsurile de implementare a deciziilor respective ar putea deveni inadecvate. Scăderea prețurilor ar putea împiedica societatea să mențină profiturile și fluxurile de trezorerie la un nivel suficient pentru a putea să-și îndeplinescă obiectivele și să își finanțeze investițiile planificate, precum și să distribuie dividende, având astfel un efect negativ semnificativ asupra activității sale, rezultatelor operaționale și situației financiare samd
  Adica s-a umbata la pretul petrolului ca sa se dea la gioale lu Putin. Rusia bine mersoa da OMVeau ba?!
  Reducerea controlului asupra costurilor

  Investițiile realizate în cadrul unor proiecte în parteneriat cu parteneri externi pot reduce controlul OMV Petrom asupra costurilor. Anumite proiecte în care compania deține participații implică aranjamente cu parteneri externi. Spre exemplu, se acționează ca operator în activități de explorare onshore de mare adâncime în parteneriat cu multiplele filiale ale Grupului Repsol („Repsol”). În plus, OMV Petrom este implicată în activități de explorare offshore cu ExxonMobil și în cu Hunt Oil Company of Romania SRL („Hunt Oil”) activități de explorare onshore, ambii parteneri acționând ca operatori ai respectivelor active. Ca rezultat al acestor aranjamente, capacitatea OMV Petrom de a influența sau controla operarea sau dezvoltarea viitoare a acestor active este limitată, inclusiv în ceea ce privește respectarea normelor de mediu, siguranță și a altor reglementări, precum și nivelul investițiilor la care va trebui să contribuie conform programelor de lucrări aprobate pentru aceste active. Mai mult, compania depinde și de îndeplinirea de către ceilalți parteneri din cadrul acestor proiecte a obligațiilor de finanțare a propriilor cote contractuale privind investițiile pentru aceste proiecte.
  Adica suntem mici si impotenti …

  În plus, OMV Petrom depinde de terțe părți pentru transportul, manipularea și înmagazinarea țițeiului și gazelor naturale de la perimetrele de producție până la rafinăria proprie, precum și până la benzinării și clienți. Conpet S.A. („Conpet”), societate deținută majoritar de stat care deține monopolul pe piață, este furnizorul de care depinde pentru transportul țițeiului de la zonele de producție și de la depozitul de produse petroliere de la Constanța din Marea Neagră până la rafinărie. De asemenea, pentru manevrarea importurilor de țiței OMV Petrom se bazează pe Oil Terminal S.A (“Oil Terminal”), o altă companie deţinută majoritar de stat ce deține monopolul pentru aceste servicii. Oil Terminal este singura societate românească specializată în activități de încărcare și descărcare de containere și depozitare a țițeiului și produselor petroliere în zona Mării Negre. Prețurile de transport și manipulare sunt reglementate de Agenția Națională a Resurselor Minerale (“ANRM”). Cu toate acestea, nu există garanții că Oil Terminal sau Conpet vor furniza în continuare servicii de transport al țițeiului sau că aceste servicii vor fi oferite în condiții rezonabile din punct de vedere comercial. Prețurile de transport al gazelor naturale şi al energiei electrice sunt reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (“ANRE”).
  ………………………………….
  …………………………………..
  Nu există garanții că termenii de acces la SNT pentru gaze naturale sau energie electrică vor fi rezonabili din punct de vedere comercial. Orice măsură a Transgaz sau a Transelectrica de restricționare a accesului OMV Petrom la respectivul SNT ar duce la o scădere a producției și vânzărilor companiei și, în consecință, ar avea efect negativ semnificativ asupra activităților, rezultatelor operaționale și situației financiare.
  De asemenea, compania depunde de Romgaz S.A. („Romgaz”), unul dintre concurenții săi pe piețele de gaze naturale și electricitate, pentru serviciile de înmagazinare a gazelor naturale. Romgaz este operatorul a peste 90% din capacitățile de înmagazinare ale României. Nu există garanții că Romgaz va continua să ofere acces la facilitățile de stocare sau că termenii pe baza cărora va fi permis accesul vor fi rezonabili din punct de vedere comercial.
  ……………………………………………………………………………………..
  În segmentul de activitate Upstream, OMV Petrom a încheiat contracte de creștere a producției („PEC”) cu companii internaționale care dețin expertiză în valorificarea activelor mature de țiței și gaze naturale. Compania este parte contractantă la un PEC pe o perioadă de 17 ani cu PetroSantander Romania S.R.L. („PetroSantander”) pentru șase zăcăminte onshore din Arad, România („PEC Turnu”) și un PEC pe o perioadă de 15 ani cu Expert Petroleum S.R.L. („Expert Petroleum”) pentru 13 zăcăminte din Timiș, România („PEC Timiș”). În plus, societatea este parte contractantă a unui PEC pe o perioadă de 15 ani pentru șapte zăcăminte în Țicleni, România („PEC Țicleni”)

  Asta e din ciclul drobul de sare si vrem garantii ca nu o sa fie pisica.

  compania se confruntă cu provocări majore în activitățile de explorare și dezvoltare datorită necesității de a obține drepturi de acces la suprafeţele de teren aferente perimetrelor pentru care deșine drepturi de explorare și dezvoltare subterană. Deși deține licențele de explorare și exploatare a țițeiului și gazelor naturale, aceste licențe nu garantează automat și drepturile de acces la suprafața de teren pe care urmează să opereze. Prin urmare, trebuie negociat cu proprietarii individuali pentru a putea utiliza drepturile deținute pentru zona subterană. Din acest punct de vedere, proprietarul terenului este obligat să încheie un contract. Dacă nu se ajunge la un acord cu proprietarul, instanțele judecătorești sunt împuternicite să emită o hotărâre prin care să fixeze valoarea chiriei. Dificultățile majore cu care compania se
  Asta e din ciclul e greu cu apotalismul tataie!

  Capacitatea limitată de a exporta gaze naturale combinată cu posibilitatea de a avea o ofertă mai mare decât cererea internă ar putea avea un efect negativ asupra managementului alocării gazelor naturale, optimizării portofoliului, prețurilor locale la gaze și asupra activității, rezultatelor operaționale și situației financiare.
  Tiganu cand s-a vazut imparat dintai pe tac-su el l-a sapnzurat. Su austriacu la fel si nematu-i tot ca el!!!
  Da acum vine ce este mai frumops:
  La mâna clienților
  Segmentul de activitate Downstream Gas depinde de relațiile contractuale cu clienții comerciali și industriali importanți. În special, vânzările noastre de gaze naturale depind în mare parte de cererea de gaze naturale care provine de la sectorul de producție de energie electrică din România și de la industriile energofage cum ar fi domeniul producției de îngrășăminte. O reducere importantă a furnizărilor noastre de gaze naturale către clienții importanți ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, rezultatelor operaționale, condiției financiare și perspectivelor dacă societatea nu va reuși să atragă în timp util alți clienți în condiții contractuale similare sau mai favorabile comparativ cu cele care sunt în prezent, aplicabile pentru clienții importanți. Concentrarea în rândul clienților OMV Petrom afectează de asemenea riscul general de credit în măsura în care astfel de clienți sunt afectați de schimbări de natură economică specifice industriei sau de alte schimbări ale condițiilor economice în general
  …………………………………………….
  Vremea și variațiile sezoniere
  Consumul de gaze naturale, electricitate, căldură și anumite produse petroliere este sezonier și influențat semnificativ de condițiile climatice. În România, consumul de gaze naturale este de obicei mai ridicat în timpul lunilor reci de iarnă. Consumul de electricitate este de asemenea mai mare în timpul iernii, fiind o metodă suplimentară de a produce căldură, dar și din cauza duratei mai scăzute a zilei și a nevoii mai mari de lumină artificială. Totuși, pe durata perioadelor de vară cu temperaturi foarte ridicate, utilizarea sistemelor de răcire a aerului poate conduce la creșteri semnificative ale consumului de electricitate.
  ……………………………………………………
  Mai mult, activitățile, în special producția de țiței și gaze naturale din perimetrele offshore, sunt afectate de condițiile climatice extreme care ar putea conduce la întreruperea gravă a operațiunilor și la înregistrarea de pierderi sau daune ale proprietății și instalațiilor care ar putea să nu fie acoperite în totalitate de asigurările existente.

  Adica acesti autrieci central e si orrorpeni aceasta cintensenta a bestului Kapotalist si Katolic stau cu mana intnsa „da si mie da si mie” si dorec niste garantii – ca nu va plia, ca iarna va fi ca vara, ca nu se scumba clima si ca de pe Atlnatic nu vine o recesiune sau ca Moscova se apuca sa creaza in lacrimi…
  Da asta nu este tot caci mai exista si
  Concurența

  Concurența este reprezentată de societăți de țiței și gaze naturale multinaționale și cu tradiție, care dețin resurse financiare și experiență operațională internațională semnificativ mai mari decât ale OMV Petrom. Aceste societăți ar putea plăti mai mult pentru activitățile de prospectare și explorare, pentru licențe, capacități de producție a țițeiului și gazelor naturale, precum și pentru active de comerț cu amănuntul și angro și, în general, ar putea face investiții mai mari decât OMV Petrom. În segmentul de activitate Upstream, compania intră în competiție pentru obținerea licențelor de explorare și dezvoltare, precum și pentru obținerea drepturilor asupra proprietăților. În segmentul de activitate Downstream Oil, operațiunile de rafinare concurează cu alte rafinării interne, cum ar fi cele deținute de Rompetrol și LukOil, dar și cu produse petroliere importate. De asemenea, şi activitatea de vânzare a produselor petroliere în Europa de Sud-Est, care include România, Bulgaria, Republica Moldova şi Serbia se desfășoară într-un mediu puternic concurențial, incluzând Rompetrol, Lukoil, Mol și alții. În ….
  E greu capitalismu tataie! O suvnetie ceva acolo ptr gura asutri-nemteasca?!
  Da in fara de concurenta mai exista si infamele standarde de calitate!!!
  Nerespectarea standardelor de calitate

  Neîndeplinirea condițiilor privind standardele de calitate ale produselor în întreg lanțul valoric ar putea atrage penalizări conform legii, inclusiv suspendarea licențelor respective sau amenzi, ar putea pune în pericol oamenii și mediul și ar putea duce la pierderea clienților, ceea ce ar avea un efect negativ semnificativ asupra activității, rezultatelor operaționale și situației financiare. În plus, capacitatea companiei de transport al gazelor naturale este supusă unor condiții clare de calitate, iar Transgaz poate respinge de la transportul prin conductele operate de aceasta gazele naturale care conțin apă sau alte lichide peste limita acceptată. Neîndeplinirea parametrilor tehnici impuși de către gazele naturale pe care OMV Petrom le producem ar putea avea prin urmare un efect negativ asupra activității, rezultatelor operaționale și situației financiare

  Nu mai pot ma ia cu boratu’.
  OMV si Seele teutonu parca ar fi niste tiganusi cersetori!
  Dupa porcaria asta ar merita sa li se zica „Aici este Europa si avem reguli! Asa ca ba baieti daca nu va place carati-va-ti dracului de impotenti! ” si sa li se puna suplimentar o taxa pe impotenta si una acciza ptr tiganeala!! Plus impozit ptr milogeala!
  In Punjab cu austriecii !!!

  Apreciază

 3. .
  Guvernul Ciorbea a debutat prin semnarea unor acorduri internationale care au fost benefice doar pentru altii. Ma refer la acordurile CEFTA, ASAL, FESAL si planul Bechtel. Acordurile FESAL si ASAL au fost impuse impuse de FMI si Banca Mondiala.

  O sa incep cu acordul ASAL , pentru restructurarea agriculturii. Acesta accord a impus:
  1 Desfiintarea aproape completa a subventiilor si a primelor din agricultura; Anularea Legii nr. 83/1995 care prevedea sprijinirea concreta a producatorilor agricoli si ca nu vor mai fi prime pentru export agricol;
  2 Incetarea refinantarii de catre BNR a creditelor directionate pentru agricultura;
  3 Reducerea stocului rezervei de grau la 350.000 de tone, fata de 2.800.000 de tone cat fusese practicat inainte;
  4 Introducerea licitatiilor la achizitionarea cerealelor pentru rezerva de stat, cu participare internationala, stiut fiind ca Uniunea Europeana subventioneaza intens sectorul
  Mai prevedea, de asemenea, si cateva masuri obligatorii, cum ar fi:
  – Toate fermele de porci si pasari sa fie privatizate, lichidate sau introduse in procedura de lichidare;
  – Incheierea procesului de lichidare a cel putin 30 din cele 50 de foste IAS-uri.

  Costul acestui accord a fost de 350 milioane dolari SUA. Care este insa suma cumulata a importurilor alimentare din acesti ultimi 10 ani nu ma intrebati ca nu stiu !! Ce este mai interesant este faptul ca provincialii nostri guvernanti au acepatat conditii pe care nu le indeplineau tarile din care veneau negociatorii….

  Era sa uit – taxele vamale pentru importuri agricole au fost scazute.

  Insa in acelasi timp s-a semnat si acordul CEFTA. Acesta nu ar fi fost rau daca insa ar fi fost negociat cu grija. In primul rand a fost deschisa piata pentru importurile agricole. Tineti minte, noi renuntaseram sa subventionam agricultura! Nu si ungurii si nici polonezii!! Asa ca Ungaria a exportat de toate pe piata romaneasca – inclusiv malai! – iar porcii polonezi au gasit aici un larg teren de desfacere – porcu polonez beneficiind de credite generoase, subventii si taxa de export in timp ce porcii COMTIM treceau la canibalism.. Asa ca agricultura romaneasca nu avea nici o sansa. Insa as observa ca in unicul domeniu in care in 1997 Romania avea un mic avantaj competitiv, piata ramanea inchisa – si ma refer la industria automobilistica …unde Daewoo tocmai poposise.

  Acordul FESAL viza restructurarea industriei romanesti … prin restructurare trebuie sa intelegeti lichidare. S-a impus :
  5 Liberalizarea preturilor si cometului tuturor care in prezent sunt supsuse concurentei si sa observam mai ales ca “preturile titeiului, gazului natural si produselor rafinariilor se vor stabili la nivel mondial si se vor mentine la acest nivel prin ajustari bancare“.
  6 Liberalizarea extensiva si stabilizarea comertului extrior, si mai cu seama “eliminarea tuturor interdictiilor si contingentarilor la export, cu exceptia produselor forestiere si a acelor cote impuse prin acorduri internationale”. Adica pe sleau guvernul s-a obligat sa favorizeze exportul materiilor prime in detrimentul producatorilor autohtoni. Si la “Accelararea privatizarii” se mai gasea un paragraf interesant: ”se vor aduce schimbarile necesare legislatiei pentru a permite vanzarea actiunilor la licitatie celui care ofera cel mai bun pret, fara a stabili un pret minim sau alte conditionari”. Adica uneori nu a fost chiar coruptia fratilor !!
  7 Privatizarea accelerata a intreprinderilor de stat care inregistreaza pierderi se cerea posibilitatea ca lichidatorii desemnati sa fie atat romani cat si straini …

  La acestea s-a mai adaugat Planul Bechtel privind industria petrochimica. Romania avea o capacitate de rafinare de aproximativ 30 milioane tone si o productie proprie de cca 7,5 milioane tone. Consumul annual era insa mult mai redus decat capacitatea instalata, rafinariile exportand diferenta – in jur de 3,5 milioane tone de benzina si 4 milioane tone de motorina (insa importand pacura, produs inferior sau reziduu). Insa dupa anul 1990, prin pierderea contractelor de barter cu Iranul – Romania livra tractoare, ciment si alte asemena – industria de prelucrare a titeiului a intrat in criza furnizand 10-11 milioane tone. Guvernul Ciorbea a preluat studiul firmei Bechtel si a incercat in prima faza inchiderea unor rafinarii. A dat inapoi din cauza consecintelor cauzate – de exemplu imediat s-a descoperit ca ar fi trebuit sa fie importate benzinele de extractie… Si chiar daca nu s-au inchis rafinariile, in schimb s-a trecut la o impartire foarte complicata a titeiului brut si la un joc al valorii petrolului folosit. Si nici o rafinarie nu producea la capacitate ci cel mult la 50 % – situatie care in mod normal se lasa cu pierderi.. Oricum exporturile romanesti de produse distillate au disparut si… si in 1997 a fost primul an cand a trebuit sa importam pacura cu banii jos (pana atunci pacura se importa din sumele rezultate prin exportul distilatelor). Oricum ce trebuie retinut: planul Bechtel a facut sa se piarda niste bani.. si prin alte locuri sa se castige.

  Deci rolul reformei si a celor 4 tratate combinate se poate concluziona in: pierderea pietei interne, pierdera industriei, pierderea de locuri de munca. Si in final emigrarea a nu se stie cati dintre concetateni.
  Insa nu uitai un amnunt: intreprindera cea mai energointensiva din Romania a fost si a ramas ALRO Slatina. Nimeni nu mai vorbeste de consumurile ei uriase, dupa ce a fost privatizata. Oare de ce?! Eu nu am nici un raspuns. Poate niste idei de ce se vorbea inainte…

  extras din
  La trei secole de Paris
  – Ghita Bizonu’ despre –
  Seculara inapoiere a Romaniei

  Apreciază

 4. Intenționat se folosește termenul de vânzare și nu cel de concesionare, din mai multe motive; denigrarea, direcționarea atenției publice spre o anumită problemă sau vânzarea pe ascuns, încălcându-se Constituția, populația fiind pregîtită cu ideea că această faptă s-a comis demult. Putem să ne întrebăm, cum se poate face o astfel de ticăloșie, pe ascuns? Se va putea!
  Dragnea a lansat o „bombă” pe care Guvernului are intenția de a o realiza, în legătură cu Hidroelectrica și cu exploatarea sării. Guvernul nu a dezmințit. Presa nu a deschis o anchetă de investigație, cum face de obicei. Totul a rămas în” coadă de pește”. }n schimb, ne interesează plagiatul lui Negoiță, Pandelea și a altor politicieni din administrația locală. Recunosc că plagiatul este un fenomen al societății, nu numai a acelei românești, dar nu cred că este la fel de important cu pierderea unor domenii strategice ale economiei românești.

  Apreciază

 5. Mircea Popescu
  October 11, 2016 at 2:36 pm

  Domnule (ex)roman, mi se pare cel putin deplasat ca dvs sa vorbiti sententios despre credibilitatea politicienilor in spatiul romanesc, in timp ce, chiar in aceste zile, ,,sistemul” american ne ofera cel mai jalnic spectacol (show) politico-mediatic din istorie, intre taberele care se confrunta acerb pentru Casa Alba. Adica, pentru o functie decorativa a sistemului, destinata a iluziona cetatenii americani ca in USA exista democratie si ca votul lor conteaza. In realitate, se lupta pentru putere aripi ale aceluiasi ,,unu la suta”, resursele mondiale fiind tot mai limitate, sau tot mai putin accesibile. Se vede limpede cat de gaunos si de corupt este , in realitate ,,sistemul democratic” american, pe care unii romani l-au luat drept model suprem, chiar mai presus decat insasi Biblia. Pe langa politicienii americani, ai nostri sunt, relativ vorbind, adevarate ,,maici Tereza”, stimate domn. (Z)
  Dvs ati dat o replica domnului Miron citind pe diagonala, nu stiu care, de la stanga la dreapta, sau viceversa.
  Colegul nostru a explicat cu maximum de claritate, ca acordul preliminar cu UDMR a fost parafat intre co-liderii USL si cei ai UDMR. Este perfect firesc, avand in vedere ca orice partid are ca scop principal accederea la guvernare, protejandu-si eventualele vulnerabilitati, nu atat in relatie cu cetatenii, cat mai ales fatza de adversarii politici – in perioada de campanie electorala. Daca a gresit, sau guverneaza prost, un partid/coalitie deconteaza electoral.
  Nu vad nicio relevanta a faptului ca nu s-a spus nimic, presei, inainte de intelegerea cu UDMR, din ratiuni electorale evidente. De altfel, UDMR a participat, intr-un fel sau altul, la aproape toate guvernele post-decembriste, sau, le-a sustinut din opozitie. UDMR a facut in putine cazuri opozitie reala la puterea in functie.
  Mi se pare cel putin indecent ca un american de origine romana, bun cunoscator al ,,democratiei” americane, sa pretinda ca politicienii din Romania sa fie mai transparenti si mai catolici decat Papa-Oncle Sam. (Z)
  De ce ? Pentru a fi ,,fezandati” si mai usor de manipulat din afara ?

  La fel, pactul de coabitare Ponta-Basescu s-a incheiat cu stiinta si in prezentza domnului Antonescu, pactul fiind impus de ,,marele licurici & co”, dupa cum stiti foarte bine si dvs. Mai ales dupa derapajele verbale si excesele comportamentale ale domnului Antonescu in scurta perioada in care s-a simtit pe cai mari, in fotoliul interimar (prea mare pentru el, dupa cum a dovedit) de la Cotroceni.
  Vreti sa va reamintesc ce s-a intamplat ?
  Bine, o voi face (citez):
  1. ,,”Doamna Merkel sa-l ia pe Basescu in Germania, doar e o tara mare si prospera. Sa-i dea acolo o bucatica de pamant, lui si PDL-ului, sa se joace acolo”, a precizat Crin Antonescu in cadrul unei emisiuni la Antena 3.
  In ceea ce-i priveste pe liderii PDL, Crin Antonescu i-a catalogat drept „paraziti” si „viermisori” pe langa Parchetul General.
  „Cei de la PDL, aceasta secta, aceasta crescatorie de paraziti, de viermisori de pe langa Parchet, au aratat clar cum ei dicteaza in tara asta impotriva legii. A iesit Blaga, un vames, si a demonstrat cum se poate ordona unor primari”, a mai precizat Crin Antonescu.”
  si, replica vesticilor:
  2. ,,Presedintele Comisiei de Afaceri Europene a Bundestagului, Gunther Krichbaum, a declarat, referindu-se la comentariile lui Crin Antonescu la adresa cancelarului Merkel, ca acestea au fost daunatoare chiar presedintelui interimar, care risca sa nu mai fie luat in serios in Europa.”

  COMENTEZ: Oare nu se explica astfel imposibilitatea ca domnul Ponta sa nu semneze pactul cu Basescu ? Ca intodeauna Ponta este vinovatul de serviciu, in ochii rauvoitorilor sau neinformatilor. Victor Ponta nu a facut altceva decat sa ,,mature” mizeriile altora pentru a asigura stabilitate tarii.
  La fel, a numit sefii Parchetelor, sub atenta observatie a dirguitorilor de la Bruxelles, lasat singur, la inaintare, de penelistii lasi si scandalagii, care au refuzat postul de minstru al Justitiei, dupa demisia doamnei Pivniceru. O adunatura care PUPA in prezent acolo unde a scuipat, adica, efigiile din sediile PDL, o turma de nevertebrati care si-a abandonat ideologia, coalitia (USL n.r.) si familia politica liberala.
  ..Si, mai ales, peneleii PUPA pe Kovesi de parca ar fi mama lor. Cand pe Kovesi, cand pe Pruna, alternativ si simultan. Unde o pupa ? Las imaginatia dvs sa rezolve aceasta dilemma. (Z)

  Acum, sa revenim la UDMR:
  Citez:
  ,,În anii 1996-2000 UDMR a făcut parte din guvernul CDR, apoi, între 2000-2004, a susținut guvernarea PSD+PUR fără să fie prezent în coaliție. Între 2004-2008 a fost la guvernare, inițial împreună cu Alianța D.A., apoi, după trecerea PD-L în opoziție, a rămas în coaliție cu PNL.
  În urma alegerilor legislative din 2008 a trecut în opoziție alături de PNL. După demiterea Guvernului Boc (1) (PDL-PSD) în octombrie 2009, UDMR a intrat la guvernare alături de PDL și UNPR, formând Guvernul Boc (2), în funcție din 23 decembrie 2009. Uniunea a primit câteva ministere: al culturii, sănătății și mediului. La congresul UDMR desfășurat în 26-27 februarie 2011 la Oradea au participat atât primul ministru Emil Boc (PDL), partener de coaliție al UDMR, cât și liderii celor două formațiuni din opoziție, Crin Antonescu (PNL) și Victor Ponta (PSD), semn al normalizării relațiilor dintre români și minoritatea comunitară maghiară. În urma demiterii prin moțiune de cenzură al guvernului Ungureanu, coaliția dintre PDL și UDMR s-a desființat iar UDMR a trebuit să treacă în opoziție.”
  COMENTEZ:
  Dvs credeti ca noi nu intelegem, ca si dvs, ca UDMR a avut permanent sustinerea SUA (in general) si a americanului de origine maghiara George Soros (in particular) ?
  Faptul ca americanii pun mare pret pe minoritati, in special pe cea maghiara (in scopul subrezirii unitatii si suveranitatii nationale) s-a evidentiat recent in/prin imaginea domnului Klemm ,,imbracat” in steagul secuiesc.
  Un comentariu pertinent la aceasta chestiune ? Incercati, cititi si abia dupa aceea persiflati (daca nu va puteti abtine) colegi ai acestui blog care chiar cred in destinul demn si independent al Romaniei si chiar au invatat carte, in perioada in care aveam facultati adevarate in Romania.

  Apreciază

  • Regret ca nu am scris si in ruseste, poate agentia ZEV (ce naiba or fi insemnand initialele astea?) filiala din Romania a Institutiei de Stat pentru Propaganda Externa a Rusiei ar fi inteles mai bine. Desi ma indoiesc ca agentii ei ar fi fost capabili si ar fi vrut sa inteleaga. Ei nu gandesc, deoarece nici nu pot, dar nici nu au voie. Ei doar transmit ce li se dicteaza de sus dupa ce incearca sa traduca. Si una, doua, da-i cu americanii. Ba mai baga si o coada de soparla cu maghiarii.
   Macar daca l-ar imita pe Mircea Crisan (castravete-curcubitaceu, castravete-curcubitaceu) ar fi mai amuzanti. Asa sunt doar plictisitori.

   Apreciază

   • Pe mine m-ati catalogat ca as fi suficient, dar in acest comentariu al dvs. nu vad nimic original, doar o insiruire de lozinci, de tipul, cine nu ia lumina de la ,,americanii buni’ este agent propagandist al ,,rusilor rai”.
    Am observat un fenomen, mai toti romanii care traiesc in vest, cum ating pamantul coborand de pe scara avionului, se inteleptesc brusc si se simt obligati si indreptatiti sa ne dea indicatii despre cum trebuie sa traim, cum trebuie sa votam, aici in Romania si daca nu ne conformam, incep urletele ,, sariti muica ca au venit comunistii(eventual si rusii)”.

    Apreciază

   • Este exact raspunsul la care ma asteptam. Ce pretentii se poate avea de la un roman americanizat (a se citi: spalat pe creier in stil mccharthyst – adica, un fel de stalinism in oglinda) ?
    (Z)

    Apreciază

 6. Cu o luna si jumatate inainte de publicarea raportului de tara de catre Comisia Europeana – in care autoritatile de la Bucuresti spera sa fie mentionat statutul de economie de piata al Romaniei – presedintele Comisiei Europene Romano Prodi a transmis Guvernului de la Bucuresti ca pentru a obtine acest statut este nevoie ca Romania sa aplice concret masurile de reforma economica. Diplomatic, Prodi a dat de inteles Guvernului roman ca acordarea statutului de economie de piata este o carte care se joaca inca. „Romania trebuie sa continue si sa aplice in mod concret masurile de reforma economica pentru a demonstra ca poate avea o economie de piata functionala. Negocierile pentru integrarea Romaniei in Uniunea Europeana se deruleaza conform calendarului. Este nevoie, insa, ca masurile stabilite pentru obtinerea statutului de economie de piata functionala sa fie efectiv aplicate„, a declarat, ieri, Romano Prodi, dupa intalnirea cu primul ministru Adrian Nastase.

  Ritmul lent al privatizarii si legislatia privind combaterea coruptiei, cele mai frecvente critici pe care Bruxellesul le face Romaniei, nu au lipsit nici ieri din mesajul presedintele Comisiei Europene. Romano Prodi a aratat ca principalele probleme care trebuie rezolvate in perioada urmatoare de autoritatile de la Bucuresti sunt accelerarea procesului de privatizare si corelarea legislatiei romanesti cu cea comunitara, in special in domeniul combaterii coruptiei.

  Premierul Adrian Nastase, insotit de ministrii Mircea Geoana, Mihai Tanasescu, a mers ieri intr-o vizita fulger la Bruxelles, unde s-a intalnit cu mai multi oficiali influenti ai Comisiei Europene – Romano Prodi, Gunter Verheugen, Pedro Solbes Mira. Scopul delegatiei romane a fost acela de a incerca sa convinga Bruxellesul ca Romania ar merita statutul de economie de piata functionala, recunoastere – mai degraba politica – acordata deja de SUA.

  Angajamentele lui Nastase pana la 5 noiembrie
  ……………………………………….
  Prezentarea unor asigurari privind ireversibilitatea privatizarii SNP Petrom

  http://www.zf.ro/prima-pagina/diplomatia-ue-puteti-avea-economie-de-piata-functionala-2974098/

  Apreciază

 7. Bine faceți! Publicați-l de două ori pe an!
  Ielectoratu îi tot dă zor cu NAȚIONALIZAREA resurselor subsolului, ignorând faptul că exploatarea unor resurse e CONCESIONATĂ, nu sunt vândute zăcămintele.
  Acum câteva luni a avut loc în Italia un referendum în care italienii trebuiau să spună dacă vor ca CONCESIONAREA extragerii țițeiului din mare să fie prelungită sau nu. Companiile care extrag nu sunt italienești, ci chinezești, americane, britanice… Nu s-a întrunit cvorumul, dar asta e altceva.
  Așadar, și alte țări CONCESIONEAZĂ exploatarea zăcămintelor pe o perioadă determinată, pentru că statul nu are bani să înființeze companii de stat care să extragă zăcământul și, chiar dacă ar înființa, ceea ce se extrage n-ar fi cumpărat de stat, ci de firme private autohtone sau, prin export, de firme străine.
  Companiile care iau în concesiune dau taxe la Buget și redevențe, crează locuri de muncă…
  Oamenii noștri trebuie să se hotărască dacă vor capitalism sau comunism.
  Dacă vor ca firmele extractoare să fie de stat, distribuitorii de gaz, energie electrică, apă…să fie de stat, totul să fie de stat, atunci vor comunism și nu rămâne decât să înființeze un partid comunist cu Ilie Șerbănescu președinte, care să ia puterea și să naționalizeze totul.
  Altfel, la dracu! să se informeze din surse serioase și să înceteze cu tâmpeniile!

  Apreciază

 8. @ Liviu Bejan
  .
  Da , cam aveti dreptate .
  Insa , daca de Basescu & Co. stia toata lumea ca-s niste ticalosi , nimeni nu s-a asteptat la Ponta sa aiba acelasi fel de guvernare si de apucaturi . De aici vine dezamagirea .
  Nu stiu , sunt atatia oameni valorosi in acel partid si a ajuns sa fie condus de alde Ponta , Zgonea si de fostul vicepresedinte al PDL-ului ?
  Iar in aceste zile mai aflam si ca vor sa racoleze tot felul de basisti odiosi , gen Alex Cautis , Lavinia Sandru , etc.
  Mi se par niste chestii aberante , degradante si ilogice .

  Apreciază

 9. http://www.businessmagazin.ro/actualitate/afaceri/romanul-care-se-lupta-cu-gigantii-mcdonald-s-si-kfc-15775213
  .
  Un interviu excelent cu un tanar intreprinzator roman care a dezvoltat o retea de fast-food-uri ( Spartan ) , inclusiv franchiza acestora .
  Am sa reproduc cateva pasaje din acest interviu , foarte reprezentative pentru tot mediul de afaceri din Romania :
  .
  ” Totodată, a observat că în SUA un antreprenor este foarte bine văzut, iar statutul de om de afaceri este apreciat, lăudat şi încurajat în comunitate. „ În România, oricine face mulţi bani este suspectat că i-a făcut ilegal . În general antreprenorilor li se conferă o prezumţie de vinovăţie ( de foarte multe ori nejustificată ) , ca atare , aceştia preferă să nu se afirme sau să-şi expună imaginea . În România există o supărare surdă a unora care proiectează propriile eşecuri asupra celor care reuşesc , remarcă el . ”
  .
  Principalele dificultăţi pe care le-a avut în dezvoltarea afacerii sunt birocraţia, lipsa forţei de muncă, precum şi lipsa unei politici unitare la nivel naţional în ce priveşte instituţii ca Direcţia de Sănătate Publică şi Direcţia Sanitar-Veterinară. „ Birocraţia este un impediment major. Primăriile tratează investitorii cu superioritate şi dispreţ, mai ceva ca în romanele lui Kafka . La Primăria din Braşov, de pildă, avem depuse toate cererile şi documentaţiile, de câteva luni, pentru deschiderea unei terase şi se refuză absurd eliberarea de autorizaţii cu motivaţia că sunt pe masa primarului şi acesta are multe hârtii de semnat. Când ajungi în Primărie trebuie să fii foarte bine pregătit psihic. Ca atare, vom închide o locaţie din culpa exclusivă a autorităţilor. Chiar dacă ai nervi de oţel, au grijă funcţionarii să ţi-i topească. Acest lucru nu se întâmplă în SUA, Germania sau chiar în alte ţări de nivelul României“, descrie el câteva situaţii cu care s-a confruntat. De altfel, acesta este şi unul dintre motivele pentru care preferă să se axeze pe locaţiile din malluri şi nu pe cele stradale.
  .
  Nici DSV şi DSP nu au politici unitare la nivel naţional, astfel că cerinţele pe care trebuie să le satisfacă, sunt diferite de la judeţ la judeţ. „De asemenea, infrastructura, lipsa de autostrăzi îngreunează mult dezvoltarea unui sistem de franciză în România, deoarece parcurgerea ţării dintr-un capăt în altul se face în două zile şi implică un consum de energie foarte mare. Spartan fiind extins pe toată suprafaţa României, este dificil să acopere o singură persoană toată aria. Din acest motiv, avem structuri interne de verificare, control şi inspecţie, cărora li se alocă zone geografice separate.“
  .
  Pe un astfel de om il va asculta vreodata cineva ?

  Apreciază

 10. Iata, Ungaria ne mai da (indirect) peste nas cu un exemplu de demnitate , initiind modificarea Constitutiei, astfel incat sa devina inadmisibila transmutarea de populatii straine pe teritoriul maghiar, cu mare potential de a determina diluarea identitatii nationale a Ungariei. Da, vor admite imigranti INDIVIDUALI, in urma analizarii fiecarui dosar in parte si in conditiile impuse de autoritati.
  Bravo, Ungaria ! Felicitari !

  Apreciază

  • Ii anunt pe ”lucratorii” de la Agentia de Propaganda Ruseasca ZEV ca ”americanii, ex-romani” pot citi in Constitutia Romaniei: Art. 3 Par. (4) „Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine.„
   Oh, desigur, nu-i scris nici in ungureste, nici in ruseste.
   Ceva cursuri de perfectionare nu aveti? Nu de alta, dar chiar daca Putin incearca sa reinvie un mixaj de autotaritarism de tip asiatic imbracat intr-o copie de mantie imperiala, Stalin a murit de mult si URSS-ul s-a prabusit. Si, cu cateva exceptii, nu prea mai exista multi in Europa care sa fie fascinati de ”sensibilitatea sufletului slav”. Mai ales ca nici macar cu telescopul nu se mai vede cultura ruseasca, in timp ce mafia ruseasca a impanzit lumea.
   La San Remo de exemplu, sau pe Cote D’azur la intrarea in multe restaurante este specificat ca se vorbeste ruseste.

   Apreciază

 11. O după-amiază interesantă astăzi la Fundaţia Titulescu unde s-a lansat volumul de documente referitoare la negocierea Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare (TNP) din 1968, acord care a consfiinţit discrepanţa intrinsecă dintre statele dotate cu arme nucleare (EDAN) – la vremea aceea SUA, URSS, Marea Britanie, Franţa şi China, toate membre permanente în Consiliul de securitate ONU – şi cele nedotate cu arme nucleare (ENDAN). Semnând tratatul, EDAN s-a angajat să nu ajute alte ţări să dobândească arme nucleare – adică să restricţioneze accesul celorlalte state în clubul select al posesorilor de arme nucleare – în timp ce ENDAN accepta să nu fabrice/procure arme nucleare, dar obţinea dreptul de a folosi tehnologia nucleară în scopuri paşnice. Democraţie adevărată ( nu şi pentru căţei ) sau, mai degrabă, ipocrizie !

  În timpul discuţiilor, am oscilat între tristeţe şi nostalgie, gândindu-mă la eşecul cvasi-total al acestui tratat care nu s-a dovedit un „instrument de pace”, ci doar o reglementare a accesului la tehnologia nucleară, organizare defectuoasă de altminteri din moment ce India, Israel, Pakistan şi Coreea de Nord au dobândit între timp arma atomică – ultima retrăgându-se din TNP.

  România s-a agitat însă mult pe plan diplomatic în vederea pregătirii tratatului – deşi chiar autorul a menţionat că SUA şi URSS negociau direct, peste capetele celorlalţi participanţi ; doi dintre vorbitori au subliniat până şi poziţia independentă adoptată faţă de linia trasată de Moscova, ceea ce ne-a atras nenumărate laude din partea Occidentului. Elogii care nouă, românilor, nu ne-au adus nici un avantaj, ne-am plătit însă „personalitatea” cumpărând hidrocarburi din URSS la preţul pieţei, în timp ce ceilalţi membri „cuminţi” ai Pactului de la Varşovia le primeau mult mai ieftin. Dictatorul Ceauşescu este cel care a avut personal de câştigat căci Occidentul s-a făcut că nu vede ce se întâmpla în interiorul României, mulţumindu-se să-l folosească în scopul de a aduce prejudicii URSS-ului – exact cum astăzi, SUA şi UE se folosesc de teroriştii „moderaţi” din Syria ( Frontul al-Nosra, asociat cu Al-Quaida ) pentru a lovi în interesele Rusiei ce doreşte să-şi recupereze sferele de influenţă din lumea arabă, pierdute odată cu destrămarea URSS şi unde intervenţiile «Jandarmului Universal» au semănat haos.

  Pare o fatalitate : între două mari blocuri care se înfruntă, România reuşeşte întotdeauna să se plaseze la periferia intereselor lor. UE nu ne bagă în seamă pentru că am făcut toate concesiile în vederea aderării şi nu am cerut nimic. Suntem la fel de marginalizaţi faţă de interesele ruseşti căci anti-rusismul nostru endemic ne situează în afara conexiunilor economice dintre Europa şi Rusia, legături ce ar oferi un stimulent minorităţii ruse din Basarabia şi Transnistria – şi, cu timpul, i-ar micşora neîncrederea. Noi însă ne simţim bine în zonele excentrice centrelor de interes : ieri, prin „dizidenţă” faţă de Moscova, astăzi prin obedienţă pasivă faţă de Bruxelles.

  Apreciază

 12. Pe mine m-ar interesa, daca iese madam Clinton, care este planul ei relativ la Rusia? Continua escaladarea asta pe care o incurajeaza si Putin?

  Jirinovski a iesit la rampa si a afirmat ca daca iese Clinton va incepe sa ploua cu bombe atomice. Ce spune doamna Clinton despre asta?

  Si daca iese Trump, cum o sa bata el mina cu Putin? Pe spinarea cui?

  Apreciază

 13. Mă întreb dacă Werner Klaus, atunci când, după o matură chibzuință, a hotărât că Alina Gorghiu e potrivită spre a duce gloria Brătienilor la apogeu, a știut că are de-a face cu o epicuriană ghidușă, așa cum de la pleziristul Sebastian Vlădescu încoace politica românească nu mai avusese parte. Existența duduii Gorghiu se compune dintr-o aspirație continuă către plăceri politice aproape vinovate…
  .
  Uneori, nu foarte des, Alina noastră a și obținut de la viață ceea ce și-a dorit
  Spre exemplu, pe 3 decembrie 2015, cu un glăscior alintat și călare pe caii mari ai victoriei lui Klaus, dânsa susura:„… Mi-ar PLĂCEA să văd o femeie la Primăria Capitalei. Mi-ar PLĂCEA FOARTE TARE să văd că principiul reprezentativității de gen în politică e respectat…”Ei bine, alegerile locale din 5 iunie 2016 i-au dat satisfacție: imposibilul s-a produs și s-a ales candidata PSD Gabriela Firea. Punct marcat !
  .
  Pe 7 martie 2016, epicurienei șefe a PNL-ului, i-a venit brusc o poftă grozavă să coopteze un pic UNPR-ul dezrobit de sub tirania lui Oprea Gabriel, să-l atragă înr-un colț întunecat și să-l ciufulească tandru , pe partea dreaptă a eșicherului politic: „…Dacă îmi daţi voie …fac şi eu afirmaţii poate inadecvate, dar de natură personală. Mi-ar PLĂCEA să văd că schimbarea asta nu e doar de faţadă la UNPR, mi-ar PLĂCEA să văd că oameni care nu sunt atinşi de niciun fel de compromis făcut anterior, de niciun bagaj politic îşi asumă conducerea acestui partid, dacă vor să aibă vreo şansă în procesul de recredibilizare…” Dar nici bine nu și-a mărturisit dânsa dorința aproape erotică, și UNPR-ul s-a și unit pe dreapta, într-o caldă îmbrățișare, cu PMP-ul lui Băsescu, recredibilizându-se din ce în ce mai frenetic, în reprize succesive.
  .
  Pe 30 septembrie 2016 epicurianismul gorghian exploda ca un fruct prea pârguit într-un text , pe Facebook, ”Chiar nu înţeleg deloc supărarea acestora ( a pesediștilor, n.n.) legată de intenţia preşedintelui Iohannis de a propune un premier politic. Nici tehnocraţii nu le PLAC , nici variantele politice. Poate doar soluţiile penale sunt pe gustul lor…Vouă vă PLACE Cioloş? Că mie da…” Asta așa, să bată șaua, ca să priceapă murgul de doi metri de la Cotroceni ( „…dar mi-e murgul vită mută/… n-are gură să-mi răspundă” din Toma Alimoș-baladă)
  .
  Plăcerile doamnei Gorghiu nu s-au oprit însă aici, și pe 08 octombrie 2016 , de la tribuna Consiliului Național al PNL, duduia nu s-a putut abține, și a plezirit din nou, în plen, făcându-i cu ochiul, galeș, lui Vlad Voiculescu, Ministrul Sănătății: ”Vorba unui şlagăr adaptat la politică, domnule ministru, v-am văzut, MI-AȚI PLĂCUT , ce rămâne de făcut? Urmează să colaborăm pe viitor, sunt sigură. Asta este România normală, dragi colegi. Este România în care un ministru tehnocrat acceptă invitaţia unui partid politic şi vine la o dezbatere legată de programul de guvernare şi vorbeşte despre politicile publice ale acestui guvern în domeniul sănătăţii. Asta este România normală care impune continuitatea pe proiecte!…” Dar Vlad Voiculescu, băiat deștept, a înțeles mesajul și cu prima ocazie a semnat pentru USR.
  .
  Pe măsură ce viața îi reteza din avânt și din înflăcărarea pofticioasă, văzând că bărbații nu sunt de încredere, Alina a hotărât, pe 9 octombrie 2016 să se reorienteze către safismul politic, de tip liberal, sugerat în noile sale tendințe: „…Mi-ar PLĂCEA să o văd pe Simona Gherghe făcând politică. Pe parte socială sunt absolut convinsă că ar fi unul din cei mai buni oameni…. Vă spun că un om ca Denise Rifai se poate regăsi pe lista PNL şi ar face o figură foarte frumoasă dacă şi-ar dori să vină alături de noi …V-am dat două exemple de femei care ÎMI PLAC, de femei care pot confirma în politică … Aş vrea să considere intervenţia mea ca o provocare, de ce nu?… mie ÎMI PLAC, sunt jurnaliste care ÎMI PLAC din media românească, care cred că ar face o figură frumoasă în politică…”
  …………………………………………………………………………………

  Alina Gorghiu stăpânește la fix cuvântul „ demisie” , când e vorba de tabăra politică opusă, în schimb se pare că nu înțelege deloc cuvântul „inadecvare” , când e vorba de dânsa.
  .
  Întrebată, în februarie, ce nume ar alege pentru copilul său, Alina a răspuns cu un epicurianism, liberal și brătian, plenar : „…Mi-ar PLĂCEA un nume vechi, mă gândisem la un «Vintilă» …” M-a cuprins o oarecare tristețe gândindu-mă cum îl vor striga pe Vintilă, poticnindu-se, țâncii de câțiva anișori, prin curtea grădiniței și ce vor crede ei despre numele colegului lor de joacă.

  Apreciază

 14. Nu stiu foarte multe despre CEC, dar cred ca e o idee interesanta sa devina o banca romaneasca cu profil de investitie, pentru proiecte ale statului, in colaborare (sau nu ) cu sectorul privat. Dar trebuie lamurita problema cu banii clientilor actuali.

  @Oscar Wilde, de acord re. criza morala. Goana „neo-liberala” dupa bani si putere ne trage scaunul de sub noi. Se simte cum dupa ani de neo-liberalism (promovat si de rebublicani si de democrati in SUA) e mult mai putina democratie in lumea „civilizata”. Politicienii lucreaza pentru cine ii plateste si mult mai putin pentru demos-alegatorii simpli.

  Apreciază

 15. Democratie Putin(a) este insa si in Rusia. Te uiti la ei la programele lor la TV: Putin in sus, Putin in jos, Putin a spus, Putin a medaliat, Putin a participat. Putin a dat un ukaz. Partidul e cu Putin. Cetatenii sunt cu Putin. Armata e cu Putin. Putin e cel mai tare din parcare. In orice domeniu ar fi stirile prezentate, Putin e citat, e laudat, e admirat. Am mai vazut filmul asta, si nu are happy ending.

  PS: e amuzant cum la tv ruseasca incearca sa-l caute pe Billutz Clinton sa vada cite oua mai are. De Trump numai de bine. Foarte mu(l)ta obiectivitate 🙂

  Apreciază

 16. O ascult la Radio France International pe ministresa Corina Șuteu.
  E pentru a doua oară când o aud vorbind. Acum m-am concentrat la maximum, crezând că prima dată n-am fost foarte atentă:
  Se exprimă extrem de alambicat și defectuos din punct de vedere gramatical, încât nu înțeleg mai nimic din ce vrea să spună.
  Mă uit îndată pe Google și găsesc că e absolventă de Română-Engleză, 1981, și că are un master (siiigur că da!) în management (siiigur că da!) cultural…
  Nu mai prididesc să mă minunez de calitatea extrem de slabă a unor absolvenți de universități.
  Cum au promovat oamenii ăștia examenele? cum au reușit să-i îmbrobodească pe unii care i-au promovat?

  Apreciază

 17. Chestiunile de natură economică nu sunt nici atrăgătoare, nici ușor de înțeles pentru nespecialist, adică pentru cei mai mulți. În diverse perioade au funcționat pentru opinia publică diferite sloganuri cu impact mai cu seamă emoțional (v. mitul investitorului străin) și mai ales iluzia Vestului binevoitor și salvator. Acum, pe fundalul memoriei scurte, unii și alții caută țapi ispășitori.E la îndemână,canalizează emoțional marea de nemulțumiri difuze și, mai ales și cel mai îngrijorător, fără nicio legătură cu vreun proiect de evoluție pozitivă. Asta e de fapt USR. Mi-e frică și silă.

  Apreciază

 18. Cris,
  Nu vă mai mirați! Uitați-vă în ce an a absolvit facultatea doamna cu pricina și amintiți-vă ce se întâmpla pe atunci în universități: profesori celebri erau contestați de studenți, pentru că severitatea lor le amintea de dictatură, studenții , după ce au stat prin Piața Universității, s-au întors cu greu la studiu, unor profesori li s-au făcut lehamite și au găsit calea cea mai simplă: vor diplome, le dăm gratis sau pe bani, numai să ne lase în pace!

  Apreciază

 19. Corect! Oricare (prin absurd) ar fi fost situatia, expirarea duratei concesiunii permitea obtinerea unor conditii mai bune.
  Mi se par magarii incercarile de a-l invinovati pe dl Nastase in timp ce acesta, lipsit de o parte dintre drepturile si libertatile cetatenesti, nu se poate apara cu toate mijloacele.

  Apreciază

 20. @ T-Rex. Parerea mea este ca discutam despre o escalada pe care o incurajeaza si Putin, ci o escalada provocata de Putin. Dna Clinton si-a exprimat, in cadrul campaniei, intentia de a rezista pretentiilor Rusiei.
  Amenintarea cu inchisoarea lansata de catre Donald Atrumpului la adresa lui Hillary Aclintoaiei ne arata ca in ceea ce s-a petrecut in Romania, au fost preluate, ca si unele sloganuri electorale, idei din arsenalul politic (!) al republicanilor americani. Ramane de vazut daca dl Amaiorului va profita de ocazie pentru a le cere americanilor sa respecte statul de drept si ce va scrie acasa ambasadorul Austriei.

  Apreciază

 21. „Nu ar fi normal să ştim cine au fost şi, mai ales, să le cerem să explice, într-o conferinţă de presă, cum şi-au făcut datoria de “reprezentanţi”?” – absolut de acord! Sigur ca ar fi normal!! Dar asta nu inseamna sa fie blocate privatizarile.

  „20% Fondul Proprietatea” – aici s-ar putea pune problema cum isi face Fondul Proprietatea treaba de investitor… Si, da, de ce? De ce au ajuns la Fondul Proprietatea? Nu e vorba de 2%, ci de 20%!!!!

  Apreciază

 22. @Liviu Bejan, am vazut-o parca pe undeva. Eu nu mi-as lasa partenera sa poarte asa ceva 🙂
  In ce priveste cine a provocat escaldarea, asta e ca si intrebarea cine a fost primul: oul sau gaina. Daca insa aruncam o privire de perspectiva, SUA a fost mai agresiva si militarista dupa ce a incetat Razboiul Rece. Putem sa le numaram pe degete, cite a facut unul si celalalt, si cred ca SUA iese prima. Faptul ca SUA si „aliatii” europeni au pregatit terenul si au participat direct la schimbarea de regim in Ucraina, si plantarea unuia „democratic”, a fost provocarea si argumentul perfect pentru Putin sa raspunda, provocind la rindul lui.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.