Adrian Severin, Scrisoare deschisă

Excelenței Sale 

Doamnei Katheleen KAVALEC

Ambasadorul SUA în România

Stimată Doamnă Ambasador,

Încep prin a vă ura bun venit în România. 

1. Până acum aproape un deceniu și jumătate, predecesorii dvs soseau în unul dintre cele mai americanofile state europene. Astăzi, dvs ajungeți într-o țară în care americanofilia se prăbușește fiind înlocuită de americanoscepticism, dacă nu chiar de americanofobie

Ca unul care a inițiat, în primăvara anului 1997, în convorbirile purtate la Washington cu regretatul Secretar de Stat Madeleine Albright, parteneriatul strategic dintre România și SUA, co-prezidând apoi, împreună cu fostul secretar al apărării William Perry, Comitetul de acțiune pentru parteneriatul strategic SUA-România, precum și ca unul care a participat activ la procesul de intrare a României în NATO, consider că această tendință, tot mai evidentă, care caracterizează sentimentele românilor față de americani, constituie un pericol pentru securitatea națională a țării mele, atât timp cât țara mea și-a legat securitatea de alianța cu țara dvs. Evident, tendința menționată reprezintă un pericol și pentru SUA întrucât efectele scontate ale obedienței cu care de mai multă vreme conducătorii României pun în aplicare directivele venite de la Washington DC, fără a face efortul armonizării lor cu interesele naționale românești, și care pare a-i satisface pe deplin pe planificatorii și operatorii politici americani, nu pot fi garantate atunci când împotrivă se ridică un val popular la nivelul masei critice. Suntem foarte aproape de atingerea acestui nivel.

De această situație nu sunt de vină, în primul rând, românii. Vinovatul principal este aliatul nostru american. Vinovați sunt diplomații americani acreditați la București în ultimii circa două zeci de ani (desigur, în primul rând ambasadorii, atunci când misiunea diplomatică nu a fost condusă de însărcinați cu afaceri), care s-au comportat ca adevărați pro-consuli în această țară. Pe cât de rupți de realități pe atât de aroganți. Pe cât de lipsiți de empatie, pe atât de abuzivi. 

A revizui această politică, a repara daunele produse de ea și a recupera încrederea, dacă nu și simpatia, românilor trebuie să fie primele trei puncte ale agendei dvs.

2. Lupta împotriva corupției, libertatea presei, protecția minorităților de tot felul în România nu sunt problemele dvs. Aveți mult de lucru pentru a le asigura în țara dvs. Aceasta mai ales acum când corectitudinea alegerilor americane este în mod repetat pusă la îndoială de cetățenii americani și rezultatele lor fac obiectul unor contestări violente, când falimentele în lanț ale băncilor americane, rezultat al neoliberalismului american, precum și al lăcomiei și iresponsabilității care infectează corporatismul american așezat la temelia „Consensului de la Washington”, riscă să contamineze întreaga lume inducând o criză mai rea decât virusul Corona SARS-Cov 2.  

În România ele sunt problemele noastre și noi le gestionăm cum putem. Cu atât mai bine cu cât dvs vă amestecați mai puțin. 

Aici aveți de stimulat investițiile americane și comerțul bilateral, de asigurat ridicarea obligativității vizelor de călătorie, de acomodat interesele strategice americane cu cele românești, de explicat de ce politica americană în lume este compatibilă cu aspirațiile legitime ale națiunii române și nu transformă România într-o țintă vulnerabilă a rivalilor SUA.

3. Nu cred că România își poate găsi un sistem de securitate (nu numai militară, ci și economică) în afara alianțelor euro-atlantice.

Acest sistem, oricât de valid ar fi din punct de vedere teoretic, nu poate supraviețui, însă, situației în care SUA își promovează interesele în regiunea căreia îi aparține România, dar și în restul lumii, fără a comunica în prealabil cu partenerul strategic român, fără a se consulta cu acesta și fără a-și coordona acțiunile cu el. Comunicarea, consultarea, coordonarea și cooperarea (care este altceva decât subordonarea servilă) au fost, de altfel, cei „patru C” care au fost așezați la temelia parteneriatului nostru strategic încă de la discuțiile din toamna anului 1997, purtate la București, pe baza unui non-paper propus de asistentul Secretarului de Stat, dl Marc Grossman. 

Adaug că, pentru a avea caracter strategic, orice parteneriat trebuie să aibă la bază congruența intereselor strategice ale părților. Aceste interese se pot schimba în mod natural, odată cu evoluția situației interne a partenerilor și cea a contextului internațional, dar și prin neglijența sau erorile comise de parteneri atunci când aceștia sau cel puțin unul dintre ei nu se străduiesc să își definească în mod continuu interesele vitale în așa fel încât să mențină convergența, complementaritatea sau măcar compatibilitatea lor. Or, trebuie constatat că în prezent parteneriatul strategic româno-american și-a pierdut baza constând în congruența intereselor strategice; sau, cel puțin, este pe punctul de a și-o pierde. 

Veți spune, desigur, că în relațiile româno-americane SUA respectă cu sfințenie principiul celor „patru C”, negociat și convenit în 1997, imediat după vizita Președintelui Bill Clinton la București. Nu este așa și dvs știți bine acest lucru. Nu este cazul să ne insultați inteligența și bunul simț negând-o. În timp – și în special după 2012, anul în care Asistentul Secretarului de Stat, Philip Gordon, a descins în România cu misiunea de a face ca referendumul prin care poporul român decisese demiterea unui președinte dovedit nefast pentru destinul națiunii române să rămână fără efecte – parteneriatul s-a transformat în „protectorat”. Un protectorat de care nimeni aici nu are nevoie. Este misiunea Dvs. să reabilitați parteneriatul și să resuscitați principiile convenite la nașterea sa.

4. România nu a conceput niciodată alianța cu SUA ca fiind îndreptată împotriva Rusiei sau Chinei.

Națiunea română nu are interesul strategic de a alimenta un război cu Rusia în apropierea granițelor sale. Aceasta cu atât mai mult cu cât un atare război este aproape imposibil să nu distrugă echilibrul de putere între statele din vecinătatea estică imediată și apropiată a RomânieiÎn lipsa acestui echilibru pacea în regiune devine doar o mică punte între războaie care se vor succeda la infinit, punând România într-o stare de perpetuă insecuritate.

România a devenit aliat al SUA prin alegere; adică prin opțiune liberă. În consecință, poate alege și să își schimbe aliații (așa cum a mai făcut-o în istoria sa). Ea nu își poate alege, însă, geografia. 

De-a lungul istoriei, Rusia, fie ea țaristă, sovietică sau post-sovietică, a fost o putere cu vocație imperială (ca și SUA) care, în funcție de interesele sale, a sprijinit sau a obstrucționat aspirațiile națiunii române. Cele mai persistente sentimente ruso-sceptice ale românilor datează nu din perioadele de adversitate cu Rusia, ci din cele în care am fost, de voie sau de nevoie, aliați (problema tezaurului, problema județelor din sudul Basarabiei, problema sovromurilor etc.). Aroganța și egoismul miop cu care s-au purtat liderii Rusiei față de România fix atunci când românii se așteptau la compasiunea și solidaritatea lor, au făcut ca sentimentele națiunii române față de cea rusă să fie dacă nu de ură, cel puțin de suspiciune și de teamă. Teama față de Rusia a marcat toată politica externă a României în epoca modernă. Ea a determinat și orientarea pro-occidentală a românilor.

Există riscul ca SUA să urmeze același model de comportament imperial. Dacă va fi așa, pentru identitate de rațiune va fi o identitate de rezultatDe astă dată aceasta ar putea însemna întoarcerea cu fața către Rusia. Fenomenul se petrece sub ochii noștri. Doriți asta?

5. Dacă după 1991 România a sprijinit integritatea teritorială, suveranitatea și independența fostei Republici Sovietice Socialiste Ucrainene, abia desprinsă din URSS, aceasta a fost întrucât s-a considerat că în astfel în vecinătatea sa estică se realizează un echilibru de putere, care să îi sporească securitatea, în relația ruso-ucraineană. La fel au gândit și vecinii noștri vestici, Polonia și Ungaria, cu care ne-am corelat pașii și politicile atunci.

Din același motiv, respectiv consolidarea securității noastre naționale, dar nu pe seama insecurității Rusiei sau Ucrainei, ci consolidând securitatea acestora prin a li se oferi o vecinătate românească stabilă și calmă, România a intrat în NATO. În acel moment știam foarte bine că Rusia nu va admite extinderea NATO dincolo de linia Nistrului și de aceea am pledat pentru o Ucraină a ucrainenilor care să nu fie nici avanpost al Rusiei nici avanpost al SUA / NATO. În același context, am socotit că Ucraina poate și trebuie să devină membru al UE, dar numai într-un viitor încă nedefinit, până la care ar fi trebuit să se realizeze asocierea ei politică, integrarea economică, armonizarea legislativă și interoperabilitatea instituțională cu UE. Acest proces nu putea progresa, însă, decât în măsura în care relațiile dintre UE și Rusia rămâneau cordiale și se desfășurau în cadrul unui parteneriat ruso-european pentru dezvoltare. Tentațiile imperiale ale Rusiei trebuiau (și trebuie) temperate prin interdependență iar nu prin excludere, prin integrare iar nu prin izolare. (În acest sens, în calitate de șef al delegației Parlamentului european pentru relațiile cu Ucraina, de raportor permanent pentru Rusia și de vicepreședinte al Grupului S&D pentru politica externă, de apărare și securitate a UE, am elaborat, în 2010, un document de poziție conținând principiile raporturilor dintre UE și Rusia.)

Politica de azi a SUA a aruncat în aer toată această strategie. Din păcate, această politică nu va aduce nimic bun nici SUA. Așa se explică și critica mea față de politica actualei administrații americane, care nu este o critică anti-americană, ci pro-americanăAdevăratul aliat este acela care îți spune adevărul, iar nu cel care îți încurajează nebuniile. Am menționat acest principiu și într-o scrisoare adresată, în anul 1997, doamnei Madeleine Albright, avertizând-o că dacă dorește și ea, asemenea mie, ca țările noastre să devină parteneri, trebuie să accepte principiul deplinei sincerități și să se aștepte că noi îl vom aplica. 

6. Așadar, războiul pe care SUA îl poartă cu Rusia și în care a antrenat și România, nu este conform cu interesele strategice ale României.

Dacă SUA va pierde războiul și Ucraina va dispărea (cu totul sau în cea mai mare parte), România se va învecina din nou direct cu o Rusie purtată de biruință potențial spre noi idealuri expansioniste, de-a lungul unei granițe de o lungime amețitoare pentru forțele noastre. SUA nu va putea și nu va dori să aducă vreodată forțe suficiente în România pentru a apăra această frontieră. Forțele pe care le-a deplasat și le va deplasa vor fi utile numai pentru a controla politica românească. Ceea ce pentru noi nu este nici dezirabil nici acceptabil.

Dacă SUA va câștiga războiul, România se va trezi la frontierele sale cu o putere regională ucraineană care va depăși propria sa putere și care o va amenința prin naționalismul și expansionismul său tradițional. Această putere nu va fi ținută sub control nici de SUA și nu se va plia la exigențele NATO. Integrarea europeană a Ucrainei presupunea (și presupune) realizarea unor transformări structurale ale statului și ale societății ucrainene de natură a le face compatibile cu logica și structurile puterii soft care era și ar trebui să rămână UE. Procesul viza desovietizarea Ucrainei și, desigur, democratizarea și descentralizarea ei. Dacă pe temeliile Republicii Sovietice Socialiste  Ucrainene se va ridica, în locul desovietizării, o putere militară cu agendă naționalistă, întreaga Europă și întreaga emisferă nordică, dar în primul rând România vecină, vor avea probleme. 

Iată de ce, prin perspectivele pe care le configurează, politica SUA față de Ucraina contravine intereselor vitale ale României

7. În conformitate cu aceeași observație potrivit căreia România își poate schimba aliații, dar nu și geografia, trebuie spus că înainte de a fi aliatul Americii, ea este o națiune europeană. În logica acestui adevăr obiectiv România a devenit membră a UE. 

Înțelegem perfect că slăbirea UE și crearea unui cordon sanitar format din membrii estici și nord-estici ai UE care să separe Rusia de Europa occidentală reprezintă un obiectiv urmărit de SUA cu convingerea că atingerea lui îi va putea perpetua controlul asupra Eur-Asiei și, pe cale de consecință, supremația în ordinea globală bazată pe regulile stabilite la Washington. Nu suntem nici proști nici orbi. Nu este vorba despre apărarea democrației sau a altor valori, ci despre lupta pentru putere între puteri. 

Ca și SUA, România nu dorește reeditarea unui Pact Ribbentrop-Molotov, conștientă că semnatarii respectivului acord au dat în mod întâmplător numele lor unei strategii germane perene. 

Ca membră a UE, însă, nu poate fi interesată de falimentul UE. Or, războiul dintre SUA și Rusia purtat prin intermediul și pe teritoriul Ucrainei are ca victimă colaterală, dacă nu chiar ca țintă principală, UE. Aceasta se obține prin ruperea UE de sursele de energie ieftină rusești și de piața de desfacere rusă, prin distrugerea interdependenței reciproc avantajoase cu Rusia, la care s-a lucrat timp de decenii, prin secătuirea arsenalelor militare ale statelor vest și central europene, precum și prin transformarea UE din putere soft în putere hard

România are nevoie de o UE puternică din care ea să își tragă puterea, iar nu de o uniune războinică, dar dependentă atât militar cât și economic de SUA, în care românii să primească misiunea de a sta de gardă la marginea „deșertului slavilor”.

8. De asemenea, națiunea română nu are interesul strategic de a renunța la parteneriatul său comprehensiv și aprofundat cu China.

În toată istoria modernă a celor două state nu au existat litigii care să le opună. China nu este rivalul României. Dimpotrivă, China a fost întotdeauna sprijinul strategic al României. Un sprijin dincolo de ideologii sau regimuri politice. Or, România nu este interesată să își înlocuiască vechii prieteni cu alții noi, interesul său fiind să adauge prieteni noi celor vechiCu atât mai puțin ea poate accepta să își dovedească loialitatea față de noii aliați prin gesturi de adversitate față de cei vechi. 

Înțelegem că între SUA și China există o rivalitate strategică. În cadrul acestui raport România nu poate fi, însă, decât neutră. Eventual, ea își poate oferi bunele oficii pentru a permite ambilor săi parteneri să coexiste pașnic, profitabil și demn în cadrul unei ordini globale multipolare, bucurându-se atât de securitate colectivă cât și de securitate cooperativă. Chiar dacă nu vă place o asemenea perspectivă, nu credem într-o lume în care alianțele americane sunt concepute pentru a încercui China și a-i opri accesul natural la rolul de protagonist al ordinii mondiale multipolare. Susținerea unei asemenea abordări este contraproductivă pentru SUA și letală pentru România.

Este un fapt de necontestat că ordinea mondială unipolară a murit deja. Singura problemă este cum să îi organizăm o înmormântare decentă. Este evident că pax americana și-a epuizat resurseleRomânia este interesată, cel puțin din motive ținând de afinitățile culturale, ca SUA să aibă un cuvânt de spus în calibrarea viitoarei ordini multipolare post-americane. În acest sens, putem ajuta SUA inclusiv prin valorificarea bunelor noastre relații tradiționale cu China. Aceasta cu condiția să nu distrugem respectivele relații sub presiune americană, așa cum se întâmplă în prezent. Din bunele relații româno-chineze SUA are numai de câștigat. Din subminarea lor are totul de pierdut.

9. Este posibil ca, dincolo de propagandă, să aveți și argumente raționale pentru a contrazice aprecierile de mai sus. Suntem gata să le discutăm. Dvs nu doriți, însă, acest lucru, preferând, în locul dialogului cu România profundă, întâlnirile de instructaj cu reprezentanții cumpărați sau șantajați ai acelei părți a societății românești frustrată și alienată, sau derutată și rătăcită. 

Desigur și aceștia din urmă tot români sunt și ei au dreptul la reprezentare în conducerea statului. Nu faceți, însă, greșeala de a crede că ei sunt toată România și că dacă îi controlați pe reprezentanții lor, pe care i-ați sprijinit să confiște puterea statului, îi puteți controla și pe ei, precum și, prin ei, tot restul societății românești. Susținerea populară sau toleranța populară pentru liderii care vă plac scade permanent întrucât dacă cu toții au putut fi înșelați pentru o vreme și, desigur, unii vor rămâne înșelați pentru totdeauna, a-i înșela pe toți în mod permanent este imposibil.

Lumea se trezește și guvernarea obedientă, de care SUA este atât de mulțumită azi, riscă să ajungă a se baza exclusiv pe sprijinul SUA. Ceea ce înseamnă că SUA nu va mai avea pe ce se sprijini în România, în afară de ea însăși. Și ce profit are SUA din a sprijini ceva care obiectiv nu îi poate oferi sprijin?

10. Poate că SUA are și un preț de oferit pentru sprijinul pe care îl așteaptă de la România. Ar fi mai corect așa, iar atunci va mai fi și ceva de negociat. 

Desigur, nu totul este negociabil. Onoarea, de pildă, nu se poate negocia deoarece tocmai tranzacționismul o compromite. 

Deocamdată, însă, SUA nu negociază nimic în și cu România. Totul ia pe gratis. Ia inclusiv perspectivele reîntregirii noastre naționale, ale reparării prejudiciilor noastre suferite în războiul din 1941-1944 pierdut în fața URSS, ale ridicării României la rangul de putere regională (eventual alături de Polonia), statut pentru care îndeplinește toate condițiile, ale obținerii de garanții de securitate în relația cu un vecin de la răsărit pe care îl înarmează și căruia îi trezește apetitul de protagonist regional, obligându-ne să îl sprijinim cu toate forțele noastre deși el ne-a fost tot timpul ostil cu toate forțele lui și a îndoctrinat societatea sa cu narative antiromânești. Să fim clari! „Slava Ukraini!” nu este agendă românească. Ce este gata să plătească SUA și ce garanții este gata să ofere pentru a o susține (desigur, în limite rezonabile)?

11. În loc să discutați cu românii care gândesc astfel, și care sunt majoritari, ceea ce ar fi, cel puțin, în consonanță cu principiile democratice, dvs continuați, de cum ați sosit în România, să ne excludeți nu numai din dialog, dar și din societate. În timp ce în America i se pune pumnul în gură chiar fostului Președinte Donald Trump, dvs ați ținut să organizați rapid o întâlnire cu presupuși reprezentanți ai societății civile române pentru a discuta despre libertatea presei în România. 

Nu înțeleg ce vă neliniștește cu privire la această libertate, cât timp vasta majoritate a presei române (în special cea electronică), bine stipendiată de guvernul „pro-american” și controlată de serviciile secrete române, la rândul lor „pro-americane”, nu face decât să repete narativele americane privind justețea războiului sfânt între democrațiile conduse de SUA și autocrațiile conduse de Vladimir Putin și Xi Jinping?! Aceleași narative din presa main stream americană care fac din demonizarea adversarilor unipolarismului american un alibi pentru lipsa de viziune politică a liderilor SUA. (O abordare mediatică de care se plâng inclusiv prietenii mei americani, dintre care mulți foști oficiali ai administrației americane și trimiși diplomatici americani în diverse părți ale lumii.) Ceea ce vedem este că și o singură opinie contrară pentru dvs este una prea mult. Dragostea de unanimitate este specifică, însă, autocrațiilor, iar nu democrațiilor.

12. Trecând peste acest aspect, o altă constatare șochează. La întâlnirea amintită ați invitat numai interlocutori ale căror capete vă servesc doar drept cutie de rezonanță. Mulți sunt total necunoscuți în România. 

Pentru a lua un singur exemplu, menționăm o așa zisă platformă media numită „Context”, care a apărut din neant la sfârșitul anului trecut, finanțată fiind din surse extrem de obscure, dacă nu cumva confidențiale. Aceasta în timp ce reprezentanții cei mai respectați ai presei românești sau ong-urile care nu sunt doar niște partide politice de opoziție clandestine, doritoare să aibă și să exercite puterea fără a participa la alegeri, nu au fost invitate.

O întrebare firească este de unde a cunoscut un ambasador de abia aterizat în România existența unei entității de tipul „Context”, despre care nimeni nu știa aici mai nimic? Pe ce criterii tocmai această entitate a ajuns a sta de vorbă cu nimeni altul decât cu trimisul Președintelui SUA la București? Ce spera să afle ambasadorul SUA de la ea și pe ce se baza când credea că din schimbul de păreri cu ea va ieși o presă mai liberă? 

Ceea ce a urmat a dat răspuns acestor întrebări. „Context” a dat publicității un pseudo studiu care, fără nici un argument și nici o probă, punea în circulație o „listă neagră”, de felul celor întocmite în regimurile naziste, cuprinzând pe cei care nu îmbrățișează fără rezerve orientările politice americane. Aceștia nu erau și nu sunt (cel puțin în marea lor majoritate) susținătorii lui Vladimir Putin și ai narativelor rusești, ci criticii lui Joe Biden și ai anumitor politici americane. Tot așa cum sunt critici John Mearsheimer, Jeffery Sachs, Noam Chomsky, Henry Kissinger sau Donald Trump. 

Prin urmare, prima dvs preocupare după venirea în România pare a fi divizarea societății românești și organizarea „luptei de gherilă” a unor forțe coagulate de lucrătorii ambasadei SUA împotriva exponenților anumitor segmente și școli de gândire importante din societatea românească. Poate că nu este așa, dar așa se vede. 

Tocmai pentru a limpezi lucrurile, membrii Clubului român de presă v-au solicitat o întâlnire. Așteptăm să vedem dacă o veți accepta și cum se va desfășura pentru a înțelege mai bine cine sunteți și cu ce mandat ați venit în România.

13. Până atunci, este cazul să reamintim rolul nefast jucat de SUA prin așa zisul „sprijin” acordat pentru reformarea sistemului judiciar românesc și combaterea corupției.

Predecesorii dvs. au confirmat prin tăcere sau prin răspunsuri ambigui de tipul „negării care nu neagă”, prezența efectivă a trimișilor FBI în activitatea Direcției Naționale Anticorupție și nu numai. 

Transferul forțat al unor practici care vor fi avut succes în mediul american, într-o lume cu tradiții juridice și politice diferite, a produs efecte dezastroase, transformând guvernarea legii (rule of law) în guvernarea puterilor oculte (rule of secrete powers) și statul de democrat în stat polițienesc. Încrucișarea serviciilor secrete cu justiția a condus în România la nașterea unui adevărat stat subteran care a lichidat elitele naționale din toate domeniile – politic, economic, academic, tehnic, medical, artistic, sportiv etc. Dacă astăzi oferta electorală a partidelor politice este derizorie, dacă a dispărut aproape în totalitate capitalul național, dacă performanțele sportive ale românilor sunt jenante, dacă universitățile scot pe bandă rulantă impostori și dacă toate acestea au făcut din prostie și incompetență cea mai gravă formă de corupție din România, „meritul” este, de manieră covârșitoare, al „ajutorului” american. 

Își dorește, oare, America un asemenea partener strategic? Are ea nevoie de un asemenea partener? Cu siguranță nu. 

Sunt convins că mulți americani sunt exasperați de faptul că nu își găsesc interlocutori valabili în România. Aceasta nu este, însă, efectul incapacității societății românești de a produce elite admirabile, ci consecința excepționalei capacități a SUA de a ne determina să ne distrugem elitele; poate nu cu intenție, ci din neglijența sau imprudența cu care au impus românilor rețete nepotrivite specificului lor și care au acționat asemenea acelor insecticide supereficiente care odată cu insectele dăunătoare le omoară și pe cele utile. Cu timpul, aceste terapii au fost folosite mai ales pentru înlăturarea de la putere a criticilor români ai politicii americane, întâmplător sau nu, concurenți politici ai unor veleitari locali gata să cedeze interesele naționale românești străinilor dispuși a le oferi accesul la putere în România și a le asigura păstrarea puterii.

Astăzi, trebuie să știți, Doamnă ambasador, SUA are în România lideri lipsiți de orice autoritate și credibilitate, ascunși în spatele unei legitimități aparente, atât de nevolnici încât nu îi pot servi la nimic și atât de netrebnici încât pot „întoarce armele” în orice moment, deplasându-se exclusiv după mirosul fripturii, precum și un popor tot mai americano-sceptic care a ales în mod spontan calea rezistenței pasive. Acest popor nu va ieși în stradă prea repede pentru a protesta împotriva guvernului care este gata să târască România în războaiele SUA, ignorând inclusiv pericolul unui război mondial nuclear, dar nu va ridica un deget pentru a susține SUA în războaiele respective, transformând astfel România în locul în care interesele americane vor fi lovite din toate părțile în momentele și în modalitățile cele mai neașteptate. 

14. Iată sfidările pe care le aveți de înfruntat în România! 

Nu veți putea spera să aveți succes dacă nu veți dialoga cu toate segmentele societății românești; în special cu acelea cu care nu gândiți la fel. 

Nu veți avea succes dacă nu veți faci curățenie în personalul ambasadei. Prieteni americani cu vechi ștate în serviciul extern american și în agențiile americane de (contra)informații mi-au împărtășit îngrijorarea produsă de convingerea că în Ambasada SUA la București nu toată lumea lucrează pentru SUA, unii dintre angajați (în special cei locali) fiind suspectabili de a fi infiltrați de servicii străine (inclusiv românești). Felul în care aceștia dezinformează conducerea ambasadei și proiectează acțiuni al căror efect este distrugerea relației de încredere și simpatie dintre SUA și România, constituie un motiv temeinic pentru a lua în serios asemenea avertismente. Cred a ști că ele au fost aduse și la cunoștința autorităților americane, care, din motive necunoscute, nu par a fi luat nici un fel de măsuri. Reiterarea lor aici este semnul prieteniei sincere pe care o port țării dvs. și al dorinței mele de a vă ajuta în îndeplinirea mandatului dvs.

Nu veți avea succes dacă veți continua să îi convocați pe demnitarii români la sediul ambasadei sau veți descinde intempestiv la sediul acestora pentru a le cere socoteală și a le da instrucțiuni. În trecut asemenea practici nu au sporit autoritatea SUA, ci disprețul românilor pentru trimișii ei. 

Nu veți avea succes dacă veți persista în încercarea de a ne convinge că sporirea prezenței militare străine în România, sub steag american sau sub steagul NATO, este soluția pentru consolidarea securității noastre naționale.Adevărata soluție stă în creșterea sprijinului american pentru întărirea armatei române (așa cum este sprijinită armata ucraineană), ca armată a unui stat aliat membru al NATO, până la nivelul la care aceasta să fie capabilă a apăra frontiera externă a alianței pe timp de pace împotriva oricărui atac lansat prin surprindere de către o putere terță.

Nu veți avea succes dacă în locul dialogului transparent veți crea rețele de false ong-uri și de instituții mediatice cu rolul de a-i calomnia și intimida pe formatorii de opinie ale căror puncte de vedere nu coincid cu cele oficiale ale SUA. Cu cât veți încuraja și finanța mai mult întocmirea de liste negre cu cei care, chipurile, sunt purtătorii mesajelor rivalilor Americii, cu atât veți pierde mai multe minți și suflete de români, împingându-le spre taberele, tot mai mari și mai numeroase, americanofobe. 

Nu veți avea succes dacă veți persevera în combaterea propagandei adversarilor SUA prin răspândirea propagandei americane, impunând narativele acesteia în discursul public românesc cu speranța că românii sunt destul de naivi și puțini la minte pentru a se lăsa convinși. Să combatem împreună minciuna propagandistică de oriunde ar fi și oricine ar insinua-o, opunându-i adevărul! Numai adevărul ne va face liberi și ne va conferi puterea pentru a izbândi împotriva vrăjmașilor și a vrăjmășiilor, indiferent care ar fi acestea. 

Nu veți avea succes dacă nu veți abandona teza unicității și universalității valorilor americane, care, pe cale de consecință, ar trebui impuse tuturor națiunilor, în disprețul identității lor culturale. Națiunile europene, printre care și cea română, s-au născut ca entități politice tocmai spre a fi capabile să își apere identitatea culturală din care izvorăsc idealurile lor. O asemenea istorie nu le permite să se topească într-un creuzet cultural asemenea celui american. 

Robert Kagan are dreptate: America stă sub semnul lui Marte, zeul războiului, în timp ce Europa, cea însângerată de atâta războaie fratricide, a ajuns să stea sub semnul lui Venus, zeița iubirii. I-am chemat pe americani în Europa, de două ori în secolul trecut, pentru ca ei să oprească războiul dintre noi, iar nu să ne împingă în război cu alții, în special cu Asia. Cred și azi că SUA trebuie să rămână un actor european, dar numai dacă este gata să fie aici elementul de echilibru care garantează menținerea păcii (așa cum s-a întâmplat în timpul Războiului Rece). Altminteri, fără ca să prindeți de veste, tot ce mișcă în Europa va acționa pentru a vă trimite înapoi de unde ați venit. Atunci victoria va fi în totalitate a Eur-Asiei și nu cred că vi-o doriți. După cum nu cred nici că românii și-o doresc.   

Nu veți avea succes, în fine, dacă nu veți respecta cu religiozitate prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice dintre state. România este un stat suveran, iar nu o provincie a SUA. Ambasadorii străini acreditați aici nu pot vorbi cu autoritățile naționale prin intermediul presei și nici nu se pot pronunța în chestiuni care țin de ordinea publică și de politica internă a României. Deplasările și contactele diplomaților străini, inclusiv cei americani, în România trebuie notificate și agreate în avans cu Ministerul Afacerilor Externe. Diplomații străini, inclusiv cei americani, nu au ce căuta în tribunale sau în sediile parchetelor (în special DNA și DIICOT), decât pentru îndeplinirea sarcinilor consulare. Decorarea celor care conduc serviciile române de informații și contrainformații echivalează, în ochii românilor, cu „sărutul morții”. Aceste servicii au misiunea de a culege informații care, printre altele, să ne asigure de loialitatea aliaților noștri, identificându-i pe cei care abuzează de loialitatea noastră spre a ne submina interesele legitime. Faptul omagierii lor de către un stat străin creează suspiciunea, dacă nu oferă chiar și certitudinea, că aceste servicii nu și-au îndeplinit mandatul. Eu însumi am susținut cooperarea între serviciile de informații române și americane. Mă tem că ați dus această cooperare, desigur și cu complicitatea noastră, către un transfer de loialitate în detrimentul României. Așteptăm repararea acestei situații inacceptabile. 

15. Cu aceste gânduri, Doamnă Ambasador, însoțesc urarea de bun venit de la începutul scrisorii de față. Luați-le ca pe o mână întinsă din partea acelei Românii cu care ultimii câțiva dintre predecesorii Dvs. nu au dorit să se vadă și să vorbească. A acelei Românii ai cărei reprezentanți nu sunt invitați la colocviile, consfătuirile și recepțiile organizate de Ambasada Dvs. A acelei Românii, însă, care, ascunsă în adâncuri, va dăinui mult după ce interlocutorii dvs preferați și privilegiați, efemeri și pasageri, provizorii și tranzitorii de azi vor fi dispărut în cețurile istoriei. Împăcați-vă cu această Românie căci, altminteri, parafrazând un mare poet român, ea va face, în cele din urmă, relația cu SUA și interesele SUA în România una cu pământul, așa cum s-a întâmplat cu toți aceia care au venit mai înainte în țara noastră pentru „a cere pământ și apă”.

Acestea fiind spuse, cu cele mai bune urări și sentimente, precum și în așteptarea ocaziei de a detalia ideile exprimate aici într-o întâlnire directă, rămân al Dvs.

Prof. dr. Adrian Severin

Ex vice-prim ministru și ministru al afacerilor externe al României

Ex Președinte al Adunării Parlamentare a OSCE

Inițiator și co-fondator al Parteneriatului strategic dintre România și SUA

33 de gânduri despre “Adrian Severin, Scrisoare deschisă

 1. In primul rand felicitari domnului Adrian Severin pentru puterea de a rezuma coerent, de a scrie . in al doilea rand felicitari domnului Nastase pentru curajul de a prelua si de a publica pe blogul dumnealui o opinie in contracurentul dirijat. Sa fii demn si integru in aceste momente , sa ai o opinie separata chiar si argumentata , este un act de curaj. l-au impuscat pe cel care repeta , propovaduia mereu „pacea si prietenia intre popoare”. Speram ca urmasii nostrii sa nu trebuiasca sa caute in dictionar sa inteleaga cuvantul PACE. La acest scurt eseu al domnului Severin orice comentariu este de prisos.

  Apreciază

  • Apreciez demnitatea, curajul si patriotismul domnului Adrian Severin si a domnului Adrian Nastase pentru publicarea acestei scrisori deschise. Asa este, multi dintre inaintasii mei au asteptat cu o naiva nerabdare, curaj si speranta venirea americanilor, n-au mai apucat. Astazi demnii urmasi ai unchiului Sam au „aterizat” in Romania si sunt de mai multa vreme pe pamant romanesc precum au stat agresorii sovietici . Se pare ca acest cuvant extrem de pretios numit PACE a devenit desuet chiar si-n Romania.

   Apreciază

 2. Extrem de corect. Felicitari autorului Mi am permis sa trimit acelsis text pe antetul ACUZ in aceasta dimineata celor in jur de 43.000 de cititori. Ar fi excelent ca autorul sa faca si o versiune engleza si sa fie trimisa la departamentul de stat US. Inca odata felicitari!!!

  Apreciază

 3. Nu gasesc cuvinte potrivite pentru aceasta scrisoare deschisa ! O citesc si recitesc cu aceeasi emotie.
  Nu am fost fan Adrian Severin, dar am devenit citind aceasta adevarata capodopera !
  Din pacate, nu cred ca va avea consecinte pozitive, Romania va ramane multa vreme colonie americana, oferita chiar cu bonus la americani !…cum ar fi : o sapca de miliarde „cumparata” de Presedintele care ar fi trebuit sa fie al Romaniei, resurse naturale la preturi de dumping, vieti pierdute pe meleaguri unde nu aveam ce cauta, etc..
  Totul in baza parteneriatlui strategic ….
  Felicitari autorului pentru genialele idei din scrisoare si d-lui Nastase, pentru curajul de a o publica !

  Apreciat de 1 persoană

 4. Felicitari dlui Severin pentru exceptionalul articol si dv insiva pentru decizia curajoasa de a-l publica. Parafrazand zicerea ca un sef de stat ar trebui sa fie batran sau terminal bolnav pentru a-si asuma cu determinare politica necesara poporului sau, adaug la aceasta ca posibil sa alegi un sef de stat dintre cei condamnati pe nedrept pentru activitati din timpul mandatului de membru al guvernului la un anumit moment.
  Ar fi cea mai buna imunizare la slabiciuni pernicioase ce apar de cele mai multe ori la conducatorii nostri.

  Apreciază

 5. Scrisoarea deschisa a d-lui Adrian Severin mi se pare extrem de interesanta. Nu stiu de ce isi spune „Ex”, cand remarc ca si-a pastrat intact potentialul politico-diplomatic, care ar putea fi valorificat intr-o administratie de stanga pur sange. Nu e un politician expirat, ci e la varsta deplinei luciditati, dupa cum, de altfel, se intampla si in SUA, unde cei mai multi politicieni sunt seniori. Mi-a facut de asemenea o impresie buna faptul ca AS a patruns in filosofia existentialista a poporului roman, excelent expusa intr-o Scrisoare Eminesciana. Rezonez insa mai putin fata de aprecierile sale necritice in privinta fostei secretar de stat Madeleine Albright. Ea imi aminteste de crimele de razboi ale SUA in Iugoslavia. Dar asta este o chestiune subiectiva, care tine probabil de genele noastre politice diferite. Apropo de crimele de razboi, am ramas socat sa aud recent un politician din SUA spunand ca toti presedintii americani de dupa Al Doilea Razboi Mondial au fost criminali de razboi. Pe de alta parte, scrisoarea d-lui Severin, in care simt ca pulseaza o anumita anticipare geopolitica, imi aminteste, nu stiu de ce, de telegrama Marelui Duce Nicolae al Rusiei trimisa Domnitorului Carol al Romaniei, in 31 iulie 1877, in care ne cerea sa venim sa-l salvam, in razboiul ruso-turc (1877-1878) :„Turcii înghesuind multe trupe la Plevna ne înfrâng. Vă rog să faceți fuziune, demonstrațiune și dacă se poate să treceți Dunărea, așa cum doriți”. Nu cred ca „americanofilia se prăbușește”, ci globalitarismul SUA, in care poporul american nu numai ca nu are niciun rol, ci, dimpotriva, americanii sufera foarte mult de pe urma lui. AS pronunta un cuvant cheie, „obedienta” – obedienta fata de SUA – care se afla la originea declinului nostru geopolitic din ultimele doua decenii. Toate abuzurile SUA in Romania, pe care Adrian Severin le enumera cu determinare, fara false menajamente, nu ar fi avut loc fara obedienta politicienilor romani. Ambasadorii americani nu s-ar fi comportat ca niste guvernatori daca nu ar fi avut o retea de complicitati locale. Cand vom face o alegere diferita, pentru un leadership national, suveranist si dedicat interesului national si prosperitatii romanilor – am remarcat ca in vizita in curs in Rusia, presedintele chinez Xi insista pe eficienta modelului economic chinez si prosperitatea poporului chinez, pe care le recomanda presedintelui rus Putin si poporului rus -, vom controla obstructiile interne si externe, relevate de AS, iar ambasadorul SUA nu va mai fi guvernator si Romania nu va mai fi protectorat. Chiar si cand Adrian Severin ii spune ambasadoarei americane Katheleen Kavalek „Suntem gata să le discutăm” (nu stiu daca e o greseala cand spune „suntem” in loc de „sunt”, cele doua formulari exprima angajamente diferite), referindu-se la argumente, de o parte si de alta, mi se pare o excedare a rolului ambasadei si o inscriere in siajul acesteia, pe care tocmai il critica si il criticam. Intotdeauna exista alternativa, la care insa nu ajung decat cei lucizi si vizionari. Contrariul era afirmat pana in 1989, cand s-a produs prima mare reajustare a relatiilor internationale. Acum este o a doua remodelare. Intre statu-quo-ul international si dinamica schimbarii internationale exista deja o contradictie antagonista, din care se naste o Noua Lume. E clar ca intr-o lume in schimbare accelerata – la reuniunea de la New Delhi (IN) a Comisiei Trilaterale SUA-Europa-Asia, Anul 2023 e denumit drept „Anul Unu” al unei Noi Ordini Mondiale – vechiul statu-quo, sub presiunea multilateralismului, nu mai poate fi mentinut.

  Apreciază

 6. Bună ziua domnule prim ministru
  Pot înțelege dece publicați scrisoarea domnului Severin, pe care o găsesc logică și corectă, mai ales că aveți polițe de plătit celor care v-au aruncat din trenul prezidențial iar acesta este un moment bun. De altfel, îmi amintesc că nu odată v-am rugat să ieșiți cu curaj și să spuneți lucrurilor pe nume lăsând la o parte politețea politică.
  Poate acesta este un început, dar să revenim la scrisoarea deschisă publicată pe mai multe siteuri și bloguri, excepție presa noastră
  Mă gândesc că poate domnul Severin a avut unele informații din SUA, pe care a gândit să le împărtășească cu doamna ambasador dar și cu românii, de genul celor din Congresul SUA
  https://oversight.house.gov/release/comer-reveals-biden-family-members-receiving-payments-from-chinese-energy-company%EF%BF%BC/
  Dumneavoastră ce părere aveți 🤔

  Apreciază

  • Într-adevăr, Titus Corlățean atinge un punct important „mă întreb foarte serios CE MAI CĂUTĂM NOI ÎN COALIȚIA ASTA DE GUVERNARE?”

   Din ce se vehiculează, se pare că în luna Mai se schimbă prim-ministrul și cu asta gata „rotativa”.

   Adică ministerele rămân așa cum s-a stabilit odată, adică la aceleași partide, indiferent cât de dezastruoasă s-a dovedit activitatea lor.

   Ce importanță are faptul că, de exemplu, ministrul de externe, care o fi bun profesionist, nu știu, dar ca manager al problemelor de politică externă a României a călcat numai în străchini, uitând să susțină interesele naționale ale țării?

   A uitat de Basarabia, a uitat de românii din Ucraina și din jurul granițelor, a uitat sau l-a interesat prea puțin problema creată de Ucraina în legătură cu Delta, a uitat, a uitat, a uitat.

   Practic, a uitat exact ce a uitat președintele Iohannis.

   Sau, mai degrabă, ca să nu supere, a arătat ostentativ același dezinteres ca președintele țării și ca birocrația de la Bruxelles.

   Dar politica externă a unei țări se confundă cu politica guvernului, nu doar cu interesele președintelui.

   Că dacă n-ar fi așa, atunci n-ar mai exista ministru de externe membru al guvernului, ci persoana care ar fi însărcinată cu reprezentarea externă a intereselor țării ar trece direct în subordinea exclusivă a instituției prezidențiale.

   Așa că mă întreb dacă odată cu schimbarea prim-ministrului unele ministere nu-și vor schimba subordonarea politică.

   Bogdan Aurescu și-a dovedit limitele … și aroganța.

   Iar în domeniul politicii externe, nu văd în România un alt expert, cu lungi stagii în practica diplomației internaționale decât pe Titus Corlățean.

   Deci, nu cumva tocmai domnul Corlățean ar fi cea mai potrivită personalitate politică demnă de a ocupa poziția de Ministru de Externe al României?
   Și, din păcate, singura în vacuumul de experți în politică externă?

   Aș mai adăuga și faptul, de loc neglijabil, că domnia sa s-a dovedit extrem de atașată de problemele Basarabiei și Transilvaniei pe care le-a abordat și susținut în mod constant atât pe plan intern cât și în raport cu factorii externi.

   Fără o schimbare în politică externă ne vom tot întreba ce se întâmplă cu România în relațiile cu alte țări care încearcă să tragă avantaje de pe urma noastră, ce se întâmplă cu relația cu Basarabia care este sub presiunea rusească și care nu este încurajată de un București indolent să se decidă odată să ceară reunirea salvatoare, ce se întâmplă cu oprimarea românilor din zonele limitrofe, ce se întâmplă cu politica timidă în relația cu o Ungarie tot mai agresivă pe teritoriul Transilvaniei, ce se întâmplă cu menținerea României într-o zonă gris de provincie uitată a Europei.

   Fără discuție, dacă dorim să avem un alt statut decât de țară periferică a Europei, politica externă a României trebuie să se schimbe cu 180°, să devină o politică pro-activa, o politică agresivă în apărarea intereselor naționale, o politică a demnității, nu a obedienței permanente.

   Apreciază

 7. Scrisoarea d-lui Severin e foarte interesanta, ar fi de adăugat niște opinii.

  „Vinovați sunt diplomații americani acreditați la București în ultimii circa două zeci de ani (desigur, în primul rând ambasadorii, atunci când misiunea diplomatică nu a fost condusă de însărcinați cu afaceri), care s-au comportat ca adevărați pro-consuli în această țară. ”

  Dar nici oficialii/ jurnaliștii români nu au fost nevinovați, unii lustruiau/ lustruiesc clanțele pe la ambasada americană.

  „2. Lupta împotriva corupției, libertatea presei, protecția minorităților de tot felul în România nu sunt problemele dvs. ”

  Dar nici puțin ajutor american în luptă împotriva corupției nu strică

  „4. România nu a conceput niciodată alianța cu SUA ca fiind îndreptată împotriva Rusiei sau Chinei.”

  Sunt destui români care ar contrazice afirmația în legătură cu Rusia.

  „Deocamdată, însă, SUA nu negociază nimic în și cu România. Totul ia pe gratis. ”

  Dar nici noi nu cerem nimic.

  „Să fim clari! „Slava Ukraini!” nu este agendă românească. Ce este gata să plătească SUA și ce garanții este gata să ofere pentru a o susține (desigur, în limite rezonabile)?”

  Un mare adevăr spus de dl Severin.
  Problema e că România nu cere nimic, garanțiile trebuiau cerute de mult.
  Ajunge DeSantis președintele SUA și rămânem că în 1940.

  https://www.theguardian.com/us-news/2023/mar/14/desantis-trump-republican-support-ukraine-war

  Tot Carlson, DeSantis said: “While the US has many vital national interests – securing our borders, addressing the crisis of readiness within our military, achieving energy security and independence, and checking the economic, cultural and military power of the Chinese communist party – becoming further entangled in a territorial dispute between Ukraine and Russia is not one of them.”

  România îl are pe Mircea Geoană in conducerea NATO , plus că a fost un ambasador de succes în SUA și expertiza lui ar trebui folosita in obținerea unor garanții americane pentru România.

  Apreciază

  • Asa cum a fost conceput mesajul catre Ambasada USA este fix cel care trebuie , in opinia mea , pentru ca la momentul asta nu mai e cazul sa evidentiem nuante chair daca ele au fost reale …pana cu putin timp in urma. Sa luam in calcul viitoarele relatii cu partea asiatica a lumii . Si asta nu este o fateta a diplomatiei asa …de ignorat
   Da, eu recunosc ca aveti dreptate , cel putin in ce prveste perceptia romaneasca vis-a-vis de Rusia , dar as adauga ca acei oameni care sunt si acum porniti impotriva rusilor, sunt oameni care …asa i-a lasat Dumnezeu pe pamant : vad doar in alb si negru si doar in sabloane. Sunt perceptii minimaliste, seci , fara analiza, absorbani in stil de burete … Si , foarte important : au fost ajutati. De cine ? Mai are rost sa cautam ca sa aflam de cine au fost ajutati ? E prea la simpla cautare, prea evident. Nici nu mai are rost. Manipularea este o …arta , inevitabila. O spune un om care are 70 de ani , deci trecut prin ,,,si prin,,

   Apreciază

   • Momentan e foarte puțină rațiune, dacă îi critici pe ucraineni și ridici problema Bastroe ești catalogat propagandist rus, etc.
    Nu știu cât au fost ajutați, lipsa cunoașterii istoriei e una din cauze.

    Apreciază

 8. Super, admirabil, mai bine nici ca se putea , mesajul adresat …catre USA. Subscriu intru totul.
  Eu il voi trimite atat la ambasada USA cat si la ambasada Rusiei !
  Deasemeni o voi distribui pe multe adrese de mail din agenda PC-ului meu. Daca e publica atunci sa fie cat mai mult distribuita Cu multumiri d-lui Adrian Severin si deasemnei multumiri d-lui Adrian Nastase

  Apreciază

 9. Felicitari! Pentru rigoare politica,curaj (dar si diplomatie),semnal patriotic si direct pentru cei din „societatea civila” care vor si pot sa priceapa ca nu mai putem astepta, sa mai vina cineva ,sa ne dea…ceva. Sunt patriot, sunt nationalist moderat, sunt populist…dar, in primul rand sunt…ROMAN…din neamul razesilor lui Stefan cel Mare…si, la 70 de ani pot s-o iau de la capat, ca nu mai am ce pierde cand lupt pentru ONOARE! Nu stiu cat vor pricepe cei tineri dar, noi,cei care am trecut prin IADUL din 1989, putem sa le explicam! Doamne ajuta! Cu DUMNEZEU inainte!

  Apreciază

 10. Mesajul este unul oarecum inconstant, alternează nuanța diplomatică cu discursul abrupt și tonul aspru care nu admit un dialog din care să rezulte un consens. Probabil domnul Severin nici nu se așteaptă la o reevaluare a politicilor expansioniste ale SUA cu carnea de tun a perifericilor, în urma unor astfel de misive. De fapt, nu doamna ambasador este destinatarul scrisorii, ci românii înșiși ce simt nevoia de o încurajare și o speranță.
  Vor recepționa suficienți români lucizi astfel încât să se atingă masa critică a unei schimbări de paradigmă ?

  Apreciază

 11. Unii aplauda si nu stiu de ce, altii aplauda si stiu de ce. Eu sunt sceptic, si, ma gandesc daca are sens sa revin punctual cu comentarii asupra acestui articol al domnului Severin, care nu a aparut aici intimplator, la acest moment.

  Se doreste a fi un mesaj coagulant, „stiintific”, in jurul unui numar de clone ruseshti si pro-ruseshti si alti naivi din Romania, care cred ca daca Rusia cistiga acest razboi pe care -a declandsat, Romania poate sa stea linistita cu capul in nisip. Eu cred ca nu poate, pentru ca nu va mai exista Romania. Va fi rupta in cel putin trei, daca nu patru bucati:

  1.Ungaria lui Orban se pregateshte sa anexeze Transilvania (au bagat bani seriosi pina acum, si si-au facut bine planul, inclusiv cu aportul prostilor nostri, care au ignorat decenii sa dezvolte infrastructura in Moldova si Muntenia)
  2. Rusii, gagauzii si moldo-rusii din Moldova vor unirea cu Moldova Romaniei la vest de Prut, pina la Carpati;
  3. Sarbii vor primi cadou Banatul,
  4. Bulgaria, va primi Dobrogea (cadou pentru ca nu inarmeaza Ucraina).
  4. Valahia va fi repopulata cu indieni, si se va redenumita Rromania.

  Deci, gata cu poporul roman, cu Rusia la granta pe Prut, romanii vor deveni iar ciobani care merg din munte-n munte, si vor sta in genunchi sa se roage Domnului pentru o tara.

  Fac si eu apel la patriotii romani de pretutindeni sa nu se lase amagiti cu formulari care se clatina din lipsa argumentelor solide si sa fie atenti la ce citesc si cum interpreteaza.

  Afirm doar ca din start aceasta constructie argumentaiva a domnului Severin se clatina din fundatie, pentru ca se fac afirmatii grele fara probe, de exemplu ca sentimentul anti-american inlocuieste americanofilia in Romania. Nimic despre suveranitatea Ucrainei calcata de rusi, nimic despre conflictele inghetate si atacurile permanente ruseshti, nimic despre anti-romanismul deschis, activ si solid cu care ne ataca pe noi romanii in Moldova, si peste tot unde pot.

  Desi nici eu nu am date statistice istorice, cred ca nu a existat niciodata un sentiment filoamerican dominant in Romania, pentru ca romanii nu sunt suficient de educati, si usor de dus de nas de „lideri de opinie” pe care ii regasim si aici pe blog, mincind seminte de la colhozul mediatic sovietic, care nu pridideshte sa se auto-cloneze si sa bage mai multe gloante retorice pe teava pentru Europa si SUA. A existat insa mereu in Romania un filorusism rezidual, dar impus de oameni ca domnul Severin, frustrati ca nu (mai) sunt bagati in seama de americani. Pare-se ca a fost odata.

  Inchei afirmind ca nu exista parteneri ideali, dar, daca e sa alegem intre SUA, China si Rusia, SUA ramin pentru Romania partnerul cel mai solid, de incredere pentru cei mai multi dintre romanii care nu scriu aici. Ni se mia spune ca nu ar trebui sa alegem, si ca am vrea sa fim cu mai multi daca nu cu toti, dar stim bine din istorie ca nu pot fi cu fundul in doua luntre, si ca nici lui Ceausescu nu i-a fost bine in final, cu alegerile ce le-a facut. Nu ai cum sa alegi China, cind China ia cu o mina de la Occidentul colectiv, economic vorbin, de aici isi ia banii, si cu cealalta ii da Rusiei sa o sprijine sa nu piarda razboiul in Ucraina. E clar ca China este in razboi de partea Rusiei.

  Apropo de China, ascultam la Fox News ca au crescut numarul „refugiatilor” chinezi cu 1000% care vin prin Mexic in Texas. Videoul arata doar barbati. Ce sa caute barbati chinezi in SUA? Clar sunt pregatiti sa lupte, sa spioneze si sa distruga obiective americane de interes in cazul unui razboi, care apare din ce in ce mai de neoprit, intre China si SUA. Si SUA ii primeste? Doamne Dumnezeule!

  Apreciază

 12. Re. Xi si Putin:

  „‘They „shared the view that this relationship has gone far beyond the bilateral scope and acquired critical importance for the global landscape and the future of humanity,” said a statement released by China.”

  Aoleu, relatia asta a lor este dedicata umanitatii? Cum, cu bombe ruseshti si amenintari chinezesti? Si nu ne mai place SUA care practic ne asigura securitatea ca stat?

  Ce a spus China concret si public cind Rusia a amenintat Polonia ca ii va impinge granitele? Nu a spus nimic. Asa ca, declaratiile lor principiale despre integritatea teritoriala sunt zero. Eu cred ca mint la fel ca rusii, poate doar un pic mai fin. Dar inselatoria amindoura e evidenta.

  Rusia a dat Occidentului un Ultimatum, si, pentru ca nu a fost acceptat, a inceput un razboi impotriva Occidentului colectiv, mai intai in Ucraina. Asta nu vede domnul Severin? Acum era momentul sa criticam SUA pentru ca diplomatii lor nu stiu ce nu fac in Romania, cind si ai nostri sunt la fel de culpabili? Da, si in justitie, da, stim, am discutat aici intens pe blog, dar unde pui accentul este o arta retorica, si domnul Severin da dovada ca poseda aceasta arta a inselatoriei retorice.

  https://www.reuters.com/world/europe/putin-meets-dear-friend-xi-kremlin-ukraine-war-grinds-2023-03-20/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Daily-Briefing&utm_term=032223

  Apreciază

 13. trexsr:

  „Apropo de China, ascultam la Fox News ca au crescut numarul „refugiatilor” chinezi cu 1000% care vin prin Mexic in Texas. Videoul arata doar barbati. Ce sa caute barbati chinezi in SUA? Clar sunt pregatiti sa lupte, sa spioneze si sa distruga obiective americane de interes in cazul unui razboi, care apare din ce in ce mai de neoprit, intre China si SUA. Si SUA ii primeste? Doamne Dumnezeule!”

  Ei, și? În definitiv, nu asta ne dorim cu toții, ca alianța China – Rusia să zdrobească imperialismul american? Cine a stabilit că o lume dominată de China și de Rusia ar fi mai rea decât una dominată de SUA? Tu? Și noi ar trebui să te credem pe cuvânt?

  Apreciat de 1 persoană

  • Ia de convinge lumea ca intr-o lume dominata de Rusia ar fi mai bine pentru Romania. Bati campii si faci afirmatii gratuite. Ai primit ceva seminte chinezeshti de la George Ban?
   Mai usor cu paranormalul. Ce inseamna „In definitiv, nu asta ne dorim cu totii…?” Tu poate si celelalte aliasuri clonate.

   Apreciază

   • Ce-ai cu mine, stimabile? Disemineaza minunatele si numeroasele teorii proprii! Toata lumea asteapta in fiecare zi cu nerabdare sa vada ce mai zice trexsr pe blogul Dlui Adrian Nastase. Din pacate, putini au timp sa le citeasca pe toate… Sper ca Dl Nastase, in compensatie, sa scrie la fel de mult pe blogul „trexsr”.

    Apreciază

  • Doamna Jeni le zice: „Cine a stabilit că o lume dominată de China și de Rusia ar fi mai rea decât una dominată de SUA?”

   Și bine le mai zice. Parcă nu știe toată lumea că americanii ne-au deportat rudele, cunoscuții în Siberia și Extremul Orient.
   Nu oare americanii ne-au adus comunismul binefăcător cu tancurile?
   Nu ne-au spoliat americanii de tot uraniul din zona Beiușului?
   Nu americanii ne-au, dar ce Dumnezeu nu ne-au luat?
   Că de aia doreau toate țările Europei de Est să scape de ei.

   Ce minunată Europă am avea cu capitala la Moscova, coniță Jeni!

   Apreciază

   • Stimate d-le Mircea Popescu,

    aparent corect, raționamentul dvs. prezintă – dacă îmi permiteți o expresie neacademică – două hibe:

    1) Dvs. trăiți în trecut. Gândiți cu paradigme învechite. Da, aveți dreptate: Rusia ne-a adus comunismul, Rusia ne-a deportat rudele și prietenii, Rusia ne-a furat uraniul și alte resurse naturale… Și multe altele, nenorociri chiar și mai mari, pe care nici măcare nu le-ați menționat: Rusia a ocupat, cu anii, când Moldova, când Valahia, când pe amândouă, din 1769 (administrația generalului Rumianțev în Moldova) încoace. Rusia ne-a furat Basarabia și Bucovina de nord. Etc., etc., etc….

    DAR: asta a fost demult. Contextul, prioritățile, realitățile geopolitice s-au schimbat. Pentru toată lumea: pentru Rusia, pentru România, pentru tot globul… În primul rând, Rusia nu mai e un stat ideologic. Comunismul a căzut definitiv, iar aspirațiile ruse – sincere, la vremea lor, vă rog să mă credeți – de a-l răspândi în toată lumea, au dispărut o dată cu el.

    S-ar putea invoca aspirațiile imperialiste strict teritoriale, materiale ale Rusiei. Am vești pentru dvs.: nici astea nu mai sunt la modă. A-i atribui Rusiei asmenea intenții puerile și rudimentare, în plin secol XXI, înseamnă a gândi tu însuți pueril și rudimentar. Ce nevoie ar avea cel mai întins și mai bogat stat de pe planetă, cu suficiente resurse pentru sine și pentru jumătate din lume, să ocupe țări minuscule, în comparație cu el, ca România? Evident, nici una.

    „Uitați exemplul Ucrainei, uitați războiul azi în curs”, veți răspunde. Nu; nu l-am uitat. Dar războiul ăsta n-a început în februarie trecut, ci acum mulți ani, deja, și nu l-a început Rusia, ci America. Din lipsă de timp și de spațiu, nu intru în detalii și argumente; cine nu trăiește ca struțul, cu capul în nisip, știe, dincolo de orice îndoială.

    Pe de altă parte, România experimentează, de aproape 20 de ani, de la intrarea țării în NATO, o ocupație americană, mascată cu numele de „alianță”. Rezultatele – enumerate și analizate magistral de d-l Adrian Severin – s-au văzut: distrugerea democrației, distrugerea economiei, distrugerea suveranității naționale, distrugerea reputației țării pe plan extern… E O CATASTROFĂ!

    Acum, întrebare: noi, românii, în conflictul actual dintre SUA și Rusia – purtat, ca să-l citez pe Adrian Severin, prin și în Ucraina – , de parte cui vom fi? De partea imperiului care ne-a făcut rău timp de peste 200 de ani, dar a cărui influență nefastă a încetat cu desăvârșire, de peste trei decenii încoace, sau de partea imperiului care, de aproape două decenii, ne stăpânește și ne umilește ACUM? Trăim în trecut sau în prezent? La asta se reduce totul.

    2) În privința celei de a doua hibe a raționamentului dvs., voi fi foarte scurt. E absolut jenant și impardonabil să enumeri catastrofele de care s-a făcut responsabilă Rusia în România și în țările Europei de est, dar să le uiți pe cele de care s-au făcut vinovați americanii pe tot globul: în America Latină, în Italia, în Grecia, în Orientul Apropiat și Îndepărtat, totul pentru a spolia și a fura resursele și bogățiile acestor țări, acestor regiuni… Până și dezastre ca distrugerea sitului arheologic Palmira sau revărsarea de refugiați arabi în Europa (pentru care coana Merkel a avut grijă să fixeze și cote fiecărui stat din UE și care vor schimba pentru totdeauna datele genetice și etnice ale europeanului originar, de rasă albă) sunt rezultatele imperialismului american, căci sunt rezultatele așa-ziselor „primăveri arabe”.

    Deci, despre ce vorbiți? Despre trecut, despre istorie… Ați rămas blocat în trecut și gândiți cu paradigme învechite. Hai să ieșim din ele și să încercăm să trăim în prezent, de dragul viitorului.

    Vă mulțumesc pentru înțelegere și colaborare!

    Cu autentic respect,

    col. (r.) dr. Idomir Adam Vasile

    Apreciază

   • De acord, azi, Rusia nu mai are nici puterea militara, nici puterea economica, nici motivatiile necesare ca sa (re)cucereasca Europa centrala si de est.

    Apreciază

 14. @Col. (r.) dr. Idomir Adam Vasile
  Domnule colonel o interesanta postare, un crampei de istorie recenta si un raspuns adecvat unui coleg de blog.
  Va rog sa acceptati pe aceasta cale un „Apreciaza” din partea mea.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.