Inedit: Monumentul lui Nicolae Titulescu din Crasna

Am primit un articol foarte interesant, semnat de Mirel Matyas, in „Magazin Salajean” (12 noiembrie 2020), articol ce semnaleaza existenta unui monument Titulescu, in judetul Salaj, datand din anul 1935.

„Localitățile județului Sălaj au o istorie bogată, uneori prea puțin cunoscută și promovată. Poate de vină pentru această situație este și lipsa din curriculum școlar a orelor dedicate istoriei locale. Sunt multe monumente istorice în Sălaj, prea puțin cunoscute publicului larg. De exemplu, monumentul dedicat lui Nicolae Titulescu, amplasat în localitatea Crasna. Cum monumentul este amplasat aproape de zona centrală a localității, chiar în fața spitalului, cu siguranță a fost observat de multă lume. Însă, poate puțini cunosc semnificația acestuia. Și mai puțini sunt aceia care știu că marele diplomat român Nicolae Titulescu este cetățean de onoare a localității Crasna din 13 iulie 1935.
Localitate Crasna (în maghiară Kraszna) aflată pe Valea Crasnei, este una dintre localitățile rurale cele mai însemnate și dezvoltate din județul Sălaj. Importanța strategică a localității rezultă și din faptul că aceasta a fost, până la reforma administrativă de la 1876, centru comitatului Crasna (Kraszna vármegye) din componența Regatului Ungariei. De fapt, centrul comitatului a oscilat între Crasna și Șimleu Silvaniei. În 1876, comitatul Crasna a fost desființat, teritoriul său revenind, alături de cel al comitatului Solnocul de Mijloc, nou înființatului comitat Sălaj (Szilágy vármegye). În această compoziție, comitatul Sălaj devine din 1918 – 1920 parte a României. În perioada interbelică, județul Sălaj, ce se întindea până la actuala graniță cu Ungaria, era organizat în 8 plase: plasa Carei, plasa Cehu Silvaniei, plasa Crasna, plasa Jibou, plasa Șimleu Silvaniei, plasa Tășnad, plasa Valea lui Mihai, plasa Zalău, la care s-au adăugat ulterior încă două plase – plasa Buciumi și plasa Supuru de Jos.
Chiar dacă centrul administrativ al noului județ Sălaj, s-a mutat la Zalău, comuna Crasna a continuat să rămână una dintre cele mai importante. La recensământul din 1930 din totalul de 343.347 locuitori ai județului, în plasa Crasna se găseau 30.009 ceea ce reprezintă 8,74% (sursa: Recensământul general al populației României, vol. II, pag.384-385, disponibil aici). La 1930 în localitatea Crasna se găseau 4288 de locuitori repartizați după religie astfel: 3 ortodocși, 479 greco-catolici, 212 romano-catolici, 3075 reformați, 4 unitarieni, 11 adventiști, 2 luterani, 74 baptiști, 418 mozaici și 1 de altă religie. În plasa Crasna se găseau 30 de sate, doar plasele Jibou, Cehu-Silvaniei, Șimleu Silvaniei și Zalău aveau mai multe. Dintre cele 8 judecătorii din județul Sălaj, una era în comuna Crasna.
Și astăzi, comuna Crasna rămâne una dintre cele mai importante comune ale actualului județ Sălaj. Printre obiectivele turistice enumerate pe site-ul Primăriei Crasna (www.primariacrasna.ro) se numără Biserica Reformată construită în stil gotic în sec XIV, Monumentul eroilor căzuți în cele două războaie mondiale (inaugurat în 1996), Monumentul dedicat revoluției de la 1848 (datând din 1999), statuia poetului Petőfi Sandor (dezvelită în anul 2000) și placa memorială de la intrarea în Biserica Romano-Catolică și dedicată lui Cserey Farcas jr. (1773-1842). Surprinzător este faptul că, într-o comunitate multietnică și multiconfesională, nu sunt amintite Bisericile Romano-Catolică și Ortodoxă, la fel cum nu este amintit nici Monumentul dedicat lui Nicolae Titulescu, despre care vrem să scriem în cele ce urmează.
Monumentul ”Nicolae Titulescu” este situat în micul parc din fața Spitalului de Boli Cronice. Este un obelisc situat pe un soclu de beton format din trei trepte, având deasupra un ornament de piatră sub forma unei sfere înconjurate de o coroană, pe care se află inscripția ”JUS ET LEX / PRO PATRIAE”. Pe fațada obeliscului se află o placă de marmură albă ornată cu frunze de laur, pe care se poate citi următorul text: ”HOTARELE ACTUALE ALE ROMÂNIEI SUNT REZULTATUL EVOLUȚIEI DE VEACURI A UNEI IDEI DE DREPTATE. PROCESUL STABILIRII LOR ESTE DEFINITIV SFÂRȘIT. LA ORICE ÎNCERCARE DE A-L REÎNCEPE, ÎN NUMELE ÎNTREGULUI NEAM ROMÂNESC, EU RĂSPUND ”Nu, Nu, Niciodată!” N. Titulescu”
Deasupra plăcii cu inscripția atribuită lui Nicolae Titulescu (1882-1941) a mai fost cândva o inscripție, care acum lipsește. Faptul că monumentul marelui diplomat român este neîngrijit și incomplet, dar și faptul că lipsesc informațiile despre el pe site-ul Primăriei Crasna, denotă că acesta este ignorat de autoritățile locale. Greu de explicata acest lucru, cu atât mai mult cu cât, așa cum vom arăta în cele ce urmează, Nicolae Titulescu este cetățean de onoare al comunei încă din 1935.
Am căutat informații despre acest ”monument uitat”, acum la 85 de ani de la inaugurarea acestuia. Pașii m-au dus la Serviciul Sălaj al Arhivelor Naționale, acolo unde am găsit informațiile pe care vi le prezint în cele ce urmează.
Prima sursă este ”Cartea de Aur” aflată în Fondul Prefectura Județului Sălaj. O ”carte” de dimensiuni mari, în care foile sunt scrise de mână și ilustrate cu fotografii veritabile lipite. Un fel de dare de seamă, o descriere a realizărilor din guvernarea liberală. O mărturie în acest sens sunt rândurile de la începutul descrierii comunei Guruslău (am păstrat ortografia acelor ani): ”cartea de aur a comunei Guruslău luat ființă în anul 1936 sub glorioasa domnie a M.S. Regelui Carol al II-lea. […] Scopul înființării cărții de aur, este, ca prin ea să se evidențieze realizările lucrărilor din comună, executate cu începere dela data de 1. ian. 1934”. Se pare că a existat o directivă de la guvernul condus de Gheorghe Tătărescu în acest sens: ”În urma dispozițiilor Înaltului Guvern în legătură cu programul de lucrări, pe lângă toate greutățile întâmpinate, în limita posibilităților dela 1.Ian.1934 până la finea anului 1936.” (Comuna Coșeiu). Dincolo de caracterul propagandistic, specific anilor 30, cartea conține informații interesante despre toate localitățile județului Sălaj (Sălajul interbelic).
În paginile dedicate localității Crasna, apare următorul paragraf: ”Cea mai mare realizare cu care se poate făli comuna Crasna în ultimul timp este faptul ridicării monumentului în piața Regina Maria, în comemorarea discursului genial rostit la Geneva înaintea Ligii Națiunilor de către marele bărbat de stat român Dl Nicolae Titulescu Ministrul Afacerilor Streine, realizat, mulțumită inițiativei și râvnei fără răgaz a agilului prim pretor al plasei Crasna Dl Vasile Pustai. Consiliul comunal dorind a-și exprima recunoștința și stima față de marele Bărbat de Stat, în ședința festivă ținută la data de 13. iunie 1935. la proclamat pe Dl. Nicolae Titulescu, de cetățean de onoare al comunei”. Urmează o întreagă pagină dedicată fotografiilor ce ilustrează realizările comunei, în centru fiind fotografia ce reproduce diploma prin care i se acordă lui Nicolae Titulescu titlul de cetățean de onoare.


Inedită este fotografia ce reproduce diploma acordată lui Nicolae Titulescu. Textul este încadrat de imaginea monumentului (în partea stângă), de imaginea unui înger ce are în mâini un papirus și o coroană de lauri (dreapta) și de imaginea clădirii Primăriei Crasna, respectiv stema județului Sălaj (în partea de jos). Iată textul diplomei, păstrând ortografia originală a textului:
”Consiliul comunal al comunei rurale Crasna, din județul Sălaj;
Dorind a-și exprima recunoștința și stima față de Marele Bărbat de Stat cu renume mondial; Potrivit dreptului asigurat prin paragraful 21 al art.104 din legea pentru organizarea administrației locale; Cu unanimitate de voturi și cu multă însuflețire a proclamat pe Domnul Nicolae Titulescu ministrul afacerilor străine de cetățean de onoare al comunei Crasna. Având în vedere activitatea gigantică încununată de aureola izbândei, desvoltată spre binele omenirii, pentru scopul cel mai nobil și sublim: menținerea păcii între popoare. Având în vedere onoarea deosebită cea-ce o are comuna Crasna – mulțumită inițiativei și râvnei fără răgaz a agilului Primpretor al plasei Crasna domnul Vasile Pustai, – prin ridicarea Monumentului ”Placa Titulescu”, în Piața Regina Maria, în eternizarea prin litere de aur a unelor fraze elocvente și neuitate ale renumitei cuvântări rostite la Geneva, afirmând, că hotarele actuale ale Țării sunt rezultatul unei desvoltări istorice și că acelea sunt și rămân veșnice; Luând în considerare, că acest Monument atribuie comunei Crasna o mare demnitate și o însemnătate istorică în apropierea hotarului de Vest a Țării; pentru aceste motive și contribuind totodată la ridicarea propriei sale demnități, consiliul comunal a hotărât conform dispozitivului, în ședința festivă, ținută la 13 iunie 1935. – Primar comunal, [nesemnat ] Notar comunal, [nesemnat]”

O altă sursă consultată în cadrul Direcției Județene Sălaj a Arhivelor Statului, este fondul Leontin Ghergariu. Documentele păstrate aici sunt de o valoare inestimabilă pentru cei care vor să se aplece asupra istoriei Zalăului și a Sălajului din perioada interbelică. Sălăjean prin adopție – s-a născut în județul Arad – Leontin Ghergariu (1897-1980) este o personalitate marcantă a culturii sălăjene. De numele lui se leagă organizarea liceului de stat din Zalău dar și înființarea gazetelor Meseșul (1925-1931) – gazetă culturală a despărțământului sălăjean al Astrei, Gazeta Sălajului (1936-1938) sau Țara Silvaniei (1940).
În bogatul fond Leontin Ghergariu există un dosar ce conține ”Fotografii reprezentând aspecte de la dezvelirea monumentului ”Nicolae Titulescu” în 1936 în localitatea Crasna, jud.Sălaj”. Sunt 5 fotografii inedite realizate cu ocazia evenimentului de dezvelire a monumentului. Două dintre fotografii, una de ansamblu și alta cu detaliul plăcii, surprind monumentul la data inaugurării sale.


În aceste fotografii se vede că pe obelisc, deasupra plăcii cu discursul lui Titulescu apare o altă placă – cea care lipsește în prezent – cu conturul României Mari, în care este scris ROMÂNIA și litera B, probabil de la capitala țării, București.
Celelalte trei fotografii surprind grupuri de oameni, dintre cei participanți la eveniment: oficialități, prelați, localnici. Două dintre aceste fotografii sunt realizate la un interval scurt de timp, pentru că apar aceleași persoane. Doar unghiul din care a fost realizată fotografia este ușor diferit.


Cu siguranță aceste fotografii sunt realizate la finalul evenimentului, fețele sunt zâmbitoare, detașate. Grupul de persoane din centrul imaginilor stau așezați pe treptele soclului având pălăriile în mână. Grupul din partea stângă este surprins în ipostaze în care fie se uită la primul grup, fie spre fotograf. În grupul de persoane situat în partea dreaptă a monumentului se află și doi preoți, foarte probabil greco-catolici. În acest grup se află singurul personaj despre care Leontin Ghergariu lasă un indiciu pe spatele fotografiei. Iată ce scrie el: ”În partea dreaptă a monumentului am găsit pe fostul meu profesor de l. românească Iustin Salauțiu”. Leontin Ghergariu continuă: ”Pentrucă n’am obișnuit niciodată să-mi însușesc bunul altuia renunț de a reține această fotografie deși ea îmi aduce aminte de vremea de elev, poate cea mai frumoasă vreme a adolescenței mele petrecute cu dl. prof. Salauțiu”. Textul este datat ”Macrea 13 oct.1944”. Apare și semnătura olografă a lui Leontin Ghergariu.


În fine, ultima fotografie din cele existente în Fondul Leontin Ghergariu este realizată din lateral, de dincolo de gard. Se poate presupune că este realizată cu puțin timp înainte de discursurile oficiale. Se remarcă două personaje în prim plan: una pare să facă parte din grupul de organizatori – cu mâinile la spate pare a aștepta oficialitățile; al doilea personaj pare a fi un preot care își verifică discursul pregătit. Se mai vede în grupul de participanți la eveniment și un țăran îmbrăcat în costum popular de pe Valea Crasnei. Ar fi interesant de identificat personajele din aceste fotografii.


Documentând acel eveniment de acum 85 de ani, am dat de un studiu publicat în prestigioasa revistă ACTA MVSEI POROLISSENSIS a Muzeului de Istorie și Artă Zalău, nr.VI/1982. Articolul ”O semnificativă inițiativă patriotică: proclamarea lui Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare a localității Crasna – Sălaj (13 VI 1935)” este semnat de Cornel Grad și Doru E.Goron.
Articolul, extrem de bine documentat, descrie contextul istoric prin care s-a ajuns la ridicarea acestui monument. Pornind de la marea manifestație antirevizionistă desfășurată la Zalău la 28 mai 1933, Vasile Pustai – primpretor al plasei Crasna propune împreună cu un comitet de inițiativă ridicarea unei plăci-monument în onoarea ministrului de externe al României, Nicolae Titulescu, ”de numele cui se leagă inseparabil întreaga politică externă a României acelui timp istoric”. Vasile Pustai îi trimite la Geneva, lui Nicolae Titulescu, o scrisoare prin care este invitat la festivitatea de inaugurarea a plăcii-monument, însă acesta răspunde că nu poate participa la eveniment din cauza multiplelor obligații protocolare.
Tot din acest material, aflăm că la festivitatea ce a avut loc în data de 13 iunie 1935, au participat printre alții Mihai Gurzău – prefectul Sălajului, Leontin Ghergariu – președintele secției sălăjene a Ligii antirevizioniste, Alexandru Cadar – președintele secției ”Astra” din plasa Crasna, dar și corul ”Astrei” din despărțământul Sălaj.
Monumentul ridicat la Crasna în 1935 a rezistat vitregiilor vremii. În 1940, după cedarea Ardealului de Nord către Ungaria Hortystă, autoritățile locale au dezmembrat partea superioară a monumentului – globul – pe care l-au îngropat. A fost găsit abia în 1972. Astăzi, monumentul aflat pe același amplasament, în fața spitalului din Crasna, nu este complet. Îi lipsește placa cu conturul României Mari. Fără a avea pretenții revizioniste, nu înțeleg de ce ne este frică să o expunem acum, la 100 de ani de la Unire? Este o parte din istoria recentă a acestei țări. Iar monumentul ar necesita ample reparații, pentru a-l aduce la forma inițială. Poate că cineva se va gândi și la acest aspect.
Mirel Matyas

19 gânduri despre “Inedit: Monumentul lui Nicolae Titulescu din Crasna

 1. … Ultimul mare mohican în ale patriotismului (d-nul Adrian Năstase_ n.m.).
  E adevărat, mai sunt câțiva pe lângă dvs care înțeleg cam la fel ce este patriotismul, dar suntem puțini, foarte puțini…. restul votează Iohannis, Fritz, Armand, ,,Nu știu cum o cheamă” de la Sibiu, etc.
  Apropo de Sibiu, o … creatură blondă, prea numele ei Turcan (un fel de Olive din Popeye Marinarul), ne spune că de vină pentru pandemia din orașul lui KWI este… subprefectul. Și mai așteaptă câțiva ,,acari Păuni” să-și dea demisia. Nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi reacționat creatura dacă prefectul (cel care conduce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență) ar fi fost pe-se-dist !

  Apreciat de 1 persoană

 2. Este ceva enorm .
  Un monument impozant dedicat unui om politic in viata si ministru de externe in functie .
  Ridicat din salariile unor dascali si functionari locali care si-au rupt de la gura copiilor lor pentru acest monument .
  Impresionant .
  Ma surprinde faptul ca autoritatile horthyste de ocupatie nu l-au distrus .
  Pentru cei care nu stiu , un prim monument dedicat victoriei de la Gursuslau a lui Mihai Viteazul , in acelasi judet , a fost dinamitat de autoritatile horthyste .
  La fel ca fratii lor intru nelegiuire , ocupantii rusi ai Basarabiei , care au topit Lupa Capitolina de bronz donata de Italia municipiului Chisinau : ” a la citta de Chisinau , Roma madre ” .

  Apreciat de 1 persoană

 3. Pentru ca tot este vorba de judetul Salaj avem astazi publicarea licitatiei pentru portiunea de mijloc a autostrazii Transilvania , Poarta Salajului – tunelul Meses – Zalau – Nusfalau , care trece si prin Crasna. .. o a doua cale comerciala a Romaniei , dupa Nadlac – Sibiu , cale comerciala care va servi jumatatea de Nord a Tarii , Tara de Sus a Moldovei inclusa .
  800 milioane de euro si al treilea proiect gigantic lansat in ultimele doua luni , dupa calea ferata Arad – Timisoara si cei 31 de kilometri in munte ai autostrazii Sibiu – Pitesti .
  Cele trei proiecte reprezinta 2,6 miliarde de euro !

  Apreciat de 1 persoană

  • Sper că în proiecte sunt prevăzute și puncte de încărcare pentru automobile electrice, având în vedere că mai toate activitățile umane au impact negativ asupra mediului.
   Și, la urma urmei, există un site de informare al CNAIR cu tot felul de detalii și faze intermediare (de regulă incipiente) cu referire la șoselele României, nu cred că este nevoie să transformăm acest blog într-un fel de gazetă de perete pentru pionieri și șoimi ai globo-patriei dispuși să crească în povești și perspective greu tangibile în timp..
   Încerc să înțeleg ce urmărești de fapt prin această obsesie din beton și asfalt.
   Știm deja că drumul spre Vest este ireversibil. Sau nu ești convins că și noi credem asta ?

   Apreciază

 4. Din fotografii este evident cat de ridicat era nivelul de trai in anii 30 in Romania ( regele Carol al 2 – lea , are meritul sau in aceasta bunastare chiar daca este ponegrit si aici cu jalnice cuplete inventate de legionari si Securitate , colportate aici de bieti ratati frustrati care isi petrec ziua zbierand pe scara blocului ) .
  Costume si pardesie elegante , cetateni destinsi , simtindu-se bine , surazatori , un monument construit din salariile lor – si e vorba de profesori , de functionari de plasa si de preoti greco-catolici , nu de industriasi sau bancheri .
  Comparati fotografiile cu cele facute nu zece ani mai tarziu , ci douazeci – patruzeci de ani mai tarziu , sa realizati cat de mult a secatuit si distrus moral si economic aceasta tara comunismul …

  Apreciază

 5. ZeV: „Vorba colegei Amalia, lăsați-o…..de Basarabie.
  Să vedem ce fac românii la alegerile nenorocite din 06 dec 2020.
  Cum au reușit să te transforme din român în trompetă slugarnică a Satanei de peste Ocean ?”

  Zev, moi priateli, how are you feeling today my friend? Bagi atita overtime pe blog. Pare ca ai ajuns intr-o etapa paroxistica, asa ca iti recomand „un exorcism, de trei ori pe zi, cu sau fara trompeta”. Daca, dupa tratament, inca mai vezi ingeri care zboara deasupra Kremlinului sper sa ai si alti prieteni buni sa te sfatuiasca.

  Apreciază

  • Omul e penibil .
   Cum poate sa comande altuia ce sa spuna ?
   E efectiv penibil .
   Enervare in antenele rusesti destinate spatiului romanesc , grotescul Dodon ar putea fi trimis la pubela maine .

   Apreciază

   • Haha, ești sigur, secule (zis-de mine-și,,agenturili străine'”), că îl susținem doar pe Dodon ? Întreabă-l pe Renato Usatâi, dacă își va face timp să te asculte.
    Toarnă betoane în continuare pe câmpiile patriei și lasă șahul geopolitic în seama celor care… joacă în cunoștință de cauză și reguli, greu accesibile vulgului.

    Apreciază

 6. Mari surprize in proiectele incluse de Iohannis in Planul de Rezilienta de 30 de miliarde de euro – atentie , unde o parte din bani sunt imprumuturi !
  Metroul spre 1 Mai Otopeni .
  Metroul de la Cluj ? 1 miliard de euro ? ii trebuie Clujului metrou ? poate 4 statii din Gheorgheni in Manastur ?
  200 de kilometri de cale ferata refacuta pentru trenuri cu 160 de km /h – nu se spune unde .
  Autostrada Transilvania in Salaj , autostrada de centura Nord – deci nu cer finantarea nerambursabila POIM pentru aceste proiecte ?
  De ce nu trimit cererea de finantare POIM repede macar pentru autostrada de centura Nord si autostrada in Bihor ( 500 plus 150 milioane de euro ? Am depasit cota alocata Romaniei ?
  Si atentie , autostrada Ploiesti – Buzau – Focsani – Bacau – Suceava – Siret .
  Nicaieri nu apar nici autostrada Ploiesti – Brasov , nici Bacau – Brasov .
  Ce nu este in programul POIM ( programul operational pentru infrastructura mare ) inseamna ca nu are sigura finantarea gratuita ca si pana acum , sunt si bani imprumutati !

  Apreciază

 7. În situație de război, comandantul suprem este președintele țării.
  Va răspunde politic și ulterior penal Klaus Werner Iohannis pentru ca a dezbinat națiunea (în general) și a sabotat, până la alegeri, spitalul modular de la Lețcani (în particular) ?
  Incendiul de la Piatra Neamț este prima consecință majoră a urii, cea mai nocivă pandemie care a acaparat societatea românească, ură diseminată de politruci aroganți și însetați de putere, cât mai absolută cu putință (dacă se poate spune așa), în dispreț profund față de valorile scrise ale democrației.
  Unii ar spune că și modelul nostru nord american, de care ne-am legat cu lanțuri, se confruntă cu aceleași antagonisme ireconciliabile, prin urmare așa arată în mod firesc democrația și nimic nu o poate înlocui, chiar dacă partenerul-tractor s-ar putea afla la un moment dat (de istorie_n.m.) pe marginea prăpastiei. Dar, la urma urmei, majoritățile au întotdeauna dreptate, nu-i așa, prieteni de peste mări și țări ?

  Apreciază

 8. Off , adica in afara monumentului lui Excursius I ul („daca ar avea roate CFR i-ar zice!”) [rautati din anii 30].

  E .. si de luna asta România a finalizat, în guvernarea actuală, FAZA 1 a proiectului BRUA, (https://financialintelligence.ro/petrica-lucian-rusu-sgg-romania-a-finalizat-in-guvernarea-actuala-faza-1-a-proiectului-brua/?fbclid=IwAR3YmeslbkeFLlEYaR1KU3tT00rxwqVXthKyr5COhqauGowkeRauiPC9kE8)
  “Cele 3 stații de comprimare gaze naturale au fost finalizate și recepționate, iar lucrările la gazoductul propriu-zis, cu o lungime de 497 km, s-au încheiat cu câteva zile în urmă. Este o realizare importantă pentru România și pentru UE, iar valoarea întregii investiții este de aproape 479 milioane de euro, din care aproximativ 180 de milioane sunt fonduri europene. Felicit întreaga echipă Transgaz și miile de profesioniști din șantiere care au lucrat la acest proiect.”

  Pe o lungime de 497 km d-au facut lucrari de genu decorpertat, facut santu. bagat conducta. Rapid si discret , fara contestatii si intarzieri !
  Segmentul din România al BRUA are un cost total de 479 de milioane de euro, dintre care 180 de milioane de euro au venit de la Comisia Europeană, printr-un grant nerambursabil. In plus, se [pare ca acel grant nu doar ca e nerambursabil (cica…. oare?!) dar a fots si nesolicitat!!!!!
  Gazoductul BRUA, care ar fi urmat să ducă gazele naturale pe traseul Bulgaria – România – Ungaria – Austria, a înregistrat în această săptămână un eșec comercial major, iar voci din piața energetică indică o împotmolire a proiectului strategic pentru Comisia Europeană.

  Eșecul comercial a venit în urma licitației de rezervare a capacității pentru determinarea rentabilității economice a proiectului prelungirii BRUA din Ungaria până în Austria. Profit.ro ( Zero cerere occidentală pentru potențiale gaze românești din Marea Neagră. Rezervarea de capacitate pentru prelungirea conductei BRUA – eșec total https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/zero-cerere-occidentala-pentru-potentiale-gaze-romanesti-din-marea-neagra-rezervarea-de-capacitate-pentru-prelungirea-conductei-brua-esec-total-19427374) a scris că licitația a fost finalizată luna aceasta cu zero rezervări. Motivele – scăderea generalizată de pe piețe energetice, situația incertă a proiectului de producție a gazelor naturale în Marea Neagră, dar și concurența gazoductului ruso-turc Turk Stream.

  În paralel cu eșecul licitației, un oficial din Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a avertizat că, dacă proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagră rămâne blocat, costurile de 480 de milioane de euro pentru construirea conductei BRUA vor începe să fie plătite de consumatorii români.
  Adica platica scrie pe mine , te tine , pe el, pe copii nostri!

  Mda …
  Si sub aceasta amenintare vocile incep sa se modereze. Cica BRUA ar fi sansa sanselor sa ne aprovizonam cu gaze din Bulgaria sau Austria?! Si nimic despre Ungaroa care a decis sa nu se duca conducta pana in Austria!
  Si se pare ca investitirii astepata sa se schimbe legea . Adica noi sa ramanem la stadiul de margele si rom …..

  E dar cestia interesanta este ALTA ., aa cum observa unu Abc Interesant, nici un liliac, broasca cu pata rosie sau furnica roz nu s au gasit pe traseu… Ce noroc au cei care ne iau gazul!!
  Asta prin comparartie cu autistrada ce ar trebui sa lege Sibiul de Pitesti ….. si care autistrada ar deranja gandacul croitor . Trebuie sa repet precizarea ca zisul gandac este un daunator al stejarului!

  A da.. si antipatica aia de lege marca Dragnea mai are si clauza nationalista ca investitorii straini ar trebui sa angajeze un minim de 25% romani!! In interbelit liberalii cereau mai mult!

  Apreciat de 1 persoană

  • Adaugare :
   În mod sistematic, OMV s-a plâns la Buxelles că România nu-i asigură condiţiile pentru exportul liber din gazele exploatate în România, prin construcţia (prevăzută la Bruxelles) a unor conducte de racord pe traiectul Ungaria-Austria. România a fost la un pas de infringement în urma acestei plângeri. Știţi cum s-a încheiat disputa? A intervenit Comisia de la Bruxelles şi, fără cererea României (repetăm, fără cererea României), a acordat României din fonduri europene bani pentru construcţia urgentă a racordurilor din ”autostrada gazelor” BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria). Nici nu se ştie cine din România a mandatat construcţia acestei conducte separate faţă de cele existente care aduc în zonă gaz rusesc. Mai mult, s-a şi trecut repede repede la construcţia ei, care implică, printre altele, şi subtraversarea Dunării! De mirare nu este, pentru că se apropie momentul în care este posibil să treacă în exploatare şi gazul din largul Mării Negre, care trebuie să ajungă musai… în Austria.

   Oricum este cazul doar al gazului exploatat în largul Mării Negre de către OMV, căci de acela ce va fi eventual exploatat de Lukoil sau Exxon nu se ştie nimic, întrucât, potrivit reglementărilor de la Bruxelles, concesionarul îl poate duce unde doreşte din mijlocul mării, neavând nicio obligaţie să aprovizioneze România sau măcar să îl transporte prin România. E tare, nu?! Colonialism curat!

   Ce mai vrea în aceste condiţii OMV de la România? Păi, foarte simplu: ne luminează în chestiune formularea cu ”predictibilitatea fiscală şi legislativă”. Cu alte cuvinte, ca România să nu schimbe cumva redevenţa! Acum – adică, mai bine zis de peste 12 ani încoace – aceasta este derizorie. Jenant de derizorie! Culmea este că, tocmai în perioada din urmă, în condiţiile preţurilor scăzute ale petrolului pe plan mondial, importanţa redevenţei a crescut. OMV este obişnuită, însă, cu profiturile din primii ani după preluarea Petrom. La început, o simplă eliberare a Petrom de căpuşele româneşti a trecut imediat compania de pe pierderi pe profit. Și OMV a realizat în fiecare an câştiguri nete fabuloase, de la egalul la dublul întregii sume pe care a plătit-o pentru cumpărarea Petrom. Și vorbim de profiturile oficial raportate, căci în România companiile străine raportează doar o mică parte din profiturile efectiv realizate! Deci, OMV şi-a scos şi mama banilor investiţi în Petrom!
   https://www.cotidianul.ro/cum-a-ajuns-romania-sa-si-cumpere-de-la-altii-propriile-resurse/

   Apreciază

 9. DIN PACATE , NICOLAE TITULESCU RAMANE MEMORAT IN TRECUT SI ENORM DE NESEMNIFICATIV , FOCALIZAT IN PREZENT.

  DOTORITA, DOMNULUI ADRIAN NASTASE, FOST MINISTRU DE EXTERNE SI NU NUMAI, NICOLAE TITULESCU , MAI POATE FI VIZOALIZAT IN GANDIRILE PREZENTULUI , GANDIRILE VIITORULUI .
  MA INTREB SI INTREB, CATI DIN „POLITICIENII”, ACTOALI, AU INTIATIVA DOMNULUI ADRIAN NASTASE. INITIATIVA DE A NE INFORMA , DE A VIZOALIZA TRECUTUL , TRECUTUL IN CARE AUTENTICII ROMANI, FIECARE CU AL SAU IDELAL , DESTIN, EROII PREZENTULUI, CU AL LOR , NUME SI PRENUME, CIOPLIT CU AJUTORUL DALTEI IN MONUMENTELE UITATE…

  NICOLAE TITULESCU ESTE UNUL DIN POLITICIENII TRECTULUI , UN EROU AUTENTIC CE SI- A IUBIT TARA SI POPORUL ROMAN. ( FARA A PUNE MAI PRESUS INTERESELE PERSONALE…)

  PUTIN, ENORM DE PUTIN, CA NUMAR, FATA DE NUMEROSII TRADATORI, ACTOALI, CE SI-AU ALES UN PRESEDINTE DE NATIONALITATE GERMANA , UN „GUVERN” COMPUS DIN: „ROMANI” CORUPTI, ( MACELARI…) IN CELE DIN URMA TRADATORII NATIUNII ROMANE!
  CEI CARE UMBRESC TOT MAI ACCENTUAT GANDIRILE ACTOALE , MANIPULANDU-LE, PRINTR- O DICTATURA INIMAGINABILA.

  ACESTI TRADATORI , SUPUSI UNUI PERSONAJ, DEZUSTATOR, CE „REPREZINTA” O NATIUNE EUROPEANA, CE SE CREDE, CU CEI CARE O SUSTIN, CONDUCATORII POPOARELOR . ( DIN PACATE , IGNORA , DESTINUL…UNUI FOST DICTATOR…)

  VA MULTUMIM DOMNULE PRIM MINISTRU ADRIAN NASTASE , PENTRU CE ATI REALIZAT IN TRECUT SI REALIZATI PENTRU PREZENT , FIIND BENEFIC PENTRU VIITOR , INFORMANDU-NE CORECT… FIINDU-NE NECESAR PENTRU NOI CA ROMANI …

  AM O PROPUNERE , CU TOT RESPECTUL FATA DE DUMNAVOASTRA . CRED CA AR FI BENEFIC , PENTRU GENERATIILE VIITOARE, SA VIZOLIZATI VIDEO , DACA SE POATE, DETALI , DIN VIATA CELUI CARE A FOST, MARELE POLITICIAN, NICOLAE TITULESCU.

  EXMPLU: COPILARIA SA, CINE A FOST SOTIA SA, PERIOADELE CE L-AU DETERMINAT, INDEPLINIDU-SI IDEALUL EXISTENTEI SALE, INCLUSIV DESHUMAREA PE CARE A TI VIZOALITATO, VIDEO IN ORASUL CRAIOVA NU CU MULT TIMP IN URMA .( O DESHUMARE, BENEFICA, INITIATIVA FIIND A DUMNEAVOASTRA…O INITIATIVA PE CARE ALTII NU AU AVUT-O! )

  PS. ROMANIA TIMPULUI ACTOAL , DEVINE TOT MAI VIZOAL , O ROMANIE INEXISTENTA! ( DIN PACATE!…) ( SAU: EROII TRECUTULUI , AU DEVENIT INEXISTENTI , DATORITA , UNOR „GANDIRI”…A LE PREZENTULUI! )

  PENTRU DOMNUL PRIM MINISTRU ADRIAN NASTASE ROMANUL, POLITICIANUL AUTENTIC!

  Apreciază

 10. Un medic ATI ne spune că, pe lângă vechimea infrastructurii spitalicești, aparatura, oricum insuficientă, este suprasolicitată și parțial uzată moral.
  Păi domnule doctor, dumneata ești incorect orientat politic. Ar trebui să privești în perspectiva decadei 2020- 2030, perioadă în care România va trebui, în urma acordului istoric încheiat de Orban în State, să cheltuiască ccca 30 miliarde de euro pentru a salva de la faliment industria de armament a partenerului strategic și, totodată, pentru a apăra țara de iminentul atac militar al Rusiei.
  Nu cred că cetățeanul român care își alege viitorul Parlament are o altă viziune despre prioritizarea banului public.
  Așa că, stimați medici ai României, vă sfătuiesc să vă procurați costume anti-Covid ignifugate. Am auzit că se produc în China, deci încercați să fiți discreți la achiziție, să nu afle cel mai bun prieten al moldo-vlahilor, recte, Adrian Zuckerman.
  De altfel, distinsul ambasador a promis, în numele președintelui Trump,
  ajutor consistent în urma tragicului eveniment de la Piatra Neamț.
  Nu ne rămâne decât să așteptăm cu încredere decizia Colegiului Electoral…

  Apreciază

 11. N-am stiut de existenta acestui monument de la Crasna a marelui politician, ministru de externe al Romaniei, Nicolae Titulescu, o personalitate relativ uitata in acesti zile si ani tulburi ai politicii externe romanesti.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.