„Oraselul artistilor”. In atentia primarului sectorului 1, Dan Tudorache

Prin 2002-2003, in urma discutiilor cu mai multi artisti plastici, tinând seama de faptul că multe din atelierele de creatie fuseseră retrocedate, am initiat, pe un model pe care l-am admirat in Franta, construirea, in Bucuresti, a unui „Orăsel al artistilor”, in zona din apropierea atelierelor Combinatului Fondului plastic.  Pe terenul respectiv, pus la dispozitie de autoritătile locale, artistii plastici urmau să-si achizitioneze casele-atelier, propuse in două variante. Primul atelier a fost inaugurat in 6 octombrie 2003  (pe modelul din imaginea alăturată). Evident, Traian Băsescu nu a fost un partener la acest proiect iar după 2004, cu atât mai mult, el nu a putut fi realizat. Sper ca, acum, primarul Dan Tudorache, in colaborare cu noul primar general, să reia acel proiect.

Adaug căteva documente si relatări de presă relevante:

„Vineri, 05/21/2004 – 17:45, AMOS NEWS
În ultima şedinţă a Consiliului Local al sectorului 1 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici de realizare a lucrărilor de viabilizare a „Ansamblului de locuinţe Orăşelul Artiştilor” din sectorul 1. Proiectul iniţiat de primarul sectorului 1, Vasile Gherasim, în anul 2003, a necesitat transmiterea unui teren, din terenul privat al statului şi din administrarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi” – SA în domeniul privat al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al sectorului 1.

Apariţia unui Orăşel al Artiştilor este necesară, urmare a cerinţei crescute de locuinţe şi nevoii de ateliere în care artiştii plastici să-şi poată desfăşura activitatea creatoare. Zona situată în partea de nord a Capitalei, pe terenul liber dintre Combinatul Fondului Plastic şi Lacul Băneasa va permite construcţia pe o suprafaţă de 3200 mp a aproxmativ 80 de spaţii locative.

Acţiunile prevăzute a fi realizate din bugetul local şi din fonduri legal constituite cu această destinaţie, vor cuprinde viabilizarea zonei prin execuţia următoarelor categorii de lucrări: alimentare cu apă şi canalizare, reţele electrice exterioare, reţele telefonice, reţele de gaze, organizare de relief drumuri şi împrejmuiri. Valoarea totală a investiţiilor necesare pentru realizarea infrastructurii este de 1,7 miliarde lei.”

________________________

„Guvernul României

Hotărârea nr. 517/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi – S.A. în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
În vigoare de la 21.04.2004
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a imobilului-teren, situat în municipiul Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi” – S.A. în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 2.
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii.

Art. 3.
Patrimoniul Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi” – S.A. se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Sectorului 1 se majorează în mod corespunzător cu aceeaşi valoare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Bucureşti, 7 aprilie 2004.

__________________________

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de realizare

a lucrarilor de viabilizare teren

Ansamblu de locuinte ORASELUL ARTISTILOR , Sector 1

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici de realizare a lucrarilor de viabilizare teren Ansamblu de locuinte ORASELUL ARTISTILOR , Sector 1;

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Tinand cont de Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 517/07.04.2004 privind transmiterea unui imobil – teren, din terenul privat al statului si din administrarea Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” – S.A. in domeniul privat al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

In temeiul Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulteriore ;

În conformitate cu Legea finanţelor publice locale nr.189/1998, art.16, alin.(5), modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr.219/2000;

Vazand prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.39/2003;

În temeiul art.46 şi a art.95, alin.(2), lit.”i”, teza finală, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificata

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici de realizare a lucrarilor de viabilizare Ansamblu de locuinte ORASELUL ARTISTILOR , Sector 1.

Art.2. Finantarea lucrarilor se va face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Art.3. Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol şi Direcţia Investiţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA,

   SERGIU IONESCU     

                                                                                                SECRETAR

                                                                                                           Lavinia Pau

 Nr.: 182

            Data: 18.05.2004

 MUNICIPIUL BUCURESTI                                           ANEXA nr. 1

Consiliul Local al Sectorului 1                                     la Hotararea Consiliului Local
                                                                                                 Nr. 182/18.05.2004

                                                                                       

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI

aferenti lucrarilor de viabilizare teren

Ansamblu de locuinte ORASELUL ARTISTILOR , Sector 1 .

                                                                       

                                                                                                                        Echivalent euro

Alimentare cu apa :

Valoarea investitiei(inclusiv TVA)                          2.805.383 mii lei                 69.518 Euro

                        Din care C+M                                       2.328.748 mii lei                57.707 Euro

 

           

Retea canalizare:

Valoarea investitiei(inclusiv TVA)                         4.452.454 mii lei                  110.332 Euro

                        Din care C+M                                     3.695.982 mii lei                 91.587 Euro

 

Drumuri :

Valoarea investitiei(inclusiv TVA)                         23.109.201 mii lei                 572.648 Euro

                        Din care C+M                                     19.182.949 mii lei                475.355 Euro

 

 

Retele gaze:

Valoarea investitiei(inclusiv TVA)                          3.278.585 mii lei                  81.244 Euro

                        Din care C+M                                     2.721.553 mii lei                 67.440 Euro

 

Retele electrice :

Valoarea investitiei(inclusiv TVA)                         19.965.459 mii lei                494.746 Euro           

                        Din care C+M                                     16.573.329 mii lei               410.688 Euro

 

 

Retele telefonie:

Valoarea investitiei (inclusiv TVA)                             843.295 mii lei                    20.897 Euro

                        Din care C+M                                      700.019 mii lei                     17.347 Euro

                                                                                                           

                                                            ___________________                      ____________

 

TOTAL INVESTITII (inclusiv TVA)              54.454.376 mii lei                   1.349.384 Euro

                        Din care C+M                                     45.202.581 mii lei                   1.120.123 Euro

 

 

                                                                                                1 Euro = 40.335 lei  

 

Directia Investitii                       

                                   Intocmit: Ing. Daniela Sava

Ing. Antoaneta Constantin

______________________                                         

 

„La numai o zi de la inaugurarea cu fast a proiectului „Oraselul Artistilor”, Guvernul Romaniei modifica inca o data pretul caselor-atelier din oraselul artistilor. Daca, potrivit comunicatului Ministerului Culturii si Cultelor distribuit la inaugurare, acestea urmau sa coste intre 40.000 si 48.000 USD, impreuna cu terenul aferent, potrivit unui nou comunicat, remis ieri de Ministerul Informatiilor Publice, pretul lor este stabilit intre 15.000 si 18.000 USD. Artistii vor plati mai putin intrucat vor achizitiona numai casutele, „urmand ca pentru folosirea terenului sa se achite o chirie, evaluata in conditiile legii, inclusiv prin plata in natura, constand in lucrari de arta plastica realizate de acestia”, se mai arata in comunicat.

Citeste mai mult: adevarul.ro/news/societate/guvernul-modifica-nou-pretul-caselor-oraselul-artistilor-1_50accaa27c42d5a66389f0fe/index.html”

21 de gânduri despre “„Oraselul artistilor”. In atentia primarului sectorului 1, Dan Tudorache

 1. În cazul Gabriel Oprea, părerea mea e că Senatul și-a exercitat atribuțiile conform Constituției care zice că Parlamentul POATE să aprobe.
  Acest POATE, înseamnă că, dacă în urma examinării referatului procurorilor, parlamentarii găsesc că un coleg poate fi cercetat, parlamentarii aprobă.
  Dacă găsesc că e o hărțuială, un abuz, căci, ce să vezi!, și procurorii fac abuzuri, parlamentarii nu aprobă.
  Să-i cerți că nu au făcut ce vrei tu, e anticonstituțional.
  S-ar susține prostia cu „scutul” dacă ÎN TOATE CAZURLE parlamentarii ar fi spus NU, dar există multe cazuri în care ei au spus DA.
  Dacă toate cererile procurorilor ar trebui aprobate, la ce bun să mai facă cerere? la ce bun să mai citescă parlamentarii hârtiile lor?
  Deci eu fac cerere către director că vreau să plec în concediu și nu mai aștept răspunsul lui, îmi fac bagajul și plec.
  Dar dacă el nu-mi aprobă? e OBLIGAT să-mi aprobe?

  Apreciază

 2. Mama lui Gigină e supărată că vinovatul nu va plăti.
  De unde știe mama lui Gigină că Oprea e vinovat?
  Am citit și în alte texte cuvintele „vinovat”, „infractor”, referitoare la Oprea.
  Oamenii ăștia știu sigur că Oprea e vinovat de moartea lui Gigină.
  Atunci poate ne spun ceva și despre alți urmăriți și acuzați.

  Îmi vine în minte acum cazul atletului sud-african Pistorius care a fost judecat nu știu câți ani în condițiile în care a recunoscut că A OMORÂT-O pe prietena lui.
  Eu nu știu de ce a durat atâta procesul, dacă toată lumea știa că el și-a descărcat pistolul în ea.
  Poate pentru că acolo Justiția e Justiție, nu un instrument de răzbunare.

  Apreciază

 3. Numai ca in septembrie 2016 reactia functionarului roman la orice act care-i implica semnatura este : ” cum sa ma acopar ? ” , ” cum sa tergiversez ? ” , ” ce autorizatii sa cer de altundeva ca sa nu fiu singurul care semneaza ? ” ” daca ma iau procurorasii de 25 de ani ai DNA ca pe Ponta si Sova ca au facut consultanta juridica in 2007 pentru Rovinari , ca pe Adrian Nastase pentru termopane si capace de toaleta ? ” .
  Avem deja un frumos record mondial cu care sa ne mandrim , in lipsa rezultatelor la JO , se asteapta de UN AN un aviz de mediu ( cerut de cine si de ce ? lucrarile erau in curs ) pentru lotul 4 ( ultimul spre Deva ) al autostrazii Lugoj-Deva , aviz bineinteles care se lasa asteptat si care , venit , va fi tot ce vreti numai clar nu , de atunci pe lotul 4 nu se lucreaza NIMIC !
  Ce alta dovada vreti ca suntem un stat de DREPT , in care institutiile sunt respectate si ascultate , si nu un stat salbatic ca Panama care-si dubleaza azi canalul , Egiptul care si l-a dublat in 12 luni , Franta care construieste o noua linie TGV spre Bordeaux si Rennes cu santiere neintrerupte si eficace ?

  Apreciază

 4. Intr-un mediu democratic, in care se comunica idei, este foarte importanta incurajarea deschiderii si schimbului de informatii. Inclusiv a ideilor critice, pentru a cunoaste ce gandesc oamenii cu adevarat si a permite diagnostice corecte, in cazurile in care se refera la sisteme sau regimuri politice. Aceasta problema a fost de mult transata, oameni inteligenti au formulat reguli inteligente (Chatham House, “off the record” etc.), pentru oameni inteligenti, extensibile si la discutii online, care pot fi folosite sau nu, individual, dupa cum crede fiecare. Intr-un mediu ideatic, importante in primul rand sunt ideile, nu persoanele. Preocuparea pentru identitatea persoanelor, nu pentru substanta ideilor, este o obsesie politieneasca, autoritarista sau totalitarista.https://www.chathamhouse.org/about/Chatham-house-rule

  Apreciază

 5. Rebranding personal: Tony Blair, filantrop, profet, misionar si adulator. Cam multe proiecte, radicale si dintr-o data, pe capul fostului premier britanic Tony Blair. O putea sa le duca? Cat va deveni realitate si cat va ramane rebranding perceptiv? Cu o imagine botita de criticile pentru castigurile substantiale obtinute din activitatile de lobby si consultanta pentru guverne straine (inclusiv in Romania) si companii multinationale, dupa ce a iesit din scena politica, in 2007, Tony Blair a anuntat, marti, ca va lichida cea mai mare parte a structurii sale corporative dedicate acestor activitati, pentru a se concentra pe activitatile non-profit. Tony Blair a prezis, tot marți, că vom avea haos în politica internațională dacă Donald Trump ajunge președinte al SUA, comparând o posibilă retragere a Statelor Unite din problemele globale cu o partidă de fotbal care se joacă fără arbitru. El a facut aluzie la posibilul izolationism al SUA, pe care Trump l-a sugerat in cazul ca va ajunge la Casa Alba. Blair a devenit prin aceasta un avertizor sau un acreditor privind o alta fateta a (politicii) fricii, frica de “izolationistul” Trump. El s-a alaturat astfel lui Martin Schulz, presedintele Parlamentului European, si Robert Gates, fost ministru american al Apararii, care i-au cioplit lui Donald Trump un chip de “iresponsabil” si respectiv de “irecuperabil”. “Dacă întorci spatele la ceea ce se întâmplă în lume atunci când aceste valori sunt subminate, nu îți îndeplinești destinul ca țară (…) Ca țară, ai primit acest destin. Nimeni altcineva nu poate face acest lucru astăzi în lume”, a spus Tony Blair referindu-se la rolul SUA în politica internațională. “Decât să spun ceva despre Donald Trump, mai degrabă aș spune despre Hillary Clinton. Este o persoană în care personal aș avea încredere deplină (…) Cred că ea are o înțelepciune uriașă, simțul realității și este integră”, a conchis Tony Blair, la un eveniment organizat de agentia Reuters.

  Apreciază

 6. http://www.cotidianul.ro/gabriel-oprea-peste-cateva-luni-asa-zisa-imunitate-nu-va-mai-exista-288199/

  Pentru ” interesul national ” acest individ ar trebui judecat cat mai sumar si pedepsit cat mai exemplar , daca se poate in regim de urgenta ; asa , peste noapte !
  Daca asa cere interesul national , de ce nu ?
  .
  Cu toate ca nici un om cu scaun la cap nu are indoieli ca ceea ce i se intampla lui Oprea este un ABUZ grosolan al DNA , acest individ LUGUBRU si CARAGHIOS in acelasi timp isi merita soarta !
  .
  Acest pamflete sinistru a tradat de-a lungul anilor cam pe toata lumea iar când se petreceau abuzuri grosolane ale DNA-ului , inchidea ochii si ne recita plin de el basme din alea cu „statul de drept ” sau cu ” interesul national ” .
  .
  Asemeni lui Ponta , lui Maior , lui Sarbu , lui Ghita si lui Rus si Gabi Oprea este tot un om al sistemului securist din Romania . Doar ca din cealalta tabara si ceva mai prost .
  Ceea ce se intampla astazi este o lupta surda intre securistii lui Macovei si securistii lui Ponta …

  Apreciază

 7. Doamna Cris, aveti dreptate, in principiu.
  Dar, luati in calcul contextul:
  1. DNA a primit lovituri dure de imagine din partea judecatorilor, atat in cazul domnilor Ponta si Ghita, cat si in dosarul mizerabil instrumentat, politic, doamnei Olguta Vasilescu. Mai mult, se acutizeaza conflictul dintre judecatori (prin asociatiile de magistrati) si procurorii politici ai DNA.
  DNA are in componentza (daca nu este in intregime), un grup de crima organizata pus in slujba unor interese straine, care are ca misiune sa scoata de pe scena politica anumiti politicieni incomozi pentru ,,sistem”.
  Din aceste motive, DNA avea nevoie ca de aer de o diversiune. Si a ,,inventat” o acuzatie de omor din culpa pentru Gabriel Oprea, desi, acest gen de fapta NU ESTE IN COMPETENTZA DNA.
  DNA-ul stia foarte bine acest lucru si se astepta ca senatorii sa respinga cererea de urmarire penala.
  Din pacate, in acest caz, senatorii au fost batuti la ,,sahul politic” de catre DNA, care nu-si dorea castana fierbinte a unui dosar subtire, in care nu putea si nu avea competenta sa administreze probe credibile. DNA a jucat la cacialma si a recastigat o parte din imagine. Se vede acest lucru din comunicatul politic al DNA si reactia emotionala, absolut penibila (dar penetrabila in mintea credulilor) a doamnei Kovesi care spune : ,,O mama indurerata trebuie sa mai astepte”. Absolut grotesc si penibil. Nu cred ca asa ceva ar fi fost posibil in oricare alta tara europeana, dar Romania este, dupa cum se stie, tara tuturor posibilitatilor.
  S-a intamplat exact ceea ce si-au dorit procurorii implicati politic, oengeurile sorosiste, presedintele, ambasada, o parte a presei si partidul de buzunar prezidential al lui Nicusor Dan, care aveau nevoie de o distragere a atentiei de la esecurile DNA si re-preluarea initiativei – pe un fond emotional stimulat de presa ne-romaneasca, iar senatorii au cazut de fazani.
  Desi era evident ca cererea de urmarire penala avea scop politic vadit si reprezenta un abuz al procurorilor, senatorii ar fi trebuit sa o aprobe.
  O greseala similara s-a produs anul trecut, cand Gabriel Oprea trebuia sa demisioneze IMEDIAT dupa accident.
  Sa va mai dau un indiciu. Eu sunt convins ca nu mama lui Gigina a scris textele postate. Sunt absolut sigur ca ALTCINEVA le-a conceput si postat in numele ei. Este pacat ca aceasta doamna se lasa antrenata intr-un alt joc politicianist mizerabil, in preajma alegerilor, asa cum multi romani, atat din dispora, cat si din tara, s-au lasat prostiti de diversiunea cu cozile la urne.
  Asta este Romania actuala, doamna Cris. Nu merge cu principiile, oamenii politici trebuie sa invete sa joace sah la nivel profesionist, daca vor sa-l invinga pe George Soros.
  Noi nu avem un popor unit in jurul unor valori, asa cum este, de exemplu, poporul turc, care sa-si apere conducatorii legitimi in vremuri de restriste. Dimpotriva, romanii, usor manipulabili, sunt in stare sa le dea in cap, chiar daca nu au nimic viabil a pune in loc. A crede ca o democratie poate functiona fara politicieni, este o utopie.
  Iar politicienii romani, nu sunt nici mai buni, dar nici mai rai, decat ai altora. Problema lor este ca sunt dezbinati, uitand ca traiesc, cu totii, in Romania.

  Apreciază

 8. Păcat că nu s-a continuat construirea acestui orășel! Cu aproate toate actele nescesare aprobate și să nu se reaușească finalizarea acestei idei deosebite? Vedeți, în orice acțiune s-ar întreprinde în țară există câte un cui de carfe se leagă „praștia” care să tragă totul în urmă. Iată, în caziul de față, existând terenul, existând ideea, de ce nu se plusează oare și cu puterea materială? Că s-ar avea de unde, dacă nu s-ar investi în toate proiectele „subțirele” și fără o idee cât de cât…cerebrală?

  Apreciază

 9. În atenţia ambasadorilor Germanie şi Statelor Unite care nu mai pot de grija noastră ! Mai ales ultimul 😉
  http://www.riseproject.ro/film-documentar-clear-cut-crimes/
  Şi câteva comentarii ( eu mă abţin pentru că …. :mrgreen: ) :
  Corina Ducan ·
  Universitatea din Bucuresti
  Dragi romani cum putem sa suportam asa ceva ? De vina sunt autoritatile statului pe care le platim degeaba, dar si noi, oamenii de rand care nu am facut nimic pana acum. Cum au suportat cei din zonele afectate de aceste calamitati, cei care au vazut dezastrul, cum a fost posibil sa ramana nepasatori ???!!!!!!. Ce are de spus Kovesi si DNA care se ocupa de orice ar aduce publicitate, numai despre dezastrele din tara nu ?????. Ce spune Ciolos, Iohannis despre aceste nenorociri care se petrec sub ochii lor cu acceptul lor tacit? Cine si cand va raspunde pentru aceste distrugeri??????
  Like · Reply · Sep 19, 2016 12:09pm

  Dorin Calancea ·
  Invatator at Scoala Gimnaziala Ion Simionescu
  Neamt la neamt nu-si scoate ochii… Sau sas la austriac. 🙂

  lle Green ·
  Academia de Studii Economice Bucuresti
  Incredibil. In concluzie trebuie sa ne facem si noi cazaci, sa murim cu ei de gat. Ce democratie de kkt. Rise Project, ne puteti spune daca, in urma investigatiilor pe care le faceti, ati fost vreodata contactati de DNA, DIICOT etc. in vederea unor anchete oficiale? Pentru ca aveti nume si prenume ale mafiotilor, dovezi, informatii valoroase.
  Like · Reply · Sep 20, 2016 3:02am

  RO Kelly ·
  Works at Kelly International Transport Ltd
  La Borsa nici DNA.nici DIICOT nu mai calca..de cand sunt prin parlament anumiti oameni
  Like · Reply · Sep 20, 2016 3:13am

  Elle Green ·
  Academia de Studii Economice Bucuresti
  RO Kelly, atunci ne trebuie niste brigazi cazace inarmate.
  SUNTEM HAIDUCI ROMANI SI AVEM DREPTUL SA VA CONTROLAM CAMIOANELE.
  SRI-ule dormi? Ca altfel ne trezim noi.

  Apreciază

 10. Nu este doar pentru București o problemă atelierele de creație. Aceleași „minuni” se întâmplă și în alte orașe, chiar și cu atelierele construite dinaintea anilor 90 ai secolului trecut, mai clar pe vremea societății socialiste multilateral dezvoltată.

  Fosta Basabeancă
  Obligația profesorului este să respecte programa școlară. Conținuturile pentru a atinge cerințele din programă și le alege profesorul, propunând școlii achiziționarea unui manual, din vasta varietate de manuale alternative, pe care el îl consideră a fi cel mai bun. În situația în care nu-i convine niciun manual, nu are decât să-și creeze texte, pe care să le dea elevilor, sub formă de fișe, multiplicate la școală. Dacă profesorul este comod și cosmopolit, nu are decât să achiziționeze manuale UK, fie prin sponsorizare, fie prin Asociația Părinților, ca donație, la biblioteca școlii. Ceea ce pretind profesorii, propunând diferite caiete de lucru, în majoritate cu greșeli, este un moft. Culegerile de matematică ar fi necesare, atunci când se reușește să se termine toate exercițiile și problemele din manual, explicate și înțelese de elevi. Din păcate ,manualul este abandonat și de cele mai multe ori, problemele și exercițiile de la examenele naționale sunt cele din manuale, nu numai la mate, ci și la fizică, chimie, informatică, logică , psihologie, sociologie.
  Abuzuri de acest gen, cât și sistemul greoi al învățământului nostru, îi fac și pe unii părinți din România să aleagă alternativa Khan, adică învățământul la domiciliu, care, în viziunea mea, îl face pe tânăr dependent de calculator, cu o exprimare greoaie în conversația face to face și timid în grupurile mari..

  Apreciază

 11. Popescule

  ignoranta exibata cu impudoare si suficienta bazata pe o educatie deficitara si ma face sa iti retrag dreptul la respect.
  Ai scris ca sistemul prost conceput?
  Din cate stiu, intr-un stat de drept, cele trei puteri Legislativ (Parlament)-Executiv (Guvern-Presedinte)-Justitia. Ei bine, Constitutia Romaniei face un talmes balmes, in momentul in care prevede clar, cu “subiect si predicat” 😉 ghiveciul Executiv=Legislativ. Cum? Prin faptul ca un ministru poate fi si parlamentar. Deci tot el centreaza, tot el da si cu capul.

  Nu stii nimic. Esti un ignorant.
  Verifica cum stau lucurile in Anglia. De regula minstrii sunt parlamentari.
  Franta idem. In Italia.
  La fel stateau lucrurile si in Romania interbelica.

  Si inate sa incepi sa te sumetesti ca nu discuti cu un nick afla ca noculul meu este „marca intregistrata” :
  https://www.scribd.com/user/15682951/Ghita-Bizonu
  Si mai afla ca nickul este lansat de americani.. de la inceputurile internetului.

  Apreciază

 12. Imi permit sa strecor o sugestie. Saptamana aceasta are loc Bucharest Jazz Festival, iar in fiecare seara incepand cu 22 septembrie (astazi) pana pe 25 septembrie (duminica) vor fi concerte de jazz in Piata George Enescu. Vineri pe 23 va concerta Lisa Simone, fiica Ninei Simone. Imi imaginez programul incarcat pe care il aveti, dar un pahar de vin rosu savurat langa focul unui saxofon intr-unul din restaurantele din zona vor mai incalzi aceasta toamna venita parca prea brusc.

  Voi lasa programul festivalului pentru mai multe detalii: http://www.bucharestjazzfestival.ro/program

  Apreciază

 13. Când am citit propunerea dumneavoastră de astăzi, domnule profesor, nu m-am gândit că nu se poate face, ci m-am gândit cu CINE ar putea fi populată mica așezare … deoarece un orășel presupune o comunitate, cu oameni care se salută și își zâmbesc, care își spun pe nume, alcătuind un ȚESUT VIU. Or, eu cred că tocmai ideea de comunitate a fost distrusă metodic, începându-se cu vrajba între grupuri și categorii sociale, dar continuând neabătut cu intoleranța în cadrul aceluiași grup. Atât de puternic și de neînțeles este antagonismul chiar și în cercul select al creatorilor, încât contestatarii a orice nu se împiedică nici de senectute și nu se „sparie ”nici de moarte. Lungul drum către eternitate al unor mari dispăruți a fost bătut cu pietrele pentru lapidare strânse din vreme de unii dintre colegii lor de breaslă, rămași în urmă. Așa a plecat Adrian Păunescu… așa a plecat Sergiu Nicolaescu… așa a plecat Sabin Bălașa… așa a plecat Dan Hăulică…așa a plecat Radu Beligan… Până nu s-a răsturnat vidanja cu ocări colegiale peste sicriu, nici lespedea de mormânt nu s-a putut așeza deasupra.
  ……………………………………………………………………..
  Poate că artiști plastici mai avem, dar unde ne sunt poeții, domnule profesor? Am văzut astăzi o înregistrare cu Nichita Stănescu și mi-am dorit să intru în cele patru minute de film și să rămân acolo. Au fost numai patru minute…dar cum se termina înregistrarea , o luam de la capăt. Nichita Stănescu vorbea, gesticulând larg, cu mâinile lui frumoase și cu o țigară stinsă aflată într-un echilibru fragil între degete, despre dragostea mea – CUVINTELE, despre „spațialitatea” lor , învinuindu-l pe Gutenberg „că a repezit toate cuvintele pe un plan” în timp ce ele au volum , așa cum atomul desenat de Niels Bohr pe o suprafață rece , e de fapt , în spațiu. Pentru Nichita, cuvântul erau viu și, de aceea, mărturisea, la apogeul creației sale, el îl GÂNDEA doar, dar nu-l mai putea SCRIE.
  ………………………………………………………………………
  „…Nu-l scriu cu ochiul rece, pentru că știu de șapte ori limba română, sînt poliglot de limbă română și știu de douăzeci de ori limba poezească , și am tendința de a o perfecționa, de a o face lucioasă, de a o face perfectă. Or, perfecțiunea nu are de-a face cu arta… nu, nu are de-a face cu arta…Am și scris odată despre cubul perfect…după ce faci un cub perfect, trebuie să-i zdrobești un colț, ca să se mire toți de ce nu e perfect acel cub…ce perfect ar fi el dacă n-ar avea lovit un colț. Căci, dacă el, zic eu acum, ar fi perfect, nimeni nu l-ar băga în seamă…PERFECȚIUNEA NU ATRAGE ATENȚIA.”
  …………………………………………………………………………..
  Ce-ar fi gândit Nichita Stănescu, acum, despre lume din jur? Dar Daniel Turcea? Ce-ar fi gândit Mihai Ursachi? Dar Cezar Ivănescu? Ei toți au lucrat cu lumi de aer , și din aer, pentru că nimic altceva nu aveau la îndemână, și-au țesut cămașa de NUNTĂ, ceremonie inevitabilă despre care Mihai Ursachi scria atât de tulburător …„În fine, în fine, totul e bine,/ Însă mireasa nu are corp…/ Mireasă, mireasă, ce fel de coasă/ este aceea la tine?”
  ………………………………………………………………………………………………..
  Mă gândesc că unii dintre ei au plecat la timp, înainte de crepusculul lumilor de aer . Mai cred că cel puțin unul dintre ei nu a avut acest noroc.

  Apreciază

 14. A facut Basescu ceva memorabil (in sens pozitiv)? Ne-am unit cu Basarabia? A devenit Romania mai mare, mai puternica, mai bogata? Mai bogata, da, dar vorbim de clasa aia de lipitori. SI de unde au luat? De la saracime, de la popor. In timp ce poporu’ invata despre „Criza mondiala” care „ne-a afectat”, in timp ce basistii le luau din pensii, ajutor de disabilitate si alocatii pentru copii, cine facea miliardele?

  Problemele tin de sistemul capitalist tip american, si cum au reusit astia sa prospeasca popoarele si sa alinte clasele conducatoare. Capitalismul e minunant, mult mai tare ca in comunism.

  Iata cum l-a afectat criza mondiala e Barosso, de exemplu, un vajnic eurocrat populist si sustinator al regimului Basescu. Cum a vazut ca se-ngroasha coca, a sunat rapid la Goldman Sachs, care foarte probabil i-a promis o retragere linistita daca…Ei, acum UE investigheaza. Sa vedem cit de tare e DNAul ala al lor.

  http://www.dw.com/en/eu-to-investigate-barroso-over-goldman-sachs-job/a-19545513

  Apreciază

 15. OSCAR WILDE September 21, 2016 at 5:03 pm ,

  asta și era ideea, calitatea învățământului în legătură directă cu calitatea educației, acestea în cadrul calității vieții. Dacă vrei să te muți în România și dorești să faci o evaluare generală, ar fi bine să ții cont și de aspectul respectiv. Sistemul se declară și se vrea într-un fel, în realitate este imprevizibil. Impredictibilitatea în viață nu cred că este o calitate, ci mai degrabă un defect.

  În ceea ce privește studiul la domiciliu, dezavuez, să știți. Lăsând calculatorul la o parte, căci există dependenți și printre cei ce merg în fiecare zi la școală, omulețul trebuie să facă față mai întâi copilăriei și după aceea întregii societăți. Consider că ieșirea în lume după o perioadă de izolare cu școală la domiciliu, poate să fie un șoc. Lipsiți de ideea de concurență, competiție pe viu, bețe în roate pe care ți le poate băga un coleg sau un profesor care nu te place – toate fac parte din experiențele ce te pregătesc pentru viață. Părinții (care optează pentru școala acasă) cred că pot preveni asta și pot să le explice viața din salon. Socializarea, cred eu, este unul dintre cele mai importante aspecte ale educației. Ieșirea la joacă o oră pe zi, cu niște copii aleși de părinte nu poate fi numită socializare, sau dătătoare de experiență.

  Apreciază

 16. Domnule Nastase, nu cumva dl Tudorache era acela care, tot presedinte la PSD S1, incerca sa va excluda din PSD? Daca da, ei bine, atunci sa vedeti ce va prelua el idei care sunt, in mod public, marca Nastase. Uite-acu’, cred ca azi noapte nu a dormit deloc, gandindu-se cum sa infaptuiasca mai repede!
  Detaliul minor cum ca multimea de politisti puternici, dar slabiti de gandul ca ar putea si ei sa dea in gropi, nu au putut opri un numar mic de corporatisti care se incalzesc pe banii nostri (chiar, domnule Nastase, in ce guvernare a aparut aceasta nedreptate a subventionarii caldurii, adica a multinationalelor?) coroborat cu faptul ca afacerea ‘groapa’ este tocata marunt in timp ce noul amanunt asupra vietii ministeriale a lui Oprea, adica descoperirea ca domnia sa ar fi deturnat fonduri pentru plata agenturii ca sa-si ia masina si ceva dotari, trece necomentat, acesta coroborare, deci, m-a facut sa cred ca am mirosit un scenariu. Dar , mai inainte de a scrie care este scenariul pe care cred ca l-am dibuit, ca sa intretin suspensia, sa fac observatia ca rau inspirat a fost ghinararul Oprea cand si-a luat, nu conteaza din ce , Audi; pe langa faptul ca Audi este singura masina pe care in Romania o vezi mai des ca Dacia, dom’Vipusca trebuia sa tina cont de faptul ca prezidentele pare, dupa cum a aparut public in campania electorala, joaca in echipa bmw. Si tot pentru suspensie sa mai dau si raspunsul meu la chestiunea de mai sus: deturnarea fondurilor nu creste tirajele ziarelor si nu incinge chipurile modulatorilor de televiziuni pentru ca nu are potential politic, in timp ce datul in groapa da. Si iata acum minunea lumii:
  1. Niste gorobeti (as se zice in copilaria mea necunoscutilor, nimic ofensator) se gandesc cum sa scada cele 40% ale PSD, cele 6-8 % ale ALDE, cele 5% ale UDMR, cele cateva procente ale PRU, cu care e vizibil ca se face guvern, pentru ca electorii acestora , scarbiti (fi mi-ar scarba!), sa nu mai mearga la vot ori chiar sa voteze cu madona din Iasi, cu pruncul batran ori cu altii, oracaielnici pe partea ailalta. De aceea:
  2. dom’Vipusca este sugestionat sa se impotriveasca.
  3. Atentie! Penepedelistii voteaza in senat in sustinerea lui dom’Vipusca (ceea ce este perfect legal si poate si in acord cu gandurile electoratului din circumscriptia electorala a fiecaruia.
  4. Dar madona din Iasi acuza PSD-ul si partidele ne adversare pentru votul, dat, de fapt, de penelisti. Cu un tip cu casca de ciclist in pan secund, apare la televizor si prezidentele, care bate seaua sa priceapa iapa cine e adversarii justitiei si dreptatii si ce vrea ei.
  5. Pe internet apar mesaje anuntand iesirea in strada a milioane de romani, din care milioane ies in Bucuresti cateva mii, prababil cam aceiasi care au mai iesit si care striga lozinci prea pline de poezie ca sa nu fie gandite dinainte. In aceeasi coordonare, media se face ca nu observa ca:
  – responsabilitatea fiecarui parlamentar este, in primul si in primul rand, fata de cetatenii din propria circumscriptie electorala, iar cetatenii Bucurestilor au parlamentari alesi. In urmare, demonstrantii se puteau adresa numai parlamentarilor lor, neavand nici o treaba, ori, mai bine zis, comportandu-se abuziv fata de parlamentarii care reprezinta alti cetateni;
  – discutam , din nou, de un procent de 0,2, maxim 0,5% din cetatenii alegatori, care cauta sa isi impuna vointa in fata a celorlalti peste 99,5%. Avem de-a face cu conceptul (unii zic ca de sorginte bolsevica!) ‘minoritatii constiente’ dus la extrem.
  6. Pentru ca, in ciuda galagiei, nu pare a se fi inregistrat destula scarba electorala, ‘minoritatea constienta’ vrea sa (este instructata sa) o continue cu demonstratiile, desi dom’Vipusca si-a schimbat optiunea si pare gata sa se duca singur direct la inchisoare, doar ca nu stie pentru cat timp.
  7. Nu stiu daca, rememorand evenimentele legate de incendiul din vagauna de la Pionierul, vom avea si echivalentul incendiului suspect de la Brasov, care a ramas neanchetat , dupa parerea mea. Posibil da.
  8. Indiferent ce va fi, ideea ca un lant de protectie (politie, jandarmerie) ar putea fi ‘spart’ de niste ‘demonstranti’, care ar putea face rau cuiva si mai ales ca spargerea nu ar fi intamplatoare, cred ca da de gandit multor politicieni. Mai ales ca ‘a trebuit sa moara oameni pentru ca…’
  Dar desigur ca totul este o fantezie a mea, de fapt vreau sa testez priza la public a unui rezumat de scenariu de film. Nimic real, orice apropiere de o persoana sau situatie reala este cu totul intamplatoare; deasemeni , nici un animal nu sufera in proiectul meu scenaristic. Noapte buna, copii!

  Apreciază

 17. Eu cred că, dacă s-ar realiza, „orășelul” ar deveni în scurt timp o mahala promiscuă cu alură de bordel, populată de figuri sinistre veșnic bete, răsunând de zbierete „de elită” și de bătăi.
  Nu văd artiști de primă mână locuind acolo, ci doar ciurucuri cu pretenții și ifose.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.