CNSAS – Din culisele unei istorii uitate

IMG_0756

 

 

 

 

 

 

Astăzi, Presedintele Klaus Iohannis va face o vizită la depozitele de arhivă ale CNSAS din Popesti Leordeni. Consider că este o initiativă bună. M-am gândit, in aceste conditii, să reamintesc – oare câti stiu? – că spatiile respective au fost puse la dispozitia CNSAS, in 2003, de către guvernul pe care l-am condus.  Poate că, in felul acesta, membrii PSD care au incă unele complexe legate de acuzele că ar apartine unui partid „comunist”, vor intelege, incă o dată, această formă de manipulare. Iată, sintetic, si conditiile in care s-a realizat acea operatiune:

1. Contextul intern

-acuzele nefondate de «neocomunism , «criptocomunism», «securism » ale opoziţiei (PD şi PNL) şi ale «societăţii civile » (Academia Civică, GDS, Societatea Academică Română, Agenţia pentru Monitorizarea Presei, s.a.) la adresa administraţiei PSD şi a guvernului Nastase.

– evoluţia istoriei administrativ- locative a CNSAS în perioada ianuarie 2001 – iunie 2003: ianuarie /februarie 2001 – închirierea sediului din Str. Dragoslavele nr 2-4; iunie 2003- atribuirea unui spaţiu de depozitare arhivistică pentru CNSAS, prin aprobarea  Protocolului dintre CNSAS şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (CNSAS-ANRS).

– efectele politice şi parlamentare ale rezultatelor anchetei Comisiei Predescu asupra CNSAS – februarie 2003.

2. Contextul extern

– Ofensiva mediatică a unor membri ai Colegiului CNSAS  (Andrei Pleşu, Mircea Dinescu) în media conservatoare germană apropiată CDU (Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung ) împotriva guvernului PSD, pe tema clivajului comunism/anticomunism. -Externalizarea şi germanizarea” temei CNSAS în timpul deschiderii noului sediu al Ambasadei României la Berlin, prin atacurile lui Andrei Pleşu şi ale lui Mircea Dinescu împotriva  PSD (problema transferului de arhivă de la SRI, sediul arhivei CNSAS, „securiştii” din administraţia centrală).

– Preluarea intervenţiilor critice ale celor doi membri ai Colegiului CNSAS în presa  germană a fost legată si de contradicţiile dintre SPD (şeful guvernului G. Schroeder, preşedintele partidului, Franz Muentefering, factor de sprijin al PSD la Internaţionala Socialistă) şi pastorul Joachim Gauck, preşedintele BStU (Comisia Federală pentru Actele STASI- structura omoloagă CNSAS), dar şi succesoarea sa, Marianne Birthler, apropiaţi ai cercurilor politice de dreapta, CDU şi CSU. -La aceasta se adăuga şi „pasivul” relaţiei dintre preşedintele Partidului „Verzilor”, vicecancelarul Joshka Fischer şi conducerea CDU, care data din perioada timpurie a erei Kohl din politica vest-germană(1982-1990). Rezonanta comentariilor lui Pleşu si ale lui  Dinescu în mediul public german s-a bazat şi pe legăturile lui A. Pleşu, preşedintele Colegiului „Noua Europă” cu fundaţiile conservatoare Konrad Adenauer, Friederich Naumann sau Volskwagen.

II.Concepţia  a guvernului PSD în problema sediului arhivei C.N.S.AS.

a.Abordarea Guvernului:

 1. materializarea ideii necesităţii unei arhive ca spaţiu administrativ al CNSAS si rezolvarea  printr- o abordare pragmatică.
 2. reacţie instituţională în antiteză cu implicarea limitată a Consiliului General al Capitalei şi a primarilor generali din perioada 2000- 2003: Viorel Lis şi Traian Băsescu (deşi potrivit Legii 187/199 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, ca poliţie politică, art. 11, alin. 2, aceştia trebuiau să asigure repartizarea unui sediu corespunzător pentru CNSAS, ca locaţie instituţională şi arhivă).

b.întâlnirile pe care le-am avut cu membrii Colegiului CNSAS

 1. Initial,  s-au evaluat două spaţii-clădirea UCECOM şi o hală din vecinătatea Universităţii Artifex, în Grozăveşti, locaţii care nu corespundeau necesităţilor de depozitare arhivistică ale CNSAS; a mai existat soluţia transferului unei cazărmi de la MApN, din zona Răzoare, dar aceasta era din generaţia clădirilor fortului Jilava.
 2. Întâlnirea pe care am avut-o cu membrii Colegiului a constituit baza administrativă a rezolvării spaţiului de arhivă al CNSAS (octombrie 2002-Palatul Victoria).
 3.  In iulie  2003, am aprobat  Protocolul de punere la dispoziţia CNSAS a unui spaţiu de depozitare pentru arhivă din incinta Unităţii Teritoriale 350 Popeşti Leordeni a Agenţiei Naţionale pentru Rezervele Statului ANRS ( vezi Anexa).
 4. In baza aprobării guvernamentale s-a încheiat , ulterior, Convenţia intre CNSAS şi ANRS (7 septembrie 2003) de punere la dispoziţia Consiliului a spaţiului de depozitare de la Popeşti- Leordeni.
 5. Soluţia tehnico-administrativă adoptată de guvernul pe care l-am condus  a fost similară modelului ceh prin care s-au transferat arhivele Securităţiii cehoslovace (StB) la Pardubice.

ANEXA

PROTOCOL

privind punerea la dispoziţia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a unui spaţiu pentru depozitarea fondului arhivistic şl documentar constituit în baza Legii nr.l 87/7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirării securităţii ca poliţie politică

 

în baza prevederilor art.3 alin. 11 din Hotărârea Guvernului nr.253/1998 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Rczeivelor de Stat, ale arL47 alin. (4) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice şi ale art21 din Legea nr.l87/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică

între;

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat reprezentată prin
Preşedinte Adrian Gurâu si  Consiliul   National pentnru Studierea  Arhivelor   Securităţii, reprezentată prin Presedinte Gheorghe Onisoru, s-a incheiat prezentul protocol.

 

Art.l – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat pune la dispozitia  Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, fără plată de chirie, un spaţiu de depozitare în suprafaţă de 2.160 m.p. situat în incinta Unitătii Teritoriale 350 Popeşti-Leordeni.Art.2 – Consiliul naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii va achita lunar din bugetul propriu, cheltuielile cu utilităţile aferente spaţiului de depozitare  pus la dispoziţie de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, in baza decontului întocmit dc Unitatea Teritorială 350-

Art-3 — Amenajarea spaţiului de depozitare in vederea asigurării conditiilor specifice de păstrare a fondului arhivistic şi documentar se va realiza de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii dîn bugetul propriu.

Art.4 – – Stabilirea măsurilor de PSI în spaţiul de depozitare, precum  si dotarea acestuia cu mijloace specifice de stingere a incendiilor  în conformitate-cu legislaţia în vigoare, sunt în sarcina Consiliului Naţional pentru Studierea arhivelor Securităţii.

Art.5 — Paza fondului arhivistic şi documentar se asigură prin grija Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în. conformitate cu prevederile legale.

Art-6 — Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Unitatea Teritorială 350 vor stabili pe bază de convenţie regulile privind accesul, circulaţia, normele de protecţia muncii şi PSI în interiorul incintei unităţii, modul de decontare lunară-a cheltuielilor cu utilităţile, precum şi clauze.

Art.7 — Părţile au convenit să încheie prezentul protocol pe o perioadă de 3 ani de la data semnării, putând fi prelungit în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

81 de gânduri despre “CNSAS – Din culisele unei istorii uitate

 1. Imediat după sfârşitul anului 1989 era vizibilă , nu numai în institutul în care lucram , ci peste tot , o oarecare agitaţie pentru depistarea turnătorilor, ciripitorilor, informatorilor benevoli şi zeloşi, delatorilor, pârâcioşilor de rând, colaboratorilor …în fine, a celor care erau bănuiţi de relaţii nefireşti sau măcar uşor extraconjugale cu Securitatea.

  Cred că nici măcar nu era foarte greu să-i depistezi, deoarece cel care fusese dintotdeauna bănuit de toată lumea , era primul care întreba şi se indigna , cât se poate de sonor şi de preferinţă cu cât mai mulţi cetăţeni în preajmă : “Oare cine o fi turnat la Securitate dintre colegii noştri? Tare-aş vrea să ştiu… ”

  A trecut ceva timp şi la un moment dat oamenii au putut să-şi citească dosarele . Unora li s-a părut o lectură fascinantă dar pentru mulţi a fost durere …cei mai apropiaţi prieteni, verişorii cu care stăteau la şpriţuri lungi şi vesele până la ziuă, colegii cu care se împăcaseră perfect , vecinii cei mai politicoşi şi cei mai corecţi la înapoierea micilor sume împrumutate până la salariu, coafeza simpatică şi volubilă care făcea “permanent ” şi la domiciliul clientei, toţi puteau fi găsiţi cu materiale literare ample şi frumos aduse din condei în dosarele cu burţile revărsate peste şinele gata-gata să plesnească de-atâtea relatări ”oneste”…

  O vreme, suspiciunea de a fi fost colaborator al Securităţii putea fi o sabie atârnată cu-n firicel de lânică deasupra multor capete. Cel care era “Stăpânul dosarelor ”, gestionarul poveştilor murdare sau măcar şifonate ale atâtor cetăţeni, devenea dintr-o dată un personaj CHEIE , deoarece chiar sub CHEIE ţinea nişte secrete, cărora însă le putea drumul când şi când prin curte , să le mai alerge puţin, ca apoi să le adune iar sub cloşca CNSAS.

  A fost perioada de glorie a lui Andrei Pleşu, de exemplu. Chiar dacă nu povestea în clar despre ceea ce “ochii văd – inima cere ” din dosarele CNSAS , între două pufăituri de pipă era vizibilă plăcerea de cititor dedat la anumite lecturi oculte , la fel de gustoase precum savarinele “înfrişcate” şi eclerele “înciocolate” .

  Nu ştiu dacă astăzi puterea celor care deţin astfel de secrete mai este atât de impresionantă.

  Pentru că asistăm, zi de zi , la un maraton modern şi democratic al delaţiunii, la un cros de masă al “povestitorilor” de secrete ale altora şi la lansarea unei literaturi de sertar de tip nou, literatura din sertarele DNA-ului.

  Oricum, după opinia mea , delaţiunea de astăzi nu are alt miros, altă culoare sau altă consistenţă decât cea de dinainte de 1989.

  Apreciază

 2. Domnul Victor Ponta- preşedintele P.S.D- a refuzat constant să aşeze dalajul drumului său către victoria prezidenţială. N-a înţeles deloc faptul că acele “dale” sunt reprezentate prin ecrane, însă nu din ecrane TV unde îşi etala figura lui radiind victorioasă în nenumărate interviuri pre-electorale. Staff-ul de străinezi al saxonului Iohannis al nost’ de la Sighii a fost mereu cu 100 de paşi înainte, pricepând că dalele spre victorie sunt doar o realitate virtuală segmentată într-un drum. Aş zice eu că amicul Sebi Ghiţă nu l-a ajutat neam pe Victor Ponta. Şi nici miniştrii de la Edu’ şi Cercetare n-au vrut – tot neam, ca să vorbim olteneşte- să construiască ecrane MOOC pentru noua educaţie care în principiu trebuie, şi poate!, să enunţe reguli pentru Noua Economie şi crearea de locuri de muncă.

  Apreciază

 3. Acuzațiile de neo/cripto-comunism alipite PDSR, PSD au fost și sunt stratageme grosolane ale adversarilor și simpatizanților adversarilor Partidului Social-Democrat. Cei care preiau tâmpește caracterizarea nedreaptă habar n-au ce definește comunismul. Dacă un partid care privatizează întreprinderi de stat, susține sectorul privat, ajută prin pârghiile pe care le are, economia de piață, restrânge sectorul de stat, dacă un asemenea partid e neo-comunist pentru unii, înseamnă că toate statele occidentale sunt neo-comuniste.
  Cei care înghit pastila cu comunismul și se declară susținători ai dreptei sunt o rușine pentru dreapta fiindcă sunt ignoranți.
  Cum e, pentru aceștia, Partidul Socialist Francez care a instituit impozitul progresiv ce i-a revoltat pe înstăriți până la a-i duce în starea de a cere cetățenia rusă?
  O mulțime de inși votează aiurea-n-tramvai, pervertind rezultatul votului, fără să aibă o minimă educație politică, democratică, fără să fie cu adevărat informați. Citesc pe internet etichete gata scrise de indivizi care susțin gratis cursuri „Cum să afli citind MAXIM zece cuvinte cine-i bun și cine-i rău”, și se prezintă la secție cu aere de intelectuali subțiri și înaintați care se tem să deschidă gura fiindcă pute a usturoi.
  În realitate, toți „anti-comuniștii” ăștia mor după comunism, ar vrea să vină comunismul să le dea case, mese, joburi, pensii…pe daiboj.

  Apreciază

 4. Dosarele de la CNSAS sunt doar o parte din cele care au fost la „mama lor”. Acum pot să spun. Un tip informat, nu de la sursă, ci pentru că era el însuși sursă mi-a spus în 1990: ai văzut mici incendii în diverse apartamente și case? Acolo s-au topit dosare din arhiva Securității.
  Numai cei care aveau acces la ele puteau să facă asta.
  Cred că unul dintre ele era al lui Băsescu.

  Apreciază

 5. Despre Ceausescu si comunism nu sunt numai amintiri amare. Fara indoiala, anii ’80 au fost de criza a comunismului, plini de lipsuri si umilinte, de o austeritate peste limite, asa cum cunoaste si capitalismul, de o buna bucata de timp. Grecia pare sa fie prima tara care a rabufnit, o „revolutie economica” este foarte probabila, in absenta unei relaxari a ceea ce tot mai multe tari est-europene (de pe alte meridiane nu mai vorbesc) acuza a fi „imperialism financiar” sau „capitalism colonial”. Sunt si amintiri frumoase, din anii ’70, de crestere si de prestigiu international. Am revazut, in aceste zile, premergatoare zilei de 26 Ianuarie, 50 de fotografii cu Nicolae Ceausescu in compania celor mai mari lideri politici ai lumii, din partea carora s-a bucurat de cea mai inalta atentie. Creditele si contractele prietenoase curgeau din toate partile Occidentului. Sincer, cu toata propaganda cenusie inculcata pe aceasta tema in ultimii 25 de ani, nu ai cum sa nu te bucuri si sa nu te simti mandru ca Romania a fost tratata cu consideratie, de la egal la egal, intr-o anumita perioada. Teza ca Ceausescu i-ar fi dus de nas pe toti liderii occidentali nu poate fi sustinuta fara riscul unei grave insultari a inteligentei politice occidentale. Fals se vorbeste si despre „comunismul dinastic”, asa ceva nu s-a intamplat in Romania, e o teza contrafactuala, dar si ipocrita si insultatoare pentru „capitalismul dinastic”, pentru a extrapola sintagma, care s-a consumat sau este pe cale de a se consuma in cazuri concrete, foarte cunoscute (implicand tati, fii, frati, soti, sotii), fara a fi ceva blamabil. Sa fim atenti, din dorinta fireasca de a intari recuzarea comunismului, putem face greseala unor afirmatii discutabile sau absolutizante, care pot fi folosite pentru comparatii nefavorabile capitalismului. Tentatia unor abordari comparative comunism-capitalism este tot mai puternica, atat in privinta ciclurilor crestere-criza, cat si al politienismului – aici, anii 2001-2003 au deschis o adevarata cutie a Pandorei. Azi, am auzit un lucru cutremurator, ca Europa, mama democratiei si refugiul, de ultima instanta, al libertatii sa devina politieneasca, prin adoptarea unui „patriot act”!!!

  Apreciază

 6. @ vsile

  Du-te la primul dispensar medical si roaga-i sa-ti faca niste injectii in cap ! Esti bolnav rau cu caputzul ! Si sa-ti faca si un antirabic . Chiar mi-e mila de tine …

  M-am uitat cu atentie la poza dumitale si n-ai fata de tzepar ! De orice altceva dar nu de tzepar ! Practic , esti un tzepar in blana de oaie … 🙂

  Apreciază

 7. Cineva spunea pe aici că formăm un fel de familie extinsă pe blogul AN …Doamne fereşte ! Că există anumite afinităţi, într-adevăr, le constat şi eu. Dar atâta tot … Blogul AN este un câmp de bătălie pe Internet. Pentru România şi pentru valorile sale.

  Apreciază

 8. Scala de generativitate Loyola (LGS) :
  1/ Încerc să transmit mai departe cunoaşterea pe care am acumulat-o din experienţele mele.
  2/ Nu simt că alţi oameni au nevoie de mine.
  3/ Cred că mi-ar place să lucrez ca învăţător.
  4/ Simt că am indus o diferenţă pentru multe persoane.
  5/ Nu sînt voluntar în opere de caritate.
  6/ Am făcut şi am creat lucruri care au avut un impact asupra altor oameni.
  7/ Încerc să fiu creativ în majoritatea lucrurilor pe care le întreprind.
  8/ Cred că voi fi reamintit pe o lungă perioadă după ce voi muri.
  9/ Cred că societatea nu-i răspunzătoare pentru asigurarea de hrană şi adăpost tuturor oamenilor străzii.
  10/ Alţii vor spune că am avut contribuţii importante la societate.
  11/ Dacă nu am fost capabil să am proprii copii, mi-ar place să adopt copii.
  12/ Deţin priceperi importante pe care încerc să le transmit.
  13/ Cred că nu am făcut nimic care îmi va supravieţui după ce voi muri.
  14/ În general, acţiunile mele n-au un efect pozitiv asupra altora.
  15/ Simt că nu am făcut nimic de valoare pentru alţii.
  16/ Am făcut multe angajamente faţă de diverse tipuri de oameni, grupuri şi activităţi.
  17/ Alţii zic că sînt o persoană foarte productivă.
  18/ Am responsabilitatea să ameliorez mediul în care trăiesc.
  19/ Oamenii vin la mine pentru sfaturi.
  20/ Simt că îmi vor supravieţui contribuţiile la societate.
  SURSA https://www.ctd.northwestern.edu/docs/publications/260490666490a4246df8f9.pdf

  Apreciază

 9. România, ţară dificilă pentru români / Aproape toate guvernările, începând cu aceea condusă de fiul de alogeno-cominternist Petre Roman, au încercat să transforme România într-o ţară tot mai dificilă pentru români.

  Apreciază

 10. Pina la urma,

  vizita la arhive a domnului Yoh constituie o poza sau un cliseu de scena politic!
  Promisiuni ,sa vedem „nemtzisele” in practica si apoi sa ne pronuntam!

  Apreciază

 11. Dupa Syriza, ce reprezinta o palma serioasa aplicata pe obrazul (gros) al Angelei Merkel, Spania si Franta nu doresc sa ramana mai prejos, dupa ani nenumarati de colonialism clasic si modern.
  Sa insemne asta ca sudul Europei este in avangarda emanciparii, opunandu-se robotizarii fiintei umane ? Nu stiu, dar Romania, o tara inglodata in colonialism careia i se mai vede doar capul, cat mai are ochii deasupra, ar trebui sa ia aminte si nu piarda trendul/trenul schimbarii.
  Am vrut capitalism anglo-saxon, dar si imprumuturi avantajoase pentru clienti-persoane fizice si juridice. Iacata ca nu se prea poate, dovada constand in infuzia teribila de capital tot in…bancile comerciale, la initiativa BCE. In capitalismul anglo-saxon, toti sunt egali, cu exceptia bancherilor, care sunt si mai egali.
  (Z)

  Apreciază

 12. Comentariu la o ”mărturie” a domnului Adrian Năstase
  Stimate domnule Năstase,
  Am citit cu interes textul dumneavoastră, după care am încercat să descifrez motivul pentru care l-ați postat acum pe blogul propriu. Nu cred că sunteți atât de naiv încât să sperați vreo recunoaștere publică de anvergură a meritelor dvs. ca om politic într-un domeniu sau altul din partea contemporanilor. Poate că ați încercat să lăsați istoricilor o mărturie scrisă pe această temă, care să le fie de folos peste ani în stabilirea adevărului istoric. Eu, fiind un om mai înclinat să analizez evenimentele la zi și eventualele lor efecte, m-am oprit asupra unei formulări din ”mărturia” dvs. legate de contextul de atunci: ” Acuzele nefondate de «neocomunism , «criptocomunism», «securism » ale opoziţiei (PD şi PNL) şi ale «societăţii civile » (Academia Civică, GDS, Societatea Academică Română, Agenţia pentru Monitorizarea Presei, s.a.) la adresa administraţiei PSD şi a guvernului Nastase.” M-am oprit asupra acestei idei, pentru că unul dintre motivele invocate azi de câțiva apropiați ai lui Ponta pentru pierderea lamentabilă a alegerilor prezidențiale este percepția unei majorități a electoratului, cum că PSD este un partid comunistoid. Așa-zisa luptă cu comunismul în România este de mult o luptă cu himere, dar s-a dovedit destul de eficientă în plan propagandistic pentru dreapta românească.
  Unul dintre ”marii gânditori politici” ai PSD-ului, l-am numit pe Liviu Dragnea, l-a aprobat cu aplomb pe un alt mare ”politician” al zilelor noastre, Sebastian Ghiță, când acesta a arătat cu degetul spre Ion Iliescu, numindu-l vinovat pentru această etichetă publică pusă PSD și pentru pierderea alegerilor prezidențiale. Pe 22 ianuarie a.c., am publicat un text pe contul meu de Facebook din care am extras pentru acest comentariu pasajul ce urmează:
  ” Ieri seara, la ”Realitatea TV”, dl. Dragnea încerca să convingă telespectatorii că PSD a făcut o analiză a eșecului din 16 noiembrie din care au reieșit cauzele înfrângerii. Această așa-zisă analiză a fost de fapt o discuție într-un cadru foarte restrâns, dar mai ales interesat să se mențină la conducerea partidului. Concluzia în acest cadru restrâns nu putea fi alta decât că vina era a tuturor celor din teritoriu și nu a principalilor vinovați de la centru. Ieri, dl. Dragnea spunea cam așa: datorită propagandei adverse, PSD este perceput ca un partid comunist, iar noi n-am știut să contracarăm această tactică. Sunt vechi membru al PSD și pot să spun că percepția multora că acest partid este comunistoid a fost DOAR amplificată de propaganda adversă, pentru că EA SE BAZEAZĂ PE NIȘTE REALITĂȚI. De cele mai multe ori, când se ajunge la acest subiect, clișeul clasic este o ”privire” către Ion Iliescu. Fals, un clișeu perfect fals. Atributul de comunistoid nu vine de la Ion Iliescu, ci de la modul în care e condus din 2005 încoace PSD, de la mentalitățile unor lideri ai săi și de la o serie de decizii politice.
  Să luăm exemplul votului organizat de Guvernul PSD în afara țării, foarte asemănător ca fond al problemei cu falsificarea alegerilor din 1945, când partidele istorice au fost eliminate nedemocratic de comuniști. Atunci, sub presiunea tancurilor sovietice, s-au falsificat direct și fără perdea rezultatele alegerilor. Azi, ca urmare a voinței politice a principalului partid de guvernământ, un număr de cetățeni din diaspora au fost împiedicați să-și exercite votul democratic, deoarece se anticipa că aceștia vor vota anti-PSD.
  Un alt exemplu. După toate probabilitățile, în prima jumătate a acestui an, PSD va organiza un congres extraordinar la care se va alege conducerea partidului. Sunt vizibile eforturile organizatorilor de a menține și după congres actuala echipă de conducere prin piedici administrative de forță și propagandistice puse în calea participării unor contracandidați. Asta e o mentalitate de tip comunistoid, care a condus la percepția corespunzătoare din partea unei majorități a publicului despre PSD: se încearcă câștigarea alegerilor prin manevre dolozive și nu prin proiecte care să convingă. Pentru cei care au uitat, la fel a procedat și Mircea Geoană înaintea congresului din februarie 2010, când mergea prin cârciumi cu lideri din teritoriu cărora le promitea funcții și privilegii contra votului lor la funcția de președinte al partidului.
  Un ultim exemplu. Am participat ani la rând la ședințele săptămânale ale conducerii PSD pe vremea când Ion Iliescu era președintele partidului, iar Adrian Năstase, președinte executiv. Fiecare era liber să-și exprime opinia, Iliescu își nota diverse propuneri și la sfârșitul ședinței trăgea concluziile. Acum, partidul este condus de o manieră autoritară, comunistoidă, concluziile sunt știute înaintea ședințelor, prefabricate într-un cadru informal și nestatutar, participanții fiind puși în fața faptului împlinit.
  Acestea și încă altele sunt realitățile comunistoide din PSD, care au ajutat propaganda adversă să atace fără replică și nu faptul că într-o perioadă a vieții sale Ion Iliescu a fost comunist.”. Am încheiat citatul.
  Nu știu în ce măsură comentariul meu se potrivește cu intențiile pe care le-ați avut când ați publicat pe blog-ul dvs.: ” CNSAS – Din culisele unei istorii uitate”, dar vi l-am transmis în speranța unui răspuns, fie el și în contradictoriu.

  Apreciază

 13. Ce il intereseaza pe George Maior? Pe cine serveste seful SRI ?!

  Pesedeul bashit G Maior „intelctualul” ajuns securist, respectuos nevoie mare fata de Statul de Driepti! (ba leat ca aici nu este democratie ba!) se ratoia catre Curtea Constitutionala ca deh fonctia sa se refera inclusiv la apararea Constitutiei zicea plin de le insusi Eu vreau sa avertizez foarte serios ca exista o raspundere si morala undeva, in stat, in legatura cu securitatea nationala a cetatenilor Romaniei – nu a statului, nu mai vorbesc de stat – si ca la momentul in care se va intampla o catastrofa voi sti spre cine sa arat cu degetul. Nu ma incalzeste deloc sa arat cu degetul, dar e datoria mea sa spun ca cineva se joaca cu lucruri foarte mari pe care fie nu le intelege, fie, dintr-o rea credinta, le abordeaza in acest fel” Adica pe sleau daca se va intampla un atentat in Ro0mania de vona va fi Curtea Constitutionala … si a mai adaugat „Eu sper ca nu se opune SRI-ului Curtea Constitutionala, ci ea a considerat ca exista anumite elemente de neconstitutionalitate in aceasta lege. Din pacate, legea a fost respinsa in totalitate, ceea ce a creat un vid legislativ unic in istoria de 25 de ani a Romaniei post-decembrie si acum operam pur si simplu cu celelalte mijloace pe care le avem la dispozitie”.
  Hm s-ar parea ca nu atat de junele Gica Maior se doreste a fi un noi Alexandru Draghici sau Ana Pauker daca nu un Beria al Romaniei membra NATO si UE.

  Insa in timp ce securitatea sa ne anunta ca „Problema semnificativa legata si de evenimentele de la Paris si care se discuta in context european este legata de acesti luptatori, cetateni europeni de origine islamica, adesea musulmana, care merg pe frontul din Siria si participa la luptele de acolo si revin in spatiul european. Aceasta este o mare problema de securitate europeana si va fi pe termen scurt, in continuare, o problema. Sunt sute din Franta, din Germania. Din pacate, chiar ieri si noi am fost tranzitati de 10 asemenea persoane si a trebuit sa operam impreuna cu colegii de la alte servicii si institutii pentru a monitoriza serios situatia” si pentru asta trebe aprobate IMEDIAT Legea retentiei datelor, Legea cartelelor prepay si Legea securitatii cibernetic. (citatele sunt de la http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19192755-george-maior-seful-sri-noi-critici-pntru-curtea-constitutionala-exista-raspundere-morala-undeva-stat-legatura-securitatea-cetatenilor-sper-nu-opune-sri-ului-curtea-constitutionala-considerat-exista-an.htm)

  Insa in acelasi timp muftiul Murat Iusuf (intai stataorul cultului musulman din Romania) reclamă prezența din ce în ce mai numeroasă în țara noastră a unor misionari religioși care predică, în moschei și geamii neavizate de Secretariatul de stat pentru Culte, alt tip de islam decât cel tradițional.

  Într-un interviu acordat în exclusivitate Europa FM, muftiul Murat Iusuf spune că misionarii veniți în ultima perioadă la noi în țară, provin din Franța, Marea Britanie și Germania. Muftiul spune că a discutat acest subiect cu diplomații acreditați la București.

  Reprezentatul comunității musulmane din România spune că fenomenul se extinde în aproape toată țara, inclusiv la sate.(http://m.cotidianul.ro/article.php?id=255603)

  Adica muftiul anunta ca prin tara s-ar putea sa se fi pripasit tocmai niste regrutori-agitatori islamisti .
  Dar pe Maior nu il intereseaza securitatea Romaniei si a cetatenilor romani … ci suprimarea drepturilor si libertatilor.
  Si daca va exploda o bomba .. va fi vina lui Duane Butcher m reprezentantul CIA la Bucuresti!!! Si seful lui Gicutzu asta …

  Nota bizonica Observati va rog zisele „distinsului” intelctual multi masterizat si scolarizat: cetateni europeni de origine islamica, adesea musulmana Adica originea islamica nu este decat intamplator totuna cu cea musulmana .. si apoi ce or fi aia de origine islamica? Adica popa Sile Toaca este de origine reformata (calvina) la fel ca un Albert Schweitzer si deci diferita de originea catolica a lui Kelemen Hunor care ar fi de aceiasi origine ca si Djuvara sau papa Bergolio? Ce=o fio scols din el Apusul cand … ?

  Apreciază

 14. Cris
  Corect, stimata colega:
  ,,În realitate, toți „anti-comuniștii” ăștia mor după comunism, ar vrea să vină comunismul să le dea case, mese, joburi, pensii…pe daiboj.”

  ADAUG: ….Sau ies in strada pentru a li se coverti in lei creditele in franci, la cursul de la data semnarii contractelor +20% (sic!).
  Iata ca pana si dreptacii care venereaza pilonul capitalismului, adica banca, tot la statul pe care l-au discreditat sistematic ajung….adica, sa plateasca fraierii de contribuabili, deoarece bancile nu vor accepta niciodata sa piarda ceva, fiind aparate de Obama, Merkel, Nuland, ambasada, etc.
  Eu am un credit in euro cu dobanda de 10%. Verificati ce dobanda platesc cei cu credite in franci si veti realiza cat de mare le este tupeul !

  Iata ce scrie (extrem de realist) MOISE GURAN:
  ,,Dacă tu ieşi în stradă şi îi ceri Guvernului o ordonanţă care să-ţi permită să plăteşti creditul la o diferenţă de 20% faţă de nivelul la care l-ai luat, atunci banca pierde cam jumătate din banii pe care ţi i-a dat ţie. Cum banca nu lucrează cu bani de acasă, ci cu bani ai altor români, s-ar putea ca ea să blocheze fonduri ale unor companii care ar avea, de exemplu, de plătit salarii. Urât, nu? Mai urât chiar decât situaţia în care eşti tu, cel care poate ai ajuns azi cu rata de două ori mai mare decât în 2008, din diferenţa de curs. Deci? Care e soluţia? Păi, eu alta nu văd, decât să mai citeşti o dată partea cu managementul creditului. Şi da, bancherul ar face bine să te cheme, să vă sfătuiţi, să căutaţi împreună soluţii, astfel încât să poţi plăti. Şi aminteşte-ţi de fiecare dată când te duci să plăteşti rata aia uriaşă: prostia are întotdeauna un preţ. Al tău e în franci elveţieni. P.S. Să mă ierţi, cititorule, care ai un astfel de credit, dacă astăzi am fost, cu tine, prea dur. Dacă nu recunoşti că o meritai, atunci e doar o chestiune de timp până vei face o altă prostie, pe banii tăi. ”

  SI IATA CE MAI SCRIE (INTERESANT) – explicandu-se vehementa unor televiziuni:

  ,,DE CE E PANICĂ PE TELEVIZOARE? În primul rând, trebuie să ştiţi că numeroşi jurnalişti au credite ipotecare în franci elveţieni. Asta pentru că, acum câţiva ani, s-au crezut mai deştepţi decât alţii, pentru că o bancă sau mai multe le-au făcut oferte preferenţiale, lor, jurnaliştilor, dar şi pentru că, acum 8-9 ani, mulţi de la ProTV şi-au luat astfel de credite în CHF. Cum ProTV-ul e trendsetter, puteam să zic eu orice, putea să facă Isărescu orice, putea Dumnezeu să le spună că Francul e monedă de economisire, NU de credit, ei tot ar fi făcut creditul. Că, na! Era trendy să ai credit în CHF… APOI, MAI E ŞI LĂCOMIA… … specifică oricărei ţepe de masă din România. De la Caritas, la FNI, iar apoi la creditul în CHF. În esenţă mecanismul este acelaşi. Ai vrut şi tu mai mulţi bani, ai vrut o casă, probabil, în cazul CHF, te-ai dus la bancă şi banca ţi-a spus… ştiţi, vă încadraţi pentru mai mult, dar în CHF. Că are dobânda mică. Iar tu, nu te-ai întrebat de ce dracu’ are CHF-ul dobânda mică… pur şi simplu ţi s-a părut că eşti tu mai deştept decât alţii. S-a declanşat acel mecanism păcătos, acea gheară care ţi-a prins creierul şi ţi-a spus… ce gheşeft! Ei bine, acel mecanism se numeşte Lăcomie. ”

  MAI COMENTEZ:
  Vedeti doamna Cris ce scrie ? Exact ce spuneam si eu, referitor la dobanda:

  ,,Ai vrut şi tu mai mulţi bani, ai vrut o casă, probabil, în cazul CHF, te-ai dus la bancă şi banca ţi-a spus… ştiţi, vă încadraţi pentru mai mult, dar în CHF. Că are dobânda mică. Iar tu, nu te-ai întrebat de ce dracu’ are CHF-ul dobânda mică… pur şi simplu ţi s-a părut că eşti tu mai deştept decât alţii. Ai vrut şi tu mai mulţi bani, ai vrut o casă, probabil, în cazul CHF, te-ai dus la bancă şi banca ţi-a spus… ştiţi, vă încadraţi pentru mai mult, dar în CHF. Că are dobânda mică. Iar tu, nu te-ai întrebat de ce dracu’ are CHF-ul dobânda mică… pur şi simplu ţi s-a părut că eşti tu mai deştept decât alţii. ”

  CULMEA, CEI MAI POPULISTI PAR A FI TOCMAI…DREPTACII (politici n.r.) AUTOHTONI.
  Probabil ca ei confunda ,,POPULAR” CU ,,POPULIST” si ,,POPULATIA” CU ,,P…IMEA”

  😉

  Apreciază

 15. Luminita Arhire
  Da, numerosi colegi de serviciu au turnat pe rupte (nu in pahare, evident). (Z)
  Dar, mai grav, COLEGI DE LICEU au facut asta. Subsemnatul are o astfel de experienta pentru o gluma pe care am exprimat-o in vestiar, inaintea orei de sport, legata de exesul de autocratie ceausestian.
  Daca stai sa te gandesti ce spun unii….ala a fost elev, deci nu a fost contaminat de tarele comunismului securistic si, prin urmare, are dreptul sa se defineasca ca fiind de dreapta si sa condamne comunismul.
  Unul dintre ei este utecistul si uaseceristul MRU. Cred ca ,,zgaria” rau inca de pe bancile scolii, de aceea isi face atat de ingrijit manichiura. (Z)

  Apreciază

 16. Centru este intr-o pasa buna si a devenit mai tolerant:

  ,,PSD a organizat CNSAS – PSD -ul 2000-2004 , un pic diferit , ca eficacitate , competenta si inteligenta , de cel din 2015 .”

  UN PIC DIFERIT, in conditiile in care Ponta a fost sabotat permanent de Basescu, iar Nastase a avut un presedinte din aceeasi zona politica, suna foarte bine.
  😉

  Apreciază

 17. Domnule Nastase, se intampla cumva sa aveti o Constitutie a Romaniei tradusa in germana? As dori sa i-o trimit prin e-mail dnei Angela Merkel, cu ocazia vizitei dlui Johannis, pentru ca dumneaei sa poata aprecia cu mai mare finete viitoarele lovituri de stat de la Bucuresti. Si cu rugamintea de a-mi restitui niste timp, perioada in care l-a sustinut pe dl Basescu la Cotroceni.

  Apreciază

 18. Stimate domnule Nastase,

  Va scriu ca sa intregesc memoria dumneavoastra cu privire la ‘culisele’ unei istorii uitate a CNSAS. Intrucat lucram in aceasta institutie pe vremea cand la Cotroceni si la Palatul Victoria (ca in tot restul tarii, dealtfel), guverna partidul pe care l-ati condus, ma consider in masura sa fac niste adaugiri si precizari.
  Este foarte adevarat ca, in urma unei intalniri cu o parte a Colegiului CNSAS (pacat ca nu spuneti si numele celor care au fost in audienta la dumneavoastra, cu cateva zile inainte de semnarea protocolului pe care l-ati postat pe blog), ati facut gestul foarte necesar de a aloca institutiei un spatiu pentru depozitul de arhiva, prevazut de lege. Dar tot atat de adevarate sunt insa si urmatoarele fapte si date – cred ca le pot numi istorice – despre care insa nu suflati o vorba:
  1. Legea deconspirarii Securitatii a fost promulgata in decembrie 1999, iar CNSAS a inceput sa functioneze cateva luni mai tarziu. Pana in anul 2007, adica, pana s-a indurat guvernul Tariceanu, institutia, aflata la o aruncatura de bat de Palatul Victoria unde sef erati dumneavoastra, a functionat intr-o cladire privata, inchiriata de la o firma israeliana la un pret exorbitant (pret platit din bugetul statului, desigur). Altfel spus, timp de 4 ani de guvernare a PSD nu s-a gasit o cladire a statului pentru sediul central al institutiei, ci doar o cladire pentru depozitarea dosarelor, aceasta „marinimie” fiind de fapt generata de contextul politic pe care l-ati prezentat si dumneavoastra (presiuni externe foarte serioase, la vociferarea unor membri ai Colegiului – spre ghinionul PSD, personalitati culturale foarte cunoscute in afara tarii). Nu ati dat sediul de la Popesti fiindca dumneavoastra sau PSD credeati in utilitatea publica a activitatii de „lingere a dosarelor” (expresia va apartine), ci pentru ca imaginea externa a Romaniei incepuse sa aiba de suferit de pe urma acestui subiect. Salut sinceritatea dumneavoastra in aceasta privinta, fie ea si exprimata intr-o forma deductiva, indirecta.
  2. Interesul PSD fata de deconspirarea Securitatii, importanta ei sociala si politica, a fost cat se poate de bine ilustrat de ‘anvergura intelectuala’ si de comportamentul celor trei reprezentanti ai PSD in Colegiu. Au ajuns sa lucreze langa Andrei Plesu, Mircea Dinescu si chiar un fost detinut politic niste creaturi care abia legau doua vorbe si se comportau ca niste baieti de cartier (atunci cand nu actionau ca niste infractori, la propriu). Sub pretextul lipsei unei proceduri clare de verificare a ofiterilor de Securitate, au lipsit timp de 2 ani de la sedintele de Colegiu, cu binecuvantarea partidului, fara sa se jeneze ca incasau indemnizatia de secretar de stat, aveau masini de serviciu, secretare etc. Practic, din cauza acestor absente sistematice, Colegiul a lucrat la limita cvorumului legal, timp de 2 ani, in prezenta a 8 membrii in loc de 11, cum cerea legea. Desigur, nimeni nu a fost sanctionat pentru asta si nici nu s-au dat explicatii publice.
  3. Last, but not least, decizia absolut vitala de transfer al arhivei catre CNSAS sau macar de consultare libera a dosarelor a fost impiedicata de opozitia politica foarte ferma a conducerii PSD, din care cu onor ati facut parte, partidul folosind cu dezinvoltura pretextul lipsei de spatiu de arhivare pentru a justifica nedeschiderea arhivei si boicotarea aplicarii legii deconspirarii timp de 5 ani.
  Poate ca e la indemana sa dati vina pe primarul Traian Basescu fiindca nu a gasit un spatiu de depozit, dar cinstit ar fi sa recunoasteti ca aceeasi persoana careia-i numarati azi paiele din ochi si-a asumat ca presedinte o decizie majora, cu consecinte vitale pentru Romania, decizie de la care partidul dumneavoastra a absentat cu gratie sau pe care a sabotat-o direct si nemijlocit, cat timp a fost la putere.
  Va doresc o zi buna in continuare si spor la scotocirea memoriei proprii (macar si pentru faptul ca unii dintre noi ne distram pe cinste cand va citim..).

  Ana

  Apreciază

 19. Adrian B.

  Intr-adevar nu ai cum sa compari limba romana vorbita de mine pentru ca nu ti-ai cunoscut tatal, sau babacul din farsa!
  Daca l-ai fi cunoscut ai fi fost doar respectuos pentru ca intleligenta de unde nu a fost nici acum nu e!

  Apreciază

 20. Creieras….

  Pai asta este ne marginim la cap mic si creieras corespunzator . . Cit privesc trantele si buselile cite primesc tot atatea dau !
  Dupa cum vezi in elogiile unanime ale colegilor problema mea se trage de la cap la ei de la prost tata ,sau de la mostenirea celibatului altii insa au doar frustrari de pensionari care-si inteleg deja inutilitatea in societate si fac tumbe de contorsionisti dezgoliti de caracter ,morala si logica cu un creierul intr-adevar mare si neted pe care l-au mostenit !

  Apreciază

 21. @ Ciobănaş cu 300 de oi (Hai să folosim numele corect, care nu-i chiar de ocară!)
  Hardware este un obiect fizic. Deci s-a ajuns la obiect-ivarea (incorporarea într-un obiect) unor funcţii cognitive. Eu mă gândeam doar la kit-uri. Oricum, ar fi extrem de utilă o crestomaţie în limba română cu asemenea studii de cazuri (şi nu doar pe sectorul industrial discutat). Eu am rămas stupefiat când s-au făcut la noi post-1989 incubatoare de intreprinderi, fără să existe măcar o crestomaţie care să prezinte concret şi studii de cazuri ! Încerc marea cu degetul : Poate că domnul AN extinde FET astfel încât să fie posibilă şi tipărirea unor crestomaţii ajutătoare pentru re-industrializarea României !

  Apreciază

 22. @ Adrian Năstase
  Visul dumneavoastră de reconstrucţie a României întru epistema de modernitate a fost grav perturbat. CNSAS astăzi este doar o instituţie pentru manipularea opiniei publice precum şi un auxiliar de poliţie politică. Am date suficiente care demonstrează aceasta !

  Apreciază

 23. Dar, decât să ne certăm, mai bine un pasaj vesel să cităm!
  Din Memoriile lui Constantin Argetoianu:

  În 1920 și 1921, ca ministru de Interne, am făcut tot ce am putut ca să adun, la cererea reginei Maria, informații despre nenorocita familie imperială rusească decimată de gloanțele bolșevicilor. Cu toate străduințele Siguranței noastre, n-am putut afla mare lucru. N-aveam nicio legătură cu Rusia Sovietică, dar tot mai trecea granița câte un fugar sau câte un spion din serviciul nostru de contraspionaj. Am putut avea astfel confirmarea mai multor asasinate.
  Regina Maria a ajutat cu discreție pe toți refugiații ruși scăpați din iadul bolșevic. Erau însă rusoaice care, cu toate nenorocirile, nu se dezvățaseră de năravurile lor. O prințesă fără un franc căreia regina îi dedese 10.000 de lei a cumpărat pe loc flori de 5.000 și le-a trimis cu o mașină la Cotroceni, în semn de recunoștință.

  Apreciază

 24. Mă întreb și mă frământ: oare familia Ioh care a dat lecții particulare de fizică și engleză (nu „meditații”, că „meditații” spun copiii și părinții fără carte și educație) a dat taxe din aceste venituri?
  Apoi, când a închiriat apartamentele și casele cumpărate, a dat taxe din aceste venituri?
  O fi vreun însetat de adevăr și dreptate la Fiscul Sibiu care să caute în arhivă?

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.